Snart kan polisen få spionera i din dator

Snart kan polisen börja spionera - i din dator.
Enligt ett nytt lagförslag ska de få installera övervakningsutrustning hos vem som helst.
- Utredaren har enbart sett detta ur ett polisiärt perspektiv, säger Tord Pettersson jurist på Post- och telestyrelsen tilll Sveriges Radio.
Polisen ska enligt utredningen även ha rätt att föra ett register med datorernas identitetsnummer. Detta även utan att brott misstänks. Kritiker till utredningen hävdar att den kan innebära svåra integritetskränkningar. Justitieminister Thomas Bodström presenterar "Utredningen om elektronisk övervakning" som en patentlösning till att lösa grova brott såsom mord, människohandel och våldtäkt. Avlyssning av datorer är modellen.

Saknar balans

Det som Bodström underlåter att säga är att utredaren är Anders Eriksson, den förra Säpo-chefen, och att utredningen i praktiken innebär att polisen kan få bryta sig in hemma hos folk och installera övervakningsenheter i deras datorer. Utredningen saknar balans mellan integritet och polisarbetet anser kritikerna.

Polisiärt perspektiv

- Utredaren har haft ett för stort polisiärt perspektiv, ett brottspreventivt perspektiv, säger Tord Pettersson, jurist på Post- och telestyrelsen. - Vi tycker att flera av de slutsatser som utredaren drar saknar en balans för att man ska anse att frågorna har belyst utifrån ett helhetsperspektiv, alltså en avvägning mellan alla de intressen man ska titta på. I utredningen föreslås att polisen ska få större tillgång till alla ip-nummer - det är en internetadress som kan kartlägga en individs hela internetbeteende.

Mycket kritisk

Post- och telestyrelsen är mycket kritisk och säger att det är olämpligt att polis och åklagare ska ha tillgång till uppgifter som har ett stort skyddsvärde även om ingen brottsmisstanke föreligger. Polisen ska efter domstolsbeslut kunna bryta sig in hemma hos folk för att installera utrustning som övervakar datorn, föreslår utredaren även. Och det gäller inte bara grova brott, utan även lindrigare brott som till exempel hets mot folkgrupp.
Nästa artikel

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!