Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skarp kritik riktas mot Karolinska Institutet

Anna Beskow är chef för Uppsalas biobank på Akademiska sjukhuset. " Vi har känt till en del av det, men inte omfattningen eftersom KI inte varit transparenta" säger hon. Foto: Alex Ljungdahl
Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor på Karolinska Institutet Foto: Alex Ljungdahl / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN
Björn Halleröd, vetenskapsrådet.

Det fortsätter storma kring Karolinska institutet, KI.

Mångmiljonsatsningen på biobanker, BBMRI, som KI lett har havererat.

Nu kan Expressen berätta att en oberoende revision som Vetenskapsrådet tillsatt kommer med skarp kritik mot hur KI hanterat pengarna.

– Det är klart att det inte ser bra ut för KI, konstaterar Björn Halleröd på Vetenskapsrådet.

Stora biobankssatsningen

BBMRI.se skulle skapa en nationell infrastruktur för sparande och analys av biobanksprov från patienter och friska frivilliga. Ambitionen var hög. Sverige skulle få världens största biobank och bli en världsledande resurs.

Satsningen skulle göra behandlingen bättre för patienterna och främja svensk medicinsk forskning.

Karolinska Institutet är värduniversitet för BBMRI.se, ytterligare åtta universitet är parter.

I fredags kunde Expressen avslöja att Vetenskapsrådet strypt finansieringen och startat en oberoende granskning av hur pengarna använts. Detta efter tuff kritik mot KI:s hantering av ledarskapet för BBMRI.

KI ansökte om 300 miljoner i bidrag närmaste åtta åren. Istället beviljas projektet en liten bråkdel av pengarna, 11 miljoner, för de närmaste två åren. I praktiken ett litet avvecklingsbidrag.

KI skakas av en ny forskningsskandal. Som Expressen kunde avslöja i fredags så har storsatsningen BBMRI – eller Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover som den heter – blivit ett fiasko.

– Så klart kan man inte säga att det är en lyckad satsning, när vi hamnat i den här situationen, konstaterar Björn Halleröd på Vetenskapsrådet.

KI skulle leda skapandet av en nationell medicinsk infrastruktur för att spara och analysera biobanksprover från patienter och försökspersoner runtom i landet.

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, som fick ta över jobbet när Anders Hamsten slutade efter Macchiariniskandalen, är ansvarig.

Ambitionen med BBMRI var hög. Sverige skulle få världens största biobank och bli en världsledande resurs. KI fick cirka 170 miljoner i skattepengar åren 2010-2015 från statliga myndigheten Vetenskapsrådet, den största satsningen i sitt slag.

KI skulle leda arbetet men samarbeta med åtta andra universitet runtom i landet. Men samarbetet fungerade inte.

Flera andra deltagande forskare och tjänstemän har anklagat KI för att en rad allvarliga missförhållanden. De anser att KI olagligen brutit avtal, har skott sig självt, för att ha mörkat kvalitetsbrister och mobbat kritiker.

Ströp pengatillförseln

Som Expressen tidigare avslöjat beslutade Vetenskapsrådet, VR, nyligen att strypa miljonrullningen till projektet. VR tillsatte också en extern revision för att granska hur KI egentligen hanterat bidragsmiljonerna. Nu kan Expressen avslöja att revisionsrapporten från Ernst & Young i stora delar ger kritikerna rätt.

Bland annat konstaterar revisionen att det mesta av bidragspengarna åren 2010-2015, 107 miljoner av totalt 157, gått till KI. Av de forskare som utnyttjat BBMRI:s biobank kommer hela 84 procent från KI.

Anna Beskow, chef för Uppsala biobank, är en av dem som varit kritiska och anklagat KI för att utnyttja sin position för att fördela bidragspengar till sig självt och därmed gynnat sina egna forskare.

– Vi har känt till en del av det, men inte omfattningen eftersom KI inte varit transparenta. Nu kan vi se att enorma summor landat hos KI Biobank, medan motsvarande strukturer i övriga landet inte fått några pengar alls eller bara småmedel.

Anna Beskow anser att kritiker som hon svartmålats eller frysts ut av KI, precis som skedde i Macchiariniskandalen.

– Därför känns det jättebra att revisionen bekräftar att vi haft rätt i vår kritik. Nu undrar jag bara vad Vetenskapsrådet ska göra med den här kunskapen?

Revisionsrapporten kritiserar KI på flera punkter för att ha brutit mot villkoren för bidraget. Bland annat konstateras i granskningen att KI samlat makten hos sig och att ”den centraliserade styrningen till KI har sannolikt påverkat förtroende för ledning/styrelse på ett negativt sätt”.

Stickprov visar på en rad felaktigheter

Revisorernas stickprov av hur KI skött ekonomin avslöjar en rad felaktigheter, bland annat ett antal fakturor som kan ifrågasättas. Enkelt förklarat verkar KI ibland ha haft svårt att skilja på sin egen ekonomi och bidragspengarna till BBMRI. Pengar som skulle gå till BBMRI har slussats in i KI:s verksamhet.

Här är några punkter granskningen slår ner på eller ifrågasätter:

* Att budgeten frångåtts. Bland har lönekostnaderna för 2010 och 2011 gått 6,13 miljoner över budget.

* Att reskostnader för KI-personal på 57 000 kronor belastat BBMRI.

* Att KI använt BBMRI-bidrag för att hitta bostad till personal a 7 000 kronor.

* Att det köpts in en robot till KI:s egen biobank för 38 600 kronor för BBMRI-pengar.

* Att KI bekostat en hemsida för ett annat projekt med över 4000 kronor från BBMRI.

* Att utbildning av personal för 11 000 kronor belastat BBMRI.

* Att KI inte satsat utlovade pengar på biobanker i övriga landet.

* Bristande transparens, som att man inte skickat ut budgeten för 2015 till sina samarbetspartners ute i landet.

* Att det inte finns någon samlad ekonomisk redovisning för hela BBMRI.

Björn Hallerud på Vetenskapsrådet konstaterar att ”det inte ser bra ut” för KI.

– Det här är något som KI får ta tag i och granska, det är en fråga för deras revisorer att reda ut hur det kan ske.

Däremot kan inte Vetenskapsrådet begära tillbaka några pengar från KI, säger han.

– Vi kan inte ta tillbaka beviljade medel, det fungerar inte så. Vi har gjort det vi kunnat när vi beslutade att inte beviljar en förnyelse av bidraget, utan att de får ett avtrappningsbidrag.

Göran Hallmans, professor vid Umeå universitet, är inte nöjd med den externa revisionen utan vill ha en större granskning. Han anser att de allvarligaste frågorna inte behandlats, den om KI brutit mot avtalet genom att frångå som stod i den initiala ansökan till Vetenskapsrådet samt att KI struntat i forskarkritik mot dålig kvalitet på proverna.

– När man sopar de allvarligaste frågorna under mattan är revisionen meningslös. Den hjälper bara till att dölja problemet.

KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright har inte tid att tala med Expressen men lämnar ett meddelande via institutets presstjänst:

– KI har ännu inte haft möjlighet att granska rapporten i detalj. KI ser allvarligt på all kritik som riktas mot lärosätet. KI går nu igenom rapporten i detalj och kommer därefter att lämna kommentarer.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!