Här kan Stockholm införa trängselskatt

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: PATRIK OSTERBERG / STELLA PICTURES
Södra länken-tunneln – här kan det bli aktuellt med trängselskatt
Foto: NICKLAS THEGERSTRÖM

Trängelseskatt i Södra länken-tunneln i Stockholm kan bli verklighet.

– När man har trängselskatt får man mindre köer i högtrafik, trafiken skulle fungera bättre, säger Peter Huledal, enhetschef vid Trafikverket, till Mitt i.

Tidningen Mitt i skriver att Trafikverket i en studie som ännu inte har publicerats har utrett fördelar och nackdelar av trängelseskatt i form av tullavgifter i Södra länken-tunneln, som förbinder delar av huvudstaden. 

Nu kommer svaret: 

Det skulle ge positiv effekt på trafiksituationen. Dessutom skulle Södra länken inte behöva stängas av lika ofta säkerhetsskäl:

– En liten effekt på flödet (köerna) har stor effekt på restiderna, säger Peter Huledal till tidningen. 

Upp till Nacka och Stockholms stad

Nu är det upp till de berörda kommunerna – Nacka och/eller Stockholm stad – att själva föreslå att trängselskatt införs. 

Trängselskatt i Stockholm infördes i Stockholm för tio år sedan. Den 1 januari förra året genomfördes en rad ändringar:

Avgiften för trängselskatt höjdes i innerstaden

Trängselskatt infördes på Essingeleden

Maxbeloppet höjdes

"Har fått positiv effekt"

Sammantaget har trängselskatten gett effekt på trafiken i huvudstaden, anser Peter Huledal i Mitt i:

– Det har fått positiv effekt, framför allt på trafiken söderifrån. Tidigare har det varit kraftig köbildning, nu har man tjänat tio minuter i restid. Det är en ganska tydlig effekt som bland annat beror av trängselskatten, säger han.

Enligt Transportstyrelsen färdas det i snitt 130 000 fordon per dygn på den hårt trafikerade Essingeleden. Trängselskatt infördes just för att minska köerna i rusningstrafik och för att få en mer rimlig trafikmängd. Den 1 januari förra året skedde det en höjning av maxtaxan, alltså maxbeloppet som kan tas ut per dag och fordon. Beloppet höjdes då från 60 till 105 kronor per dag och fordon.

Så mycket kostar kostar trängselskatten – tider och belopp

6.30–6.59 15 kronor

7.00–7.29 25 kronor

7.30–8.29 35 kronor

8.30–8.59 25 kronor

9.00–9.29 15 kronor

9.30–14.59 11 kronor

15.00–15.29 15 kronor

15.30–15.59 25 kronor

16.00–17.29 35 kronor

17.30–17.59 25 kronor

18.00–18.29 15 kronor

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.