Här är brevet som gör brandmännen rasande

Peter Bergh, ordförande för Brandmännens riksförbund, är orolig.
Foto: Privat
Skogsbrand vid Kårböle strax utanför Ljusdal i juli.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Läs hela brevet längre ner i artikeln.
Foto: MSB

Här är skattebrevet till brandmännen som skapat en folkstorm.

Nu oroar sig tunga branschföreträdare för att rekrytera frivilliga vid svåra kriser:

– Det är jättemånga som har hört av sig och tycker att det är helt orimligt. De säger att ”om det stämmer får det vara nog. Då kommer jag inte ställa upp mer”, berättar Peter Bergh, fackordförande för brandmännen.

Räddningspersonal som i somras ställde upp och släckte skogsbränder ska nu förmånsbeskattas för kost och logi, rapporterade Aftonbladet under tisdagen.

– Vi lämnade familjer och semester för att hjälpa Sverige i kris. Nu ska vi förmånsbeskattas för våra nätter borta och för den kalla mat vi fick äta i knät under sena nätter, säger en av de drabbade till tidningen.Skatteverkets expert Pia Blank Thörnroos förklarade i går för Expressen att ”saker som mat och bostad från arbetsgivaren” blir beskattade om man arbetar på annan ort:

 – Det finns inga särskilda regler som gör att arbetsgivaren kan bjuda på mat i krissituationer, sa hon.

Oro för framtida rekrytering

Nu höjs oroliga röster för att MSB:s beslut kan göra det svårare att locka frivillig personal i framtida krissituationer.

Peter Bergh, ordförande för Brandmännens riksförbund, är försiktig med att uttala sig innan hela situationen är utredd.

– Men skulle det vara något generellt för alla frivilliga, då kommer det här minst sagt påverka för rekrytering – och räddningstjänsten i stort. Det kan man absolut säga, säger Peter Bergh och fortsätter:

– Skulle det stämma är det ett elände – då är det riktigt, riktigt illa. Det är jättemånga som har hört av sig och tycker att det är helt orimligt. De säger att ”om det stämmer får det vara nog. Då kommer jag inte ställa upp mer”. Det är helt klart allvarligt.

Peter Bergh, ordförande för Brandmännens riksförbund, är orolig.
Foto: Privat

Göran Nilsson är styrelseordförande för Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer. Han säger att han förstår att reglerna måste följas – men pekar på risken för att det kan bli svårt att locka frivillig personal i framtiden:

– Man måste se till att man på något vis justerar det här. Sverige är inte van vid frivillighet, det är nog ett problem. Vi kan inte hantera frivillighet överhuvudtaget.

Finansministern vill inte kommentera

Magdalena Andersson, socialdemokratisk finansminister i övergångsregeringen, vill enligt sin presstalesperson inte kommentera förmånsbeskattningen:

”Vi är avsatta och Sverige leds just nu av en övergångsregering utan mandat från riksdagen att ha synpunkter på eller ändra nuvarande skattelagstiftning”, skriver presstalespersonen Gösta Brunnander i ett sms.


Magdalena Andersson (S).
Foto: MARC FEMENIA/TT / TT NYHETSBYRÅN

Brevet från MSB till räddningspersonalen

Utskicket till räddningspersonalen från MSB innehöll ett långt brev, en mall för traktamente, två informationsblad för traktamenten samt en mall för förmånsbeskattning.

Inledningen på brevet. Läs det i sin helhet nedan.
Foto: MSB

Brevet från MSB till räddningspersonalen

”Hej,


Jag kontaktar dig med anledning av den insats/insatser du genomförde för MSB i somras. Som vi tidigare nämnt så anger skattelagstiftningen att resor, boende och vissa måltider MSB som arbetsgivare står för under insatser i Sverige som regel ska förmånsbeskattas. För att detta ska kunna

ske behöver vi lite kompletterande information från dig.


Vi beklagar att vi inte kontaktat dig tidigare gällande detta, men vi har tyvärr inte haft möjlighet att avsätta resurser för det tidigare. Vi hoppas att du har överseende med detta, med tanke på hur intensivt arbetet med skogsbränderna var under sommaren och början av hösten.


Vi behöver nu din hjälp för att kunna reglera förmånsbeskattning och eventuell utbetalning av

traktamente. Nedan finner du instruktioner, i tre steg:


1. Bekräfta eller revidera tjänsteställe

För att förmånsbeskattning och utbetalning av traktamente ska bli korrekt, behöver vi först se över så att det tjänsteställe som angetts i ditt anställningsbeslut stämmer. Tjänstestället ska vara den ort där du utfört huvuddelen av ditt arbete. Om du i praktiken inte har arbetat huvuddelen av insatstiden på den ort som angivits som tjänsteställe i ditt anställningsbeslut, vänligen återkom till

mig snarast. Då behöver vi nämligen se över om ditt tjänsteställe ska justeras. Om det tjänsteställe som angetts i anställningsbeslutet stämmer (du har arbetat huvuddelen av din anställningstid där), vänligen gå vidare till steg 2.


2. Fyll i blanketter för förmåner och eventuella tjänsteresor

Bifogat finner du två blanketter som jag vill be dig att fylla i och skicka tillbaka till mig. Du finner

instruktioner på sista sidan i respektive blankett för hur den ska fyllas i. ”Mall förmånsbeskattning nationella insatser 2018”. Du kan fylla i en samlad rapport även om du har haft flera olika anställningar under sommaren. ”Mall traktamente nationella insatser”. 


Om du har haft flera anställningar med olika tjänsteställen, behöver du fylla i en traktamentesrapport för varje tjänsteställe, om du har gjort tjänsteresor.


Vänligen returnera de ifyllda blanketterna till mig så snart som möjligt, dock allra senast 31 oktober, för att vi ska hinna reglera allt innan årsskiftet (så att det registreras på rätt inkomstår). I instruktionerna på blanketterna står att de ska skickas till HR-handläggare respektive projektledare, men i det här fallet ska de skickas in till undertecknad då vi samlat hanteringen hos mig.


3. Information om faktisk boendekostnad

Återkoppla till mig om huruvida du har information om den faktiska kostnaden för ditt boende (som ska uppges i samband med din deklaration). Om du inte har informationen, ska vi stötta dig med att leta fram den. Fram till årsskiftet har vi extra resurser för att hantera administrationen kring förmånsbeskattning, och vi vill därför uppmuntra dig att be om hjälp med att ta fram kostnaden under den perioden. För dig som bott i t.ex. tält eller skola för vi just nu en dialog med Skatteverket om hur detta ska hanteras.


Information om förmånsbeskattning

Eftersom det har varit en hel del frågor kring förmånsbeskattning i samband med sommarens

insatser, vill vi också informera lite mer detaljerat om regelverket. När arbetsgivaren betalar ut ersättning för t.ex. resor och boende vid tillfälligt arbete på annan ort ska detta som regel förmånsbeskattas, vilket innebär att ersättningen behandlas som utbetald lön och beskattas enligt ordinarie skattetabell. Generellt sett ska även måltider som arbetsgivaren bekostar förmånsbeskattas. För flertalet av dessa förmåner kan du dock yrka avdrag i samband med deklarationen, vilket gör att effekten av förmånsbeskattningen utjämnas. 


För arbetstagare som har haft tjänstestället på insatsorten, kommer förmånsvärden för boende,

eventuella hemresor och kost att föras upp på kontrolluppgiften och regleras i samband med

deklarationen. Då kan du samtidigt yrka avdrag för förmånerna, vilket gör att effekten av

förmånsbeskattningen utjämnas. Vänligen notera att det är ditt ansvar att hantera avdragen i

samband med deklarationen. 


För resor mellan bostad och tjänsteställe vid insatsens start och slut är det inte säkert att du kan yrka avdrag och MSB har därför beslutat att betala ut ett lönetillägg för att utjämna effekten av förmånsbeskattningen för dessa resor. MSB:s intention är att förmånsbeskattningen inte ska få någon kännbar effekt för dig, genom att vi betalar ett lönetillägg för resor samt att du yrkar avdrag för övriga förmåner i samband med deklarationen.


För arbetstagare som haft tjänsteställe i bostaden kommer endast förmånsbeskattning av eventuell kost ske, då resor och boende är skattefritt för denna personalkategori. I bifogad fil (”Information till extern insatspersonal om traktamente och förmånsbeskattning”) finner

du mer detaljer om förmånsbeskattning, samt information om tjänsteställe och traktamente. 


Jag bifogar också ett informationsblad från Skatteverket där du vid behov kan läsa mer om reglerna samt möjligheten att yrka avdrag i samband med deklarationen.


Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.


Vänliga hälsningar

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.