Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sprinklers kunde ha räddat liv vid sjukhusbranden

Ett sprinklersystem skulle sannolikt ha kunnat rädda livet på två kvinnliga patienter som omkom i branden på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö på fredagsmorgonen. Men det finns ingen lag om sådan utrustning på vårdinrättningar där patienterna är inlåsta.

FAKTA

Sjuk- och vårdhemsbränder i Sverige
Några av de allvarligaste bränderna på sjukhus och vårdinrättningar i Sverige:
Juni 2002: En kraftig brand rasar i Norrtulls sjukhus i Stockholm.
Över 50 brandmän deltar i släckningsarbetet.
Inga patienter fanns i byggnaden.

December 2001: En man avlider och 14 personer rökskadas vid en brand i Högsätra servicehus på Lidingö.
46 personer evakueras.
Oktober 1996: Cirka 50 personer evakueras när ett behandlingshem i Vimmerby står i lågor.
Januari 1994: Ett 50-tal patienter evakueras efter brand på Beckomberga sjukhus i Stockholm.

September 1993: 81 personer evakueras från ett ålderdomshem i Järna.
Två personer i personalen brännskadas.

Juni 1993: Brand i Södersjukhuset i Stockholm.
Värden för mellan 50 och 100 miljoner går förlorade.

November 1991: Sex personer rökskadas vid en brand på Huddinge sjukhus.
Cirka 200 personer evakueras.

Maj 1991: Omkring 100 patienter evakueras efter brand i Svalbo sjukhem i Göteborg.

Februari 1990: En omkommer och tre skadas vid en brand i Sundsvalls vårdhem.
90 patienter evakueras.

Oktober 1983: Fem personer omkommer i en brand på Sundsvalls vårdhem.

Mars 1975: Sju patienter omkommer och 15 skadas i en brand på S:t Eriks sjukhus i Stockholm.
Juni 1971: Fem personer omkommer vid en brand i en rehabiliteringsavdelning i Malmköping.

Oktober 1970: 200 patienter evakueras efter en brand på Långbro sjukhus i Stockholm.

Februari 1954: Sex döda vid brand på ålderdomshem i Eksjö.
Mars 1944: Elva barn bränns inne vid en brand i ett sjukhem för barn i Rödebyholm i Blekinge.

Februari 1932: Tolv åldringar omkommer i en brand på ett ålderdomshem i Svärdsjö.

Brandlarmet gick vid fyratiden och när räddningstjänsten nådde fram brann det kraftigt i bottenvåningen på en tvåvåningsbyggnad som rymmer en sluten rättspsykiatrisk avdelning med 16 patienter. Situationen var kaotisk, enligt insatsledaren Christer Bengtsson. - Vårdare hade lyckats knäcka ett par fönster och några personer hoppade ut när vi kom. Fem kvinnor plockades ut av rökdykare, berättar han. Av de fem var två redan döda, de övriga tre allvarligt skadade av röken. En av dem fördes senare till Karolinska sjukhuset i Solna och en annan till sjukhuset i Karlskrona, för vård i tryckkammare. För kvinnan i Karlskrona var tillståndet på fredagskvällen livshotande. Själva branden släcktes på några minuter. Men evakueringen försvårades av att utrymmena var låsta och fönstren försedda med säkerhetsglas. Det dröjde 45 minuter innan den sista patienten var ute ur huset. Sprinkler inget krav Brandingenjör Anders Brodell på räddningstjänsten i Växjö hävdar att följderna av branden kunde ha undvikits om det hade funnits ett sprinklersystem. - Tyvärr finns i dag inga lagliga möjligheter att ställa sådana krav på vårdinrättningar där man låser in folk, säger Brodell till TT. Det är anläggningens ägare som enligt lag bär det yttersta ansvaret för brandsäkerheten. Räddningstjänsten kontrollerar denna utifrån rekommendationer från Statens räddningsverk. Under de senaste fyra åren har 40 människor omkommit i bränder på vårdinrättningar, enligt Björn Albinson, brandingenjör på Statens räddningsverk. - Vi har kämpat fem-sex år för att få in sprinklers på vårdanläggningar men det är svårt att få gehör för en lagändring, säger han. Men samtidigt har inte heller Räddningsverket infört krav på sprinkler i sina allmänna råd till kommunernas räddningstjänster. Albinson lovar att frågan nu ska tas upp på nytt med bland andra Boverket och Socialstyrelsen. Rutiner ses över Talis Vasko, chef på S:t Sigfrids sjukhus, säger att branden är den värsta händelsen i klinikens historia och att rutinerna nu måste ses över. Har ni tidigare övervägt att installera ett sprinklersystem? - Nej. Brandskyddet har diskuterats med brandmyndigheten och säkerhetschefen på landstinget. Vi har ansett nivån vara tillfyllest. Branden uppstod då en patient tände eld på föremål i sitt rum. Talis Vasko har ingen förklaring till hur det kunde ske. - Att upptäcka att någon smugglar in en tändare är otroligt svårt om inte alla ska sättas under ständig bevakning. Det kan vi inte göra inom psykiatrin, säger han. På avdelningen finns särskilt vårdkrävande patienter, de flesta dömda till rättspsykiatrisk vård.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!