Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skolinspektionen: Brister hos lärarna

Lärarnas har inte alltid förmåga att anpassa undervisningen efter eleverna.

Det hävdar Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i SVT:s Rakt på.

Begler menar att det är en av de viktigaste förklaringarna till att svenska elever lär sig allt mindre i skolan.

Skolinspektionen har granskat 650 lektionstillfällen runt om i Sverige de senaste månaderna, berättar Svt.

Svt har nu tagit del av innehållet i en ännu opublicerad rapport där Skolinspektionen kommer att slå fast att det finns brister i lärarnas sätt att undervisa.

Enligt Skolinspektionens generaldirektör så är det en av förklaringarna till att den svenska skolan är sämre jämfört med många andra länders.

- Jag tror att det är en väldigt viktig förklaring. Det som all forsknings visar är att det som händer i klassrummet är det allra viktigaste, säger generaldirektören Ann-Marie Begler till Svt.

Ofta handlar det om att lärarna inte har förmåga att anpassa undervisningen efter de behov eleverna har.

Klarar inte anpassningen

Elever är ofta olika men många lärare jobbar efter en tänkt genomsnittselev, skolklasser är också ofta väldigt olika och det ställer krav på lärarna att anpassa undervisningen.

Vissa lärare är skickliga på detta medan andra som inte klarar anpassningen och då uppstår oro i klassrummen, det blir stökigt och eleverna blir uttråkade berättar Begler för Svt.

Nu kommer Skolinspektionen att ta upp ett antal punkter där det krävs förändringar. Elever som har behov av extrahjälp ska få det, rektorerna måste ta större ansvar för att ge lärare stöd.

Skolinspektionen har också sett att lärare har behov av kompetensutveckling.