Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skolverkets GD: Inga skäl ifrågasätta vår studie

Elever plockades bort från provet: ”Oerhört allvarligt”
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.
Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN
Utbildningsminister Anna Ekström (S).
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utbildningsminister Anna Ekström begär nu att OECD gör en ny granskning av Sveriges PISA-resultat, med anledning av Expressens avslöjande.

Skolverket står dock fast vid att studien genomförts korrekt – trots att fler elever exkluderades från testet än det fanns nyanlända.

– Vi kan ju inte utgå ifrån något annat, vi kan ju inte presentera en studie som inte är korrekt, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Under tisdagskvällen avslöjade Expressen hur en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort från att delta i PISA 2018, i strid med OECD:s officiella regelverk. Enligt reglerna, som alla deltagande länder måste följa, får man endast undanta de nyanlända elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år.

Expressens beräkningar visar att Sverige undantog en stor mängd utrikesfödda elever som fått undervisning i svenska betydligt längre tid än så. Och att hela Sveriges redovisade uppgång sedan förra provtillfället sannolikt skulle ha bytts mot en nedgång, om reglerna hade följts.

”Ingen anledning ifrågasätta”

Under onsdagen meddelade utbildningsminister Anna Ekström att hon nu begärt att OECD ska göra en ny granskning av Sveriges resultat och metod i PISA 2018.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson står fast vid att PISA-studien genomförts korrekt och att uppgifterna i granskningen är felaktiga. Fredriksson säger att han under dagen haft ett möte med ansvariga chefer för att försäkra sig om att det inte finns någon anledning att ändra Skolverkets tidigare bedömning.

– Och då får jag som svar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Skolverkets studie, säger Peter Fredriksson.

Vad anför de ansvariga cheferna för argument för att det vi säger inte stämmer? Vad bygger det här uttalandet på?

– Det bygger på att vi bedömer att Skolverket följer regelverket. Att vi använder oss av samma metoder som vi gjort alla tidigare år. Och det bygger också på att OECD har godkänt den svenska delen i PISA-studien.

Men vi har ju talat med flera skolor som säger att de har brutit mot OECD:s regelverk. Hur förklarar du i så fall det?

– Ja, dem har ju inte jag pratat med, så jag har lite svårt att kommentera vilka samtal du har haft.

Men hur kan man exkludera fler elever för att de är nyanlända än vad det finns nyanlända elever i Sverige?

– Ja, där … den frågan vill jag inte kommentera. Utan det finns ju ett regelverk för vilka elever man kan och ska exkludera.

Statistik från Migrationsverket, Skolverket och SCB visar man maximalt fick undanta 1,9 procent av Sveriges 15-åringar från att delta i PISA 2018 för att de var nyanlända. Ändå plockades av allt att döma över sju procent bort på denna grund. Expressens beräkningar har analyserats och granskats av professor i nationalekonomi Magnus Henrekson.

Granskat sin egen studie

Peter Fredriksson menar ändå att det inte förekommit några felaktigheter i genomförandet av PISA-studien.

– Nej, och detta utifrån att vi ju tidigare har granskat vår egen studie för att se om vi har följt regelverket. 

I Expressens artikel framkommer också att Skolverkets statistiker – som gjort den interna granskning som Fredriksson hänvisar till – av misstag har tittat på fel statistik, och därigenom missbedömt nyanländas ankomstdatum till Sverige med flera år. Detta bekräftas både av inspelade intervjuer och av mejlväxling.

Men i den granskning av era egna metoder som du nämner så har ju era statistiker tittat på folkbokföringsdatum och trott att det var faktiskt datum för när personer kom till Sverige. De har ju tittat fel på sin egen statistik?

– Ja, alltså, det är viktigt att komma ihåg att det finns ett regelverk och det är det som man ska följa. Och det är det som skolorna följer. Alltså, på lokal nivå så förhåller man sig till reglerna, och man vet ju vilka elever man har, det måste ju vara vår utgångspunkt. Vi kan ju inte utgå från att skolorna sitter och hittar på, utan de vet ju vilka elever de har och då vet de vilka elever som inte ska delta i studien.

Misstänkte själva

– Det är klart att när det är så många skolor involverade så jag är inte främmande för att någon enskild skola kan ha exkluderat någon elev som borde ha varit med – eller inkluderat en elev som inte borde varit med, säger Peter Fredriksson.

Efter Expressens publicering skriver Skolverket i ett bemötande på sin hemsida: ”Uppgifter i medier gör gällande att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet. Det stämmer inte.”

Men Expressen har även visat att Skolverket själva misstänkt att det kan ha plockats bort för många utrikes födda elever i samband med PISA – något som framgår av dokument som myndigheten publicerat på sin hemsida.

Hur går det ihop med att ni nu går ut och säger att det är helt felaktigt att det har exkluderats för många utländska elever?

– Ja, men det där är inget uttalande som vi har gjort från myndighetens sida tidigare, utan vi har ju tidigare gått ut...

Det står ju i ert officiella dokument att det kan ha skett en sån överexkludering?

– Ja… då hänvisar jag återigen till den kontroll som OECD ska göra här. Och då behöver vi ju inte spekulera längre. Jag tycker att det är onödigt att spekulera.

Men jag vet inte om det är att spekulera när jag säger att ni själva har publicerat ett dokument där ni skriver att det kan ha skett en överexkludering? Och att ni nu, i samband med vår publicering, säger att det är felaktigt att det har skett en överexkludering? Jag förstår inte hur de två uttalandena går ihop?

– Nej, och det kan jag förstå. Men mitt svar är att det enda som vi egentligen behöver förhålla oss till är den granskning av studien som OECD ska göra nu. Och då får vi invänta den, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.