Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skolor i var femte kommun kameraövervakar sina elever

Övervakningskamerorna på skolan oroar Datainspektionen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

I var femte kommun finns skolor som kameraövervakar eleverna i skolan. 

Det framgår av en enkät från Lilla Aktuellt som 168 kommuner har svarat på. 

– Det oroar oss en del, säger Moa Nordqvist, jurist på Datainspektionen till SVT.  

Elever på skolor i var femte kommun övervakas av kameror, enligt en kartläggning som Lilla Aktuellt har gjort. Programmet har skickat ut en enkät med frågan till Sveriges alla kommuner, och 168 av 290 har svarat. 

Av de som svarat har skolor som finns i var femte kommun svarat att det finns övervakningskameror på skolorna. 

Skolor i var femte kommun har satt upp övervakningskameror i skolan. Foto: TT NYHETSBYRÅN / JESSICA GOW

Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet i ämnet, menar att det finns en problematik i den nuvarande situationen. 

– Det oroar oss en del. För att sätta upp kameror krävs ganska omfattande skäl, och jag tror inte alla kommuner har koll på dem, säger Moa Nordqvist, jurist på Datainspektionen.

Krävs inget tillstånd inne på skolan

I nuläget krävs tillstånd för att sätta upp övervakningskameror utanför skolor – men däremot krävs inget tillstånd för att sätta upp kameror inne på skolans område. Där är det i stället skolans ansvar att se till att regelverket för att få sätta upp kameror följs. 

För att man ska få sätta upp övervakningskameror krävs skäl som motiverar varför kamerorna krävs trots det integritetsintrång som kameraövervakningen kan innebära. 

Men Moa Nordqvist på Datainspektionen menar att dagens lagstiftning gör att det är ett stort ansvar som faller i kommunernas händer. Enligt henne skulle frågan kunna bli föremål för en lagändring. 

– Det blir ett stort ansvar som läggs på kommunerna. Skulle man vilja ändra så att det exempelvis krävs ett tillstånd innan man sätter upp kameror, så är det en fråga för lagstiftarna, säger Moa Nordqvist.