Statsminister Stefan Löfvens tal ord för ord

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
"Detta är första gången Sverige höjer från tre till nivå fyra på en femgradig skala, det är allvarligt", sa Stefan Löfven.
Foto: Pelle T Nilsson
Foto: Pelle T Nilsson

Statsminister Stefan Löfven höll under torsdagseftermiddagen en presskonferens med anledning av det förhöjda säkerhetsläget i Sverige.

Här Stefan Löfvens tal ord för ord.

"Välkomna. I går beslutade ju generaldirektören för Säkerhetspolisen att höja hotnivån för terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts från nivå tre till nivå fyra på en femgradig skala.

Det är en sammanlagd bedömning som ligger till grund för detta, dels terroristattackerna i Paris, dels underrättelseinformation och det faktum att en person nu är anhållen i sin frånvaro.

Det här är första gången som Sverige höjer hotnivån till just nivå fyra och det innebär att det är en allvarlig situation.

Både polis och säkerhetspolis har gått in i särskild händelse och stabsläge vilket innebär att de stärker vaksamheten och tillsynen kring särskilt intressanta engagemang och objekt.

Islamistiska extremister största hotet

Säpo bedömer i dag att islamistiska extremister utgör det största terrorhotet mot Sverige, men inte det enda. Vi vet att cirka 300 svenska medborgare har rest till Syrien och Irak för att slåss tillsammans med Isil, vi vet också att ungefär 120 har återvänt. Säpo gör bedömningen att det bland dessa personer finns individer som kan vara farliga för vårt samhälle och som också har begått brott mot människor i andra länder.

Det är helt oacceptabelt att människor kan resa, delta i terrorism och komma tillbaks utan att ställas till svars för sina handlingar och dessutom kosta samhället stora resurser.

Tagit fram nationell strategi

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som innehåller 20 konkreta åtgärder för hur vi ska förebygga, förhindra och försvåra terrorism och just nu förstärker vi också insatserna för terrorist bekämpning, Säkerhetspolisen förstärks med yttrligare 225 miljoner kronor fram till 2018.

Jag måste tyvärr ändå säga att Sverige nog har varit naiva i det här avseendet. kanske har det varit svårt för oss att acceptera att det i vårt öppna samhälle mitt bland oss finns människor, svenska medborgare, som sympatiserar med mördarna i Isil.

Precis som det är svårt för oss att acceptera att 70 år efter Förintelsen finns det fortfarande nazister och andra extremistgrupper som med utgångspunkt i sin egen politiska uppfattning tycker sig ha rätten att hota, skada och mörda andra människor.

Komma ikapp verkligheten

Men direkt när vår regering tillträdde påbörjade vi ett arbete mot terrorism och nu är lagstiftningsarbetet på väg i kapp den verklighet vi lever i.

Regeringen kommer att göra det kriminellt att delta i terroristutbildning, resa för att begå eller förbereda terroristbrott, resa i avsikt att delta i terroristträning samt också att finansiera sådana resor.

Som inrikesminister Anders Ygeman berättade i går så påskyndar regeringen nu den här lagstiftningen och vi påskyndar den tillsammans med den skärpta vapenlagstiftningen.

Ska ställas inför rätta

Så budskapet till den som reser ifrån Sverige för att begå brott mot mänskligheten i andra länder, det är att om de återvänder hit så möts de av polis, de ska ställas inför rätta och de ska straffas. Vårt samhälle erbjuder ingen frizon för den som inte ställer upp på de grundläggande värderingarna om alla människors lika värde. Sverige ska aldrig bli en fristad för terrorism och terrorister.

Regeringen kommer då att gå vidare med åtgärder för att bekämpa terrorism och jag ska berätta om ytterligare tre såna åtgärder.

Det första handlar om hemlig dataavläsning. I dagsläget används i allt större utsträckning krypterad kommunikation i form av olika internetbaserade tjänster som exempelvis Skype eller Viber.

Vill underlätta avlyssning

Brottsbekämpande myndigheter har redan nu lagstöd för att efter domstolsbeslut kunna avlyssna samtal, men eftersom kommunikationen nu allt oftare är krypterad så kommer man inte åt innehållet genom avlyssningen.

Säpo berättar exempelvis att när de avlyssnat telefoner så kan de höra att när man närmar sig ett känsligt område då säger de som avlyssnas nu går vi över till Skype. Därför kommer regeringen att ge uppdrag till utredare att ta fram förslag på hur åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och polismyndigheten kan använda hemlig dataavläsning för att avlyssna också den information som kan skickas genom krypterade kanaler.

Med hemlig dataavläsning avses att de brottsbekämpande myndigheterna i hemlighet sänder en mjukvara, en så kallad trojan, till en dator eller en surfplatta. Man kan också ha en hårdvara placerad fysiskt i datorn och därigenom får den brottsbekämpande myndigheten besked om vilken information som finns i datorn och hur datorn används i realtid.

Ska utreda kameraövervakning

Den andra åtgärden det är att utreda kameraövervakning. I dagens samhälle så finns platser och byggnader som även om dem inte frekvent är utsatta för brott har en generell hotbild riktad mot sig. Det kan till exempel handla om medieredaktioner, lokaler som används av religiösa samfund och asylboenden.

Kameraövervakning kan utgöra en del i skyddet av sådana platser och byggnader och det behöver därför säkerställas att det inte finns onödiga hinder för en sådan användning av tekniken, det finns alltså anledning att utreda om det finns tillräckliga möjligheter till kameraövervakning på särskilt utsatta platser och andra platser med förhöjt skyddsbehov.

Ska inte ske slentrianmässigt

När väl det är sagt så vill jag poängtera att det är ur integritetssynpunkt samtidigt viktigt att säkerställa att kameraövervakning inte sker slentrianmässigt.

En given utgångspunkt är därför att kameraövervakning endast ska användas om övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Jag vill också framhålla att regeringen redan har tillsatt en utredare som ska överväga hur ett i högre grad samlat integritetsskydd kan fungera inom en och samma myndighetsstruktur genom att tillsynen över behandling av personuppgifter samlas hos en myndighet.

Utökade kontroller

Tredje åtgärden är kontroll av biometri i pass vid gränskontroll. Regeringen vill att Sverige inom EU ska verka för att kontroll av biometrisk information i pass införs vid Schengens yttre gränser. Kontroll av biometri vid resa är den åtgärd som i största möjliga utsträckning skulle kunna hindra det missbruk av pass som försiggår genom att den personen som använder passet är lik ägaren, fysiskt lik ägaren.

Att införa det här förutsätter dock samarbete på EU-nivå och därför så kommer Sverige på morgondagens råd för rättsliga och inrikesfrågor, det så kallade RIF-rådet, att föreslå att kontroll av biometri införs vid de yttre gränserna i hela Schengenområdet.

Gränskontrollen förlängs

Regeringen har i dag också beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns och den förlängningen sker till och med den elfte december. Avslutningsvis i stunder som den här så är det viktigare än någonsin att Sverige står enat.

När det gäller vårt lands säkerhet så finns det inget utrymme för partikäbbel, partipolitik. Regeringen kommer därför att bjuda in de borgerliga partierna och Vänsterpartiet till överläggningar för att diskutera ytterligare åtgärder för att bekämpa terrorism. Jag har förstått att de kommer att se positivt på detta och därför har jag gett uppdraget till inrikesminister Anders Ygeman.

Måste leva som vanligt

Till alla som lyssnar på det här och till svenska folket vill jag säga följande: Jag förstår att många känner en stark oro nu, men vi måste fortsätta att leva våra liv som vanligt.

Det är precis det öppna, fria, demokratiska samhälle som de här terroristerna vill förgöra och det samhället kan vi bara försvara genom att slå hårt mot terrorism och terror och här kommer jag som statsminister att göra allt som står i min makt. Sverige kommer aldrig att ge vika. Regeringen är fastbesluten att vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla ordningen, säkerheten och tryggheten i vårt Sverige.

Tack ska ni ha."

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.