Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stängning av bron sågas av lagrådet

"Det är ett behov av att få ned antalet människor som tar sig in i Sverige, helt enkelt", har infrastrukturminister Anna Johansson tidigare sagt till TT.
Foto: Robin Aron
Regeringen vill ha möjlighet att stänga Öresundsbron.
Foto: Ludvig Thunman

Regeringens lagförslag - med nya personkontroller och makt att stänga Öresundsbron om flyktingsituationen kräver det - sågas av Lagrådet. Det är slarvigt och dåligt underbyggt, anser man.

– Förslaget har inte nått den kvalitet som behöver belysas för en så allvarlig och ingripande åtgärd, säger Olle Stenman, justitieråd i Lagrådet.

Men regeringen struntar i Lagrådet.

– Regeringens bedömning har inte ändrats, säger infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare Erik Bromander kort efter beskedet.

Det var i torsdags som DI avslöjade att regeringen skickat ett lagförslag till Lagrådet. Förslaget innehåller bland annat utökade personkontroller för att ta sig in i Sverige samt en möjlighet att stänga Öresundsbron som ett verktyg för att kunna kontrollera inflödet av asylsökande till Sverige.

På måndagen var DI återigen först med att rapportera om att Lagrådet kritiserar regeringens förslag, som de menar bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag.

– Det är ovanligt att Lagrådet avstyrker ett lagförslag i sin helhet, men det är en konsekvens av den snabbhet man har agerat på, säger Olle Stenman.

I sitt yttrande skriver Lagrådet:

"Detta är synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning med avstängning av bl.a. samtliga Europavägar, behörighetskontroll på kollektivtrafik kombinerat med sanktioner för transportören och en inskränkning av den personliga integriteten."

Lagrådet är också kritiskt till att inte fler instanser har fått yttra sig, bland annat saknas röster från civilsamhället som fackliga organisationer och svenskt näringsliv. Och bland dem som har fått yttra sig är det fråga om så kort tid att de inte ens har hunnit svara skriftligt.

Ett av de tillfrågade bussbolagens synpunkt inhämtades via ett telefonsamtal.

– Vi tycker det skulle ha varit en djupare och bredare utredning för det är ett sådant allvarligt ingrepp i samhället.

Enligt regeringen kräver flyktingströmmen akuta åtgärder kan man kräva långa utredningstider då?

– Nej, men man kanske kan ha en remiss ute i mer än några dagar. Vi är inte övertygade om att det är så akut som det framstår, säger Olle Stenman.

Regeringen struntar i Lagrådet

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) avböjer via sin pressekreterare att lämna någon kommentar under måndagskvällen, och hänvisar i stället till statssekreterare Erik Bromander.

– Lagrådet gör en annan bedömning än regering av hur allvarlig den aktuella flyktingsituationen är, därför också av hur brådskande lagstiftningsärendet är. Regeringens bedömning har inte ändrats, säger Erik Bromander till TT.

Regeringen kritiseras för att ha gett relevanta aktörer "extremt kort tid" för att ge ett remissyttrande. Som ett exempel tar man upp Sveriges Bussföretag som mottog en skrivelse den 30 november, där regeringen ville ha ett svar senast den 2 december, två dagar senare.

Lagrådet skriver:

"Det remitterade lagförslaget har tagits fram i största hast. I detta lagstiftningsärende har endast ett fåtal myndigheter och organisationer erhållit möjlighet att avge ett muntligt remissyttrande och då fått en extremt kort tid på sig."

Myndigheter hann inte svara

För flera tunga myndigheter - däribland Polismyndighetens identitetskontroller, Migrationsverket och Transportstyrelsen - räckte inte tidsfristen till för att sammanställa ett remissvar. I stället fick företrädare för myndigheterna redovisa det rådande läget i telefonsamtal med icke namngivna tjänstemän på näringsdepartementet.

– Anledningen till att vi har den här skyndsamma hanteringen är ju just den allvarliga flyktingsituationen och därför blir bedömningen av hur allvarlig den är viktig, säger statssekreterare Erik Bromander.

TT: Håller inte regeringen med om att det är viktigt att göra detta noggrant med tanke på allvaret i lagen?

– De olika delarna i Lagrådets yttrande måste vi titta närmare på, det kan inte jag säga hur vi kommer förhålla oss till. Men det knyter samman till att Lagrådet gör en annan bedömning än regeringen, säger Erik Bromander.

Innan regeringen kan införa lagändringen måste den röstas igenom i riksdagen, vilket troligen kommer att ske nästa vecka. Om de får med sig oppositionspartierna är ännu oklart.

Moderaterna vill analysera Lagrådets kritik innan partiet ger besked. Centerpartiet liksom Vänsterpartiet uppmanar regeringen att dra tillbaka förslaget.

Inte ens inom regeringspartierna råder enighet i frågan. Rasmus Ling, riksdagsledamot för Miljöpartiet är starkt ifrågasättande över hur ärendet har hanterats och tänker rösta nej.

– Jag meddelade gruppledaren i dag att jag avsåg att rösta nej till allt sådant här, men jag har inte hört hur andra i riksdagsgruppen har ställt sig till, säger han, men tillägger att han inte utesluter att fler ledamöter i såväl MP som andra partier kan komma att följa hans linje.

– Jag vet at det finns många som tycker som jag och jag vet att man även inom oppositionen har haft ett högt tonläge.

Rasmus Ling anser att lagförslaget har forcerats fram och saknar konsekvensanalys.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.