Skulle lära sig kommunikation - med hjälp av delfinerna

Annie Lööf.
Foto: Mikael Sjöberg

De 23 regeringsanställda på näringsdepartementets enhet för regional tillväxt skulle lära sig kommunicera och ge feedback - med hjälp av delfintränare och delfiner.

Det framgår av en regeringspromemoria som Expressen.se nu tagit del av. 

"I upplägget ingår även en visning av delfinträning med fokus på kommunikation och feedback", skrev näringsdepartementet inför konferensen på Kolmården.

Expressen avslöjar i dag att näringsdepartementet betalat 10 000 kronor för "en exklusiv visning i lagunen" på Kolmårdens djurpark.

Besöket skedde den 18 oktober förra året.

Expressen.se har nu tagit del av programmet för konferensen som handlade om kommunikation i grupp och på individnivå.

De 23 regeringsanställda från enheten för regional tillväxt fick bland annat i uppdrag att ta fram "en situation på min arbetsplats som jag upplever präglas av ett gott medarbetarskap." Därefter fick arbetskamraterna intervjua varandra.

Annie Lööfs personal ombads också att "berätta om ett återkommande problemmönster på din arbetsplats".

Av programmet framgår att varje mening skulle börja "med jag".

Varade 90 minuter

Besöket inne hos delfinerna varade i 90 minuter och hade, enligt en regeringspromemoria, "fokus på kommunikation och feedback".

Företaget Provins fem hade hyrts in av näringsdepartementet för att leda utbildningen.

Enheten för regional tillväxt svarar bland annat för frågor och ärenden om regional utveckling, konkurrenskraft och tillväxt i gles- och landsbygd, små och medelstora städer och storstadsområden samt kommersiell service i gles- och landsbygder.

Ansvarigt statsråd är näringsminister Annie Lööf och ansvarig statssekreterare är Marita Ljung.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.