Skarp kritik mot BB Sophia och politikerna

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
En kvinna avled efter en förlossning på BB Sophia i Stockholm.
Foto: Stefan Hyttfors

Efter den tragiska dödsolyckan vid en förlossning på BB Sophia i Stockholm riktas skarp kritik.

En läkargrupp skrev redan i våras: "Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”.

– Politikerna i Stockholm har drivit igenom att det ska privatiseras till nästan vilket pris som helst, säger Ove Karlsson, vårdenhetsöverläkare på Östra sjukhuset.

På onsdagen kom det tragiska beskedet att en kvinna avlidit efter komplikationerna vid en förlossning på BB Sophia I Stockholm.

För flera år sedan tillsattes en specialistgrupp för att skapa en kravspecifikation vid upphandlingen av BB Sophia.

Förlossningsläkarna Susanne Ledin Eriksson, Birgitta Birgisdottir och Ove Karlsson påpekade tidigt behovet av akutsjukhusets resurser, en intensivvårdsavdelning och en komplett operationsavdelning.

– Vi blev sedan ombedda att göra en inspektion på BB Sophia i slutet av januari där vi kom fram till att kravspecifikationen vi ställt upp inte uppfylldes, säger Ove Karlsson.

Rapporten kom bland annat till slutsatsen: ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”.

"Privatisering till varje pris"

Trots det valde politikerna att luta sig mot andra experters bedömning och gav klartecken till verksamheten.

– Vi som gjorde inspektionen är Sveriges dugligaste förlossningsnarkosläkare. Man hittar ingen högre kompetens än oss, säger Ove Karlsson.

– Har man lagt ner så mycket arbete kunde man väl inte låta den ekonomiska satsningen gå åt skogen. Jag kan inte se någon annan förklaring. Politikerna i Stockholm har drivit igenom att det ska privatiseras till nästan vilket pris som helst, säger han.

Befarade det värsta

Ove Karlsson är noga med att poängtera att han inte vet vad som gått fel vid BB Sophia.

– Det är fruktansvärt ledsamt. Det var precis det här vi sa, och det är så oerhört tragiskt att det inträffat, säger han och fortsätter:

– De har inte resurser att ta hand om en akut sjuk patient, och då måste patienten transporteras till Karolinska. Det tycker vi är fel och det äventyrar patientsäkerheten.

Ove Karlsson menar att man aldrig kan få en säker förlossningsvård om den inte ligger vid ett akutsjukhus.

– Förlossningsvården i Sverige har världens lägsta mödradödlighet och det är på grund av att man har förlossningsvården på sjukhus och har stängt alla små enheter runtom i landet. Det händer katastrofer regelbundet och då behöver man hela akutsjukhusets resurser för att kunna ta hand om dem, säger han.

Slår ifrån sig kritiken

Expressen.se har under dagen varit i kontakt med Ulrica Törning, pressansvarig på BB Sophia.

Hon beklagar det inträffade djupt, men hänvisar i övrigt till ett pressmeddelande som publicerades under helgen. Där skriver man om BB Sophias kapacitet för intensivvård:

"BB Sophia har två operationssalar, två intensivvårdsplatser och ständig tillgång till jour för anestesi- och intensivvård. Det tragiska sjukdomsfallet kan inte på något sätt kopplas till BB Sophias kapacitet inom intensivvård".

Ove Karlsson är dock mycket tydlig med att akutvården på BB Sophia inte är tillräcklig för att ge en god förlossningsvård.

– Man skapar inte intensivvård genom att ställa en respirator på en golvyta. Det är mycket mer komplicerat än så och kräver personal som ständigt tar emot svårt sjuka intensivvårdspatienter – inte genom att ta emot en patient i veckan eller en gång i månaden.

– Vi gör detta enbart för att vi vill att man ska kunna föda barn så säkert som möjligt i Sverige och att vi har en god patientsäkerhet, säger han.

Reinfeldts kommentar

Sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt säger i ett meddelande till Expressen.se att det är en oerhört tragisk händelse.

– Nu är det viktigt att utreda orsakerna till det oväntade dödsfallet. Varje olycka eller fel i vården är ett för mycket.

– En utredning genomförs nu och ska följas av en lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Filippa Reinfeldt har varit i kontakt med landstingets chefsläkare för att försäkra sig om att de gör allt för att ta reda på vad som har skett och varför.

Nedan följer ett öppet brev från styrelsen för Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård, SFOAI, som formulerades efter den tragiska dödsolyckan.

Här är brevet

En kvinna har i samband med sin förlossning på BB Sophia drabbats av hjärtstopp, förts i ambulans till Karolinska universitetessjukhuset och där senare avlidit.

Förlossningskliniker ska ligga på akutsjukhus

Först vill vi djupt beklaga det sorgliga som har hänt!
Vi kan inte uttala oss i det specifika fallet där en kvinna drabbats av hjärtstopp i samband med förlossning och senare avlidit.
Det är dock för sådana ovanliga katastrofhändelser som vi skrivit riktlinjer att förlossningskliniker ska ligga på fungerande akutsjukhus, där det finns väl tränade team med vana att hantera svåra akutfall och med fulla intensivvårdsresurser på plats utan behov av extern transport.

En förlossning är en dramatisk händelse som vanligtvis förlöper fint men utmärkande för förlossningsvård är att situationen plötsligt och oförutsägbart kan förvandlas till livshotande. Därför behövs akutsjukhusens fulla säkerhet omedelbart tillgänglig!

På akutsjukhusen finns inte endast friska förlossningspatienter, utan blandade patienter, som drabbas av akuta händelser. Därför finns inom akutsjukhus akutlag (hjärtläkare, hjärtsköterska, narkosläkare och narkossköterska, kirurg operationssköterska osv) med hög kompetens och vana av akutsituationer, att tillkalla med snabblarm vid hjärtstopp och andra livshotande situationer, där sekunderna är viktiga för utgången.
Att akut transportera de svårast sjuka till ett annat sjukhus innebär alltid ökad risk och tidsfördröjning.

Intensivvård förutsätter inte bara en sängplats med teknisk utrustning, inte bara att man har en narkosläkare eller narkossjuksköterska på plats. Det fordrar både multidisciplinär hög specialistkompetens för sköterskor och läkare men också blandade svårt sjuka patienter som ger kontinuerlig samlad vana att intensivvårdsbehandla i akutsituationer.

Sverige har varit framgångsrik, världsledande avseende låg mödradödlighet, i sin organisation av förlossningsvård inom akutsjukhus, med omedelbar tillgång till hög multidisciplinär kompetens, akuta operationsresurser och intensivvård inom sjukhuset. Alla förlossningsavdelningar i Sverige, oavsett driftsform och inriktning, ligger på akutsjukhus, utom en – nystartade BB Sophia.
Den svenska föreningen av specialister inom anestesi och intensivvård vid förlossning SFOAI (Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård) varnade tidigt för detta och vid av HSN önskad granskning av BB Sophia innan uppstart formaliserades kritiken tydligt i officiellt dokument:
"Avsevärda brister ha noterats på många punkter, varför det är helt orealistiskt att starta 3 mars. Klinikens geografiska lokalisation dvs att den inte ligger intill ett akutsjukhus uppfattas som en helt felaktig planering, och i vår åsikt kontraindicerar den att kliniken startas och bedrivs som tänkt. Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö."
Detta nonchalerades vid öppningsbeslut.

Att föda barn utanför akutsjukhus är som att köra bil utan bilbälte. Alla som kör bil tar på sig bilbältet, för att man vet att om det osannolika skulle inträffa, en bilolycka, så kan bilbältet rädda ditt liv. Samma sak gäller förlossningsverksamhet - om en svår komplikation skulle inträffa kan intensivvård och akutsjukhusets resurser bidra till att rädda ditt liv.

Vi vill ytterligare betona att våra synpunkter gäller endast ur patientsäkerhetssynpunkt, oavsett vad utredning visar i det inträffade fallet. Det är mycket svårt i komplicerade förlopp med så många ingående faktorer att peka ut enstaka faktor som eventuellt kunnat ändra förloppet. Vi diskuterar inte ägande eller driftsform eller inriktning på olika förlossningskliniker. Vi har heller inga ekonomiska eller andra intressen än att framhålla patientsäkerheten.


Undertecknat av Styrelsen för SFOAI (samtliga medicinskt ledningsansvariga för obstetrisk anestesi och intensivvård vid respektive sjukhus).

Anette Hein, överläkare vid Danderyds sjukhus
Susanne Ledin Eriksson, överläkare vid Gävle sjukhus (ordförande SFOAI)
Ove I Karlsson, överläkare vid Östra sjukhuset, Sahlgrenska Göteborg
Birgitta Birgirsdottier, överläkare vid Uppsala Akademiska sjukhus
Sonia Sundqvist, överläkare vid Örebro sjukhus
Mikael Rådström, överläkare och verksamhetschef vid Nu sjukvården, Trollhättan
Katarina Levin, biträdande överläkare vid Lunds universitetssjukhus

Bakgrund

2008 efterlyste SLL synpunkter vad som erfordras där man bedriver förlossningsvård. Obstetriker, barnmorskor, neonatologer och anestesi och intensivvårdsspecialister (SFOAI) sammanställde regelverk för detta.
Under 2012, efter att beslut tagits om en ny förlossningsklinik skulle inrättas på Sophiahemmet, fann Specialist sakkunnig (Spesak) inom anestesi och intensivvård att regelverket ändrats av tjänstemän utan att specialister tillfrågats, "intensivvård inom samma byggnadskomplex" hade strukits. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i SLL tillsatte då en referensgrupp för uppdatering av regelverket för förlossningsvård sammansatt av motsvarande kompetenser enligt ovan. Arbetsgruppen arbetade under ett år och från anestesi och intensivvård kvarstod att akutsjukhusets fulla resurser inklusive befintlig intensivvårdsavdelning skall finnas inom samma byggnadskomplex utan behov av extern transport. Spesak (Eva Franklin Bålfors) inom Ane-IVA uppvaktade tillsammans med anestesiologer med lång erfarenhet inom obstetrisk anestesi och IVA (Lars Irestedt och Anette Hein som medverkade i referensgruppen) också landstingspolitiker Marie Ljungberg Schött i frågan. SFOAI uppdrogs att granska BB Sophia innan uppstart och fann och påtalade bristande patientsäkerhet. Specialister inom obstetrisk Anestesi och intensivvård skrev då och ifrågasatte öppnandet och önskade då att landstinget skulle redovisa öppet att patientsäkerheten skiljer sig åt på olika Stockholmssjukhus, att BB Sophia inte uppfyller säkerhetskrav motsvarande förlossningsavdelningar på akutsjukhusen men är säkrare än hemförlossning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSFs) Henrik Almkvist, senior medicinsk rådgivare, Stefan Strandfeldt, avtalsansvarig, besvarade detta med att de gjort en annan bedömning.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.