Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kraftigt höjd prognos för asylsökande 2015

Merjem Maslo, omvärldsanalytiker,Anders Lundbeck, ekonomidirektör, och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson presenterar Migrationsverkets prognos.
Foto: Claudio Bresciani/Tt
Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.
Foto: Claudio Bresciani/Tt
Anders Lundbeck, ekonomidirektör, Merjem Maslo, omvärldsanalytiker, och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.
Foto: Claudio Bresciani/Tt
Foto: Samuel Unéus

Enligt Migrationsverkets prognos kan det komma upp till 190 000 asylsökande, varav uppemot 40 000 ensamkommande barn till Sverige i år.

29 miljarder extra behövs för att täcka kostnaderna.

– Detta är inte hållbart på sikt för Sverige, säger vi måste få till stånd en lösning i hela Europa och dela på ansvaret, säger Morgan Johansson.

# Migrationsverket har presenterat nya prognoser för antalet asylsökande som kommer till Sverige. 140 000 och 190000 asylsökande kan komma till Sverige i år - men siffran kan komma att stiga ytterligare till över 200 000. 

# 29 miljarder ytterligare behövs i ökade anslag för nästa år.

# Prognosen bygger på fyra olika EU-scenarier men är enligt verket fortfarande osäkert. 

# "Situationen inte hållbar i längden" säger migrationsminister Morgan Johansson, S. 

# "Vi måste titta på kostnadsbesparningar inom vårt eget system", säger finansminister Magdalena Andersson, S. 

Uppdaterad: 10.51

Under torsdagsmorgonen höll Migrationsverket en presskonferens där man presenterar prognosen för hur många människor som beräknas söka asyl i Sverige. Och siffran skrivs upp till det dubbla, jämfört med den prognos som kom från verket i juli.

Beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140000 och 190000 asylsökande, varav 29 000-40 000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000-33 000 är ensamkommande barn.

I ett "pessimistiskt scenario", det vill säga om ingenting görs på en Europeisk nivå, ser vi enligt Migrationsverket framför oss ett ökat antal asylsökande.  200 000 människor kan därmed komma - det är att jämföra med alla invånare i Uppsala.

Klockan 10.30 håller Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, och finansminister Magdalena Andersson, S, en presskonferens där man kommenterar Migrationsverkets prognos.

– Detta är inte hållbart på sikt för Sverige, säger vi måste få till stånd en lösning i hela Europa och dela på ansvaret, säger Morgan Johansson.

– Bilden som den prognosen ger är väntad. För ett par veckor sedan sa vi att vi kommer hamna över 15 000 människor. Vi befinner oss i en allvarlig situation, säger Morgan Johansson, och fortsätter:

– Vi har mött detta med att bygga ut beredskapen. Det är en enorm logistisk uppgift. I morgon kommer Sven Erik Österberg att presentera sin inventering av möjliga platser där de asylsökande kan bo.

Regeringe arbetar även på att få igenom en anvisningslag som säger att alla kommuner måste ta emot asylsökande. Kommunerna kommer att på höjda ersättningar med 50 procent.

– Vi kommer även att intensifiera avvisningarna av de som inte får stanna i Sverige, omkring 6000 personer rör det sig om, säger Morgan Johansson.

Migrationsverkets ökade prognos kommer att innebära ökade kostnader - totalt 73 miljarder på två år. Magdalena Andersson kommenterar kostanderna på presskonferensen:

– Vi har inlett ett arbete för att dämpa kostnaderna. Detta kommer att påverka de offentliga finanserna, det kommer att nå längre tid annan vi når en balans, säger Magdalena Andersson.

En rad kostnadsbesparande åtgärder kommer att tas in. En del av kostnaderna kommer att tas från biståndsavräkningen. Andersson menar att Sverige både behöver låna och spara.

– Vi måste titta på kostnadsbesparningar inom vårt eget system, säger hon.

"Saknar motstycke"

Ökningen av asylsökande gör att Migrationsverkets kapacitet inte räcker för ett ordnat mottagande. Generaldirektör Anders Danielsson påpekade att situationen just nu saknar motstycke och att EU:s gränskontroller nu satts helt ur spel.

– Fler människor än någonsin söker asyl i Europa och Sverige och situationen just nu saknar motstycke, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson på presskonferensen.

UNHCR har tagit fram underlag som pekar på att omkring 700 000 människor har sökt asyl i Europa i år. Anders Danielsson pekar på den dramatiska utvecklingen sedan i somras med stora flyktingströmmar som tar sig upp genom Europa - där kontrollerna inom unionen satts ur spel.

– EU:s gemensamma grundprinciper för reglerat asylsökande har helt satts ur spel. Det har uppstått en flyktingkorridor och Sverige påverkas oerhört snabbt av det som händer. Situationen kan liknas vis att Sverige har en landsgräns till Turkiet, säger Anders Danielsson på presskonferensen.

– Det har sin orsak i flera olika saker. EU-systemet har inte klarat av detta, och vi har ett gigantiskt tryck, kön blir bara längre och längre, säger Anders Danielsson.

– Det innebär en ökad press på kommunerna jag har största respekt för detta, säger han, men betonar att detta är en politisk fråga som Migrationsverket inte kan svara på hur kommunerna ska lösa.

Senare på torsdagen skulle regeringen och oppositionspartierna, förutom Sverigedemokraterna, träffas för att försöka enas om en flyktingöverenskommelse. Parterna har träffats ett flertal gånger under den gånga veckan för att försöka få till stånd en gemensam lösning på frågan.

Men enligt Dagens Nyheter kommer detta möte att ställas in. Enligt källor till Expressens kommer mötet att skjutas upp till fredagen. Syftet är att partierna behöver mer tid att diskutera det förslag som nu ska cirkuleras.


https://twitter.com/niklassvensson/status/657094333909307392

29 miljarder ytterligare behövs i ökade anslag

Osäkerheten i Migrationsverkets prognos betonades under presskonferensen. Olika faktorer i hela Europa påverkar situationen vilket gör att siffrorna i prognosen är svåra att beräkna.


https://twitter.com/Migrationsverk/status/657091437314506752

Omvärldsanalytiker Merjem Maslo visar på presskonferensen en graf som visar hur situationen ser ut efter att verket lämnat juliprognosen - som nu har skrivits upp kraftigt.

– Den förra prognosens intervall var från 66 000-80 000 asylsökande. Men nu har alla de mekanismer som reglerar asylsökande i EU satts ur spe, säger omvärldsanalytikern Merjem Maslo.

När det gäller kostnaderna för Migrationsverkets anslag, ersättningar och bokostnader för asyltiden och kommunersättningar för de som fått uppehållstillstånd är siffrorna för 2015 27,5 miljarder, 2016 60,2 miljarder och 2017 73 miljarder.

Detta betyder att Migrationsverket behöver 29 miljarder ytterligare i ökade anslag för nästa år.

– I jämförelse med prognosen som avlämnades i somras är kostnaderna 29 miljarder högre. Men det är mycket som händer i omvärlden som gör att situationen kan vara annorlunda redan nästa vecka, säger Anders Lundbäck på Migrationsverket.

Boende kostnaderna och kostnaderna för de ensamkommande barnen är två stora poster enligt honom.

Tillfälliga lösningar kan bli långsiktiga

Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan 25000 och 45000 boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället. Detta betyder att de som nu ses som temporära lösningar med exempelvis tältläger kan komma att bli mer långsiktiga.

– I natt var det fullt överallt, säger Anders Danielsson på presskonferensen och refererar till boede platser för asylsökande den föregående natten.

Migrationsverket slår fast att det krävs gemensamma lösningar på nationell nivå för att kunna klara att ta hand om alla flyktingar som kommer till Sverige. "Behovet av alternativa lösningar kan bli långsiktigt, och den svenska asylmottagningen kommer framöver att se annorlunda ut", skriver verket.

I tisdags sökte 1 792 personer asyl i Sverige. Så många har aldrig tidigare kommit på en enda dag. Sammanlagt har nu runt 99 000 asylsökande kommit hit. En regeringskälla uppgav redan på onsdagen för TT att i de nya beräkningarna räknar man med att antalet asylsökande i år väntas kunna bli 160 000 personer. För 2016 är prognosen 135 000 personer.


https://twitter.com/louisedane/status/657110446286221312

Det är mer än dubbelt så många som de 74 000 för hela året som Migrationsverket planerade för i sin juliprognos. Den prognos som regeringen och kommuner har haft att utgå ifrån när de gjort sina budgetar. Migrationsverket har inte velat kommentera de uppgifterna om de nya beräkningarna.

Under tisdagen sattes nytt dagsrekord för antalet asylsökande i Sverige, 1 792.

Juristen Madelaine Seidlitz analyserar Migrationsverkets nya siffror i Expressens sändning:

– Det är ingen ny situation, det speglar bara att det kommer fler flyktingar till oss. De flesta kommer från Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea, det är länder där det pågår krig och väpnade konflikter.

Bygger på fyra scenarier

Migrationsverkets prognos bygger på fyra olika EU-scenarier:

1. Avsaknad av EU samordning vilket betyder att situationen fortsätter som i nuläget även under nästa år, vilket gör att prognosen med 190 000 personer kan överstiga 200 000.

2. Halvhjärtad kompromiss: Detta scenario bygger på att EU kommer överens om någon form av kompromiss som delvis stabiliserar situationen. Detta är den situation som Migrationsverkets prognos bygger på.

3. Nationella gränskontroller: Sceneriet bygger på att varje medlemsland ansvarar för sina egna gränskontroller och Schengensystemet upphör.

4. EU reglering: Detta bygger på att EU kommer överens om ett gemensamt kvotsystem eller ett fördelningssystem som gör situationen hanterbar och förutsebar.

Expressen sänder live om flyktingkrisen

Expressen TV sänder live från klockan 08.00 med anledning av flyktingkrisen.


08.00: Sändningen startar med programledare Karin Bülow Orrje.
Gäst i studion: Niklas Svensson, politisk reporter, som bevakat flyktingpolitiken mycket på sistone.
08.30: Migrationsverket släpper sin prognos för antalet asylsökande under kommande tre månaderna. Generaldirektör Anders Danielsson med flera medverkar medverkar vid pressträffen.
09.30: Gäst i studion: Madelaine Seidlitz, jurist Amnesty
09.50: Gäst i studion: Per Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting.
12.45: Möte nummer tre mellan alla riksdagspartierna, utom SD, som gäller flyktingkatastrofen och Sveriges hållning. Blir det en blocköverskridande överenskommelse?
14.00: Statsminister Stefan Löfven svarar på frågor i riksdagskammaren.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.