Stockholms stad inför könsneutrala ord

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Miriam Nordfors är verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret i Stockholm.
Foto: Lennart Johansson
Elvamannaplan kan bli elvaspelsplan.
Foto: MARCUS ERICSSON / © BILDBYRÅN

Stockholms detaljplaner ska bli mer könsneutrala.

Ord som byggherre och tjänsteman kan bytas ut till byggaktör och tjänsteperson.

– Språket är ett exempel på hur samhället är ojämställt, säger Miriam Nordfors på planavdelningen.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har sedan förra året arbetat med en mer jämställd stadsplanering. 

Som en del av arbetet föreslås personalen att välja könsneutrala ord i arbetet med detaljplanerna, något som tidningen Mitti var först att skriva om.

– Det handlar om att lyfta fram hur ojämställdheten ser ut i dag. Det har varit en metod för oss att uppmärksamma varandra på att det ojämställda samhälle vi lever i också kan finnas i språket.  Vi gör det som en del i arbetet för att uppnå en mer jämställd fysisk struktur, säger Miriam Nordfors, verksamhetsutvecklare på planavdelningen.

"Språket speglar samhället"

Hon poängterar att det inte finns något uttalat uppdrag eller facit som personalen utgår från. Arbetet har utgått från interna diskussioner på stadsbyggnadskontoret.

– I vårt arbete använder vi vissa ord med vissa betydelser. Byggherre är en herre som bygger, jungfrulig mark är mark som är obebyggd. Språket har en betydelse att förklara vad som är möjlig och speglar samhället vi lever i. Diskussionen har varit som ett verktyg internt, för att lyfta fram orden och prata om deras betydelse, säger Miriam Nordfors. 

– Det handlar inte om att vi ska förbjuda vissa ord. Världen är komplex och språket likaså. 

LÄS MER: Malin Siwe: Vad är nästa steg – Hasse "Henböske"? 

Har i uppdrag att skapa jämställda planer

Bakgrunden till arbetsmetoden är att planavdelningen sedan i fjol har i budgetuppdrag att göra detaljplaner som är mer jämställda än tidigare. 

– Det handlar om att använda fakta om ojämställdhet i hur staden ser ut. I dag är det så att män och kvinnor känner sig otrygga i olika utsträckning på olika platser i staden, det måste vi titta på så att alla kan känna sig trygga i att röra sig överallt i staden, säger Miriam Nordfors.

Hon menar att språket bara är en liten, men viktig, del i arbetet för att jämställdhetsintegrera staden.

– Diskussionen om språket är en viktig del av det. Vi är så marinerade i ojämställdhet hela tiden, så är det för alla oavsett vad man än jobbar med, säger Miriam Nordfors.

Orden som kan bytas ut

Elvamannaplan kan bli Elvaspelsplan


Byggherre kan bli Byggaktör


Tjänsteman kan bli Tjänsteperson


Jungfrulig mark kan bli Obebyggd mark

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.