Starka reaktioner på M-ledningens utspel

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Gustaf Göthberg, ledamot Moderata ungdomsförbundet (Muf).
Foto: Jonas Loveus
Emma Henriksson (KD), gruppledare i riksdagen.
Foto: Anna-Karin Nilsson
Ali Esbati (V), riksdagsledamot.
Foto: Olle Sporrong
Linus Bylund, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
Foto: Sven Lindwall
Roger Haddad (FP), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.
Foto: Roger Vikström

Allianskollegorna i Centerpartiet går mot M-förslaget om att förbjuda organiserat tiggeri. 

– Man skjuter bredvid målet och jag ser stora svårigheter, Johan Hedin (C), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.

Den ansvariga ministern Åsa Regnér (S) välkomnar utspelet som samtidigt sågas av Maria Ferm, MP:s migrationspolitiska talesperson.

Moderaternas förslag på DN Debatt om att förbjuda organiserat tiggeri går helt mot Centerns linje.

– Jag tror inte på ett förbud mot organiserandet. Det finns flera skäl till det. För det första är det en stor gränsdragning till vad som är organiserat. Tänk att min fru köper en tågbiljett till mig för att jag ska åka till Linköping och tigga. Ska min fru straffas för det? Eller tänk Röda korsets operation dagsverke är ju i i någon mån ett organiserat tiggeri. Ska vi förbjuda Röda korset? Det tror jag inte att artikelförfattarna vill, säger Johan Hedin, Centerpartiets talesperson.

Hedin anser att dagens lagstiftning redan är tillräcklig för att straffa personer som drar nytta av tiggarnas situation.

– Det finns allt från riktigt grova brott som människohandel till brott med lägre straffvärde som är nog så allvarliga. Det kan vara olaga tvång eller olaga hot inblandat. Det kan också vara vår gamla lag mot ocker, alltså utnyttjande av annans trångmål, säger han. 

KD: "Finns redan lagstiftning"

Också KD:s gruppledare Emma Henriksson menar att det redan finns befintlig lagstiftning som kan användas för straffa dem som begår brott mot tiggare.

– Självklart ska alla brott som begås mot tiggare beivras. Vi är öppna för att se över lagarna så att man bättre kommer åt dem som utsätter människor om det visar sig att det behövs. Men det finns redan lagstiftning man kan använda, säger hon.

Henriksson höjer ett varningens finger för hur man tolkar vad som är kriminellt eller inte.

– Det här att grannar eller familjer organiserar sig för att gemensamt organisera boende kan ju inte i sig vara kriminellt, säger hon.

Det råder delade åsikter bland de politiska partierna om ett organiserat tiggeri förekommer och i så fall i hur stor utsträckning. Det är inte helt enkelt att skaffa sig en bild, menar Henriksson. 

– Det är lite svårt att veta, säger hon och tillägger att när det handlar om att familjer går samman så kan man absolut se det som en organisering. 

Vill skydda utsatta människor

– Just i den formen att man är några som känner varandra från hemlandet som tillsammans går ihop och ordnar resan. Det i sig är inte problematiskt eller brottsligt. Det var då inte så att människor i någon större utsträckning blev utsatta för kriminalitet och organiserad brottslighet, säger hon men tillägger att tiggeriet nu vuxit och att tiggare i dag också utsätts för brott från personer som sparkar och spottar på dem.

Om Moderaterna vill ha uppbackning från sina allianskollegor vad är beskedet från KD?  

– Det är bra att det förs en diskussion. Vi kanske inte är överens i alla delar i vilka förslag som leder till framgång. Det är bra att diskussionen förs men det är viktigt att ha rätt perspektiv. Det här är människor som är extremt utsatta, de ska ha vårt skydd, de ska få hjälp och stöd, säger Henriksson.

Folkpartiet ställer sig officiellt försiktigt positiva till förslaget, enligt TT.  

– Om det är så att det är organiserat betyder det att det pågår ett organiserat utnyttjande av fattiga och utsatta människor i vårt land. Det kan vi inte acceptera i Sverige, säger Fredrik Malm, ledamot i Folkpartiets arbetsutskott.

Vill se underlättad avhysning

Malm tycker det är bra att underlätta för kommunerna att avhysa migranterna.

– Ingen får bosätta sig i en park i Sverige och den regeln måste upprätthållas och gälla alla i Sverige, även om man är här tillfälligt, säger han till TT.

Roger Haddad (FP), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, är däremot kritisk.

"Visst ska vi agera mot kriminaliteten men i dag stöttar jag inte min ordförande i justitieutskottet som hanterar tiggerifrågan i riksdagen", skriver Haddad på twitter och slår fast att det finns möjlighet redan i dag att agera om organiserad kriminalitet kan konstateras.

Den ansvariga ministern, barn- äldre och jämställdhetsministern Åsa Regnér (S), välkomnar att M kommer med konkreta förslag i en intervju i SvD.

MP: "Löses inte med kriminalisering"

– Jag tolkar det som ett förslag för att förbjuda koppleri, fast för tiggeri. Jag tycker det är bra med konkreta förslag i frågan. Det är ett intressant förslag, säger hon till Svenska Dagbladet och fortsätter:

– Jag och regeringen vill inte förbjuda tiggeri som sådant, det är att förbjuda fattigdom, men ingen tycker att det är bra att man utnyttjar fattiga människor som även regeringens samordnare beskriver förekommer.

Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen och talesperson för migrationsfrågor, är däremot starkt kritisk.

– Problemet med fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet och diskriminering för utsatta EU-medborgare löses inte med kriminalisering och ordningsvakter, skriver hon på twitter och fortsätter:

– Helt andra åtgärder behövs på kort och lång sikt, i Sverige, på EU-nivå och i till exempel Rumänien.

Ferm hänvisar till en motion till riksdagen som bland annat efterlyser åtgärder på kommunal nivå för att förbättra den sanitära situationen för fattiga som slagit läger:

"En fråga som lyfts är att de fattiga som slagit läger måste få bättre förhållanden, det handlar om sanitära förhållanden med mera Det är inte en lösning att köra bort dem från bosättningar utan rimliga alternativ. Det är också viktigt att det finns uppsökare som talar romani", står det i motionen.

"En sorglig väg"

Vänsterpartiets Christina Höj Larsen är starkt kritisk till M-topparnas förslag.

– Det är en sorglig väg som M varit på väg mot länge. Och nu kommer det här förslaget. I vanlig ordning väljer M att slå mot de fattiga i stället för att bekämpa fattigdomen, säger hon.

Höj Larsen kallar M-förslaget är ”ren symbolpolitik”.

– Det är ren symbolpolitik. Att tiggeriet skulle vara organiserat i någon kriminell mening har vi inte sett några belägg för. Varken från polisen eller annat håll. Snarare är det så att vänner, grannar och släkt hjälper varandra så som vi människor gör. Det är inte olagligt, säger hon.  

Vänsterpartiet anser att problemet också måste angripas genom att bekämpa fattigdomen i Europa.  

När det gäller biten om att det ska bli lättare att avhysa personer anser Höj Larsen att man måste ha ett alternativ för dem man anvisar.

SD: "Detta är populism"

– Det finns EU-fonder man kan söka pengar från för detta. Vi har också föreslagit en statlig pott där kommunerna skulle kunna skapa antingen härbärgen eller uppställningsplatser, säger hon.

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth anser att förslaget är ett steg i rätt riktning men ändå otillräckligt:

– För att råda bot på problematiken måste man införa visumkrav från vissa länder, utöka befogenheterna för ordningsvakter och förenkla reglerna för avhysning, säger Ekeroth som menar att Moderaterna och den tidigare justitieministern gjort en helomvändning.

– Så sent som i höstas gick Beatrice Ask ut och kritiserade ett förbud mot tiggeriet. Nu går de ut och lägger samma förslag efter att ha insett att människor tycker att tiggeriet är ett problem. Detta är populism på riktigt.

Ali Esbati (V), riksdagsledamot:


https://twitter.com/aliesbati/status/593639989734469632

Gustaf Göthberg, förbundsstyrelseledamot MUF:


https://twitter.com/gustafgothberg/status/593636837794717696

Oliver Rosengren (M), förbundsstyrelseledamot MUF:


https://twitter.com/OliverRosengren/status/593636317558366209

Lars Beckman (M), tidigare riksdagsledamot:


https://twitter.com/beckmansasikter/status/593635713444409344

Ulf Berg (M), riksdagsledamot:


https://twitter.com/UlfBerg1/status/593628226603343872

Linus Bylund (SD), riksdagsledamot:


https://twitter.com/LinusBylund/status/593644018220826624

Jörgen Fogelklou (SD), distriktsordförande i Göteborg:


https://twitter.com/fogelklou/status/593541045629095936

FAKTA

Ali Esbati (V), riksdagsledamot:

<blockquote class="twitter-tweet" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Dagens M-utspel om &quot;organiserat tiggeri&quot; uppenbarligen en av lärdomarna från Fremskrittspartiets regeringskollegor. <a href="https://t.co/TqbZ6JtNCG">https://t.co/TqbZ6JtNCG</a></p>&mdash; Ali Esbati (@aliesbati) <a href="https://twitter.com/aliesbati/status/593639989734469632">30 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Gustaf Göthberg, förbundsstyrelseledamot MUF:

<blockquote class="twitter-tweet" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Mycket obehagligt att Moderaterna köper SD:s problembeskrivningar och föreslår förbud av organiserat tiggeri. Fel, dumt och onyanserat.</p>&mdash; Gustaf Göthberg (@gustafgothberg) <a href="https://twitter.com/gustafgothberg/status/593636837794717696">30 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Oliver Rosengren (M), förbundsstyrelseledamot MUF:

<blockquote class="twitter-tweet" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Förbjud organisering av tiggeri, eller hur var det nu? Skäms. <a href="http://t.co/ztkZRFV06m">http://t.co/ztkZRFV06m</a> <a href="http://t.co/dC11fWb3ll">pic.twitter.com/dC11fWb3ll</a></p>&mdash; Oliver Rosengren (@OliverRosengren) <a href="https://twitter.com/OliverRosengren/status/593636317558366209">30 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Lars Beckman (M), tidigare riksdagsledamot:

<blockquote class="twitter-tweet" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Klokt! ”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” - DN.SE <a href="http://t.co/G3Y4wfIYp8">http://t.co/G3Y4wfIYp8</a></p>&mdash; Lars Beckman (@beckmansasikter) <a href="https://twitter.com/beckmansasikter/status/593635713444409344">30 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ulf Berg (M), riksdagsledamot:

<blockquote class="twitter-tweet" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Bra förslag som gör markägare mindre maktlösa.”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” <a href="http://t.co/zlCh3fd5wW">http://t.co/zlCh3fd5wW</a></p>&mdash; Ulf Berg (@UlfBerg1) <a href="https://twitter.com/UlfBerg1/status/593628226603343872">30 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Linus Bylund (SD), riksdagsledamot:

<blockquote class="twitter-tweet" data-cards="hidden" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Tror M på allvar folkets minne är &lt;1 år? Hoppas innerligt de har fel. Att dessa satans hycklare ska få hålla på. <a href="http://t.co/lUFwfxdjfc">http://t.co/lUFwfxdjfc</a></p>&mdash; Linus Bylund (@LinusBylund) <a href="https://twitter.com/LinusBylund/status/593644018220826624">30 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Jörgen Fogelklou (SD), distriktsordförande i Göteborg:

<blockquote class="twitter-tweet" lang="sv"><p lang="sv" dir="ltr">Haha &quot;det organiserade tiggeriet ska kriminaliseras&quot; tycker M... så nu finns det? SD visar vägen! <a href="http://t.co/eBrxBjyBIb">http://t.co/eBrxBjyBIb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/fb?src=hash">#fb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/svpol?src=hash">#svpol</a></p>&mdash; jörgen fogelklou (@fogelklou) <a href="https://twitter.com/fogelklou/status/593541045629095936">29 april 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.