Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skärp kollen på illegal tobak

Nyligen illustrerades i GT återigen hur den utbredda handeln med illegal tobak påverkar vår stad negativt.
Förutom att smuggelcigaretter är det främsta sättet för minderåriga att komma i kontakt med tobak, finansierar den illegala tobaken också annan kriminell verksamhet.
Inte sällan kan man koppla samman smuggling av tobak med vapenhandel, narkotika och trafficking.

Att bekämpa den illegala handeln med tobak handlar alltså om att bekämpa en rad samhällsproblem och att främja folkhälsan främst genom att hindra att unga kommer i kontakt med tobak.
Vi vet också att var åttonde cigarett som röks i dag är illegal vilket innebär en total förlust på 1.5 miljarder kronor årligen för svenska staten. Vinsten för den organiserade brottsligheten är dock betydligt mycket mer.
Alliansregeringen har vidtagit åtgärder för att stävja cigarettsmugglingen.
I den nya tobakslagen som trädde i kraft förra året har kommunerna rätt att varna butiksägare som säljer illegal tobak, alternativt dra in butikens tillstånd i sex månader.

Det är läge att Göteborgs kommun nu gör en ordentlig tillsyn av butikerna och stänger av dem som säljer illegala produkter.
Nästa steg är att höja straffen för tobakssmuggling, och därmed göra det till en betydligt mer riskabel verksamhet att syssla med.
För narkotikasmuggling kan man dömas till upp till sex års fängelse, medan smuggling av tobak ger maximalt sex månader.
Risken med att smuggla tobak är alltså avsevärt mycket lägre medan vinsten är fortsatt stor.
Vi måste också täppa till de hål i dagens lagstiftning som gör det möjligt att förvara obeskattad tobak i butik för privat bruk.
Allt som oftast blir detta ett kryphål för butiksägare som säljer illegal tobak att komma runt lagen.

Även fortsatta satsningar på Tullverket måste till för att kunna öka beslagen och hantera problemen innan de kommer innanför Sveriges gränser
Det vi sett i tidningarna, illegala cigaretter med svensk varningstext, är ett relativt nytt problem. För konsumenter kan dessa produkter framstå som lagliga och för myndigheter är det svårt att kontrollera om dessa produkter är beskattade.
För att förenkla kontrollen kan det vara läge att se över ett märkningssystem för beskattade produkter, för att direkt kunna avgöra om varan är laglig eller inte.

Alliansen kommer att fortsätta kampen mot illegal tobak.
Dels för de ungas skull, men också för att förhindra utbredningen av organiserad brottslighet.

Lars Hjälmered

Riksdagsledamot (M) från Göteborg.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!