Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trängselskatten stoppar astman

Trängselskatt infördes på försök i Stockholm för drygt tio år sedan. Foto: Anna Hållams
Foto: Arkiv

Trängselskatten i Stockholm gillas inte av alla.

Men utan den hade sjukhusen tvingats ta emot 45 procent fler fall av små barn som drabbats av astmaattacker, visar amerikansk forskning.

Stockholmsluften har inte varit den bästa den senaste tiden och på vissa mätpunkter, som på Hornsgatan på Södermalm och vid Häggvik norr om staden, har luften varit sämre än i den ökänt förorenade staden Peking.

Men utan trängselskatten, som infördes på försök under 2006, och som blev permanent genomförd 2007, och med en ännu mer omfattande trafik i de centrala delarna av Stockholm, hade situationen kunnat vara värre.

Trängselskatten hindrar astmaattacker

Forskaren Emilia Simeonova vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i USA konstaterar att Stockholm hade relativt låga halter av koldioxid och partikelutsläpp från bilar 2006. Sådana faktorer är skadliga för lungor och förvärrar astma. Men när man började med trängselskatterna under rusningstider förbättrades värdena. För småbarn blev det lättare att andas.

– Allmänexponeringen minskar ganska kraftigt och barn är väldigt känsliga i sin lungfunktion, säger Malin Täppefur, som är chef på SLB-analys som har koll på Stockholms luft- och bullernivåer.

Genom att jämföra partikelhalten (PM10) och kvävedioxidhalten i utsläppen Stockholm med 102 andra städer i Sverige utan trängselskatt kunde man räkna antalet fall av barn under sex år som skickats till sjukhus på grund av astmaattacker.

Astman hade ökat med 45 procent

Det gick också att göra en uppskattning av antalet fall som skulle ha inträffat utan införandet av trängselskatt. Och om Stockholm hade fortsatt som före 2006 hade luften blivit mellan fem och tio procent mer förorenad mellan 2006 och 2010. Det skulle ha gjort att astmaattackerna för små barn hade ökat med 45 procent.

Under perioden då försöket med trängselskatt genomfördes under sju månader 2006 var förbättringen tolv procent. Så Emilia Simeonova understryker vikten av att ha tålamod för att se förändringarna.

– Om du bara ser till de kortsiktiga effekterna av lägre utsläppsnivåer så missar du förmodligen en stor bit av bilden, säger hon till vetenskapssajten Inside Science.

Barn är känsligare än vuxna

Enligt Nicholas Sanders, en miljö- och hälsoekonom på Cornell-universitet i New York ska man vara försiktig i tolkningen av de 45 procenten färre fallen med astma-attacker för småbarn eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkat siffran, men studien visar ändå påtagliga bevis för att trängselskatt hjälper barns hälsa. Barn är känsligare än vuxna när det kommer till luftföroreningar.

Trängselskatter kanske inte fungerar på samma sätt i andra delar av världen. I Sverige är dieselbilar mer populära än i exempelvis USA. Dieselbilar släpper ut mer kvävedioxid och partiklar än bensindrivna bilar och kan vinna mer på en minskning i bilkörande.

– Trängselavgiften syftar till att minska trafiken och det har man lyckats med, konstaterar Malin Täppefur.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!