Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

JO:s skarpa kritik – när Engström namngavs

Här pekar chefsåklagare Krister Petersson pekar ut Stig Engström som mördaren. Klippet är från den kritiserade pressträffen i juni förra året.
JO riktar skarp kritik mot Palme-åklagaren Krister Peterssons för hans sätt att namnge den misstänkte Stig Engström.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Statsminister Olof Palme döds till döds på kvällen den 28 februari 1986.
Foto: ROLF ADLERCREUTZ / IBL
Chefsåklagare Krister Petersson säger att JO:s kritik får stå för honom.
Foto: THOMAS CARLGREN / ÅKLAGARMYNDIGHETEN TT NYHETSBYRÅN
Stig Engström pekades ut som misstänkt förra året. Utpekandet skedde den 10 juni förra året när chefsåklagare Krister Petersson beslöt att lägga ned utredningen eftersom Engström var död.
Foto: JAN ARVIDSON
Stig Engström var en av de första på plats efter mordet på Olof Palme och kom att bli känd som Skandiamannen. Han påstod bland annat att han försökt rädda livet på Palme.
Foto: WEINE LEXIUS

JO Per Lennerbrant riktar skarp kritik mot Palme-åklagaren Krister Peterssons för hans sätt att namnge den misstänkte Stig Engström - kallad Skandiamannen - när mordutredningen mot Olof Palme lades ned.

– Rätten att vara betraktad som oskyldig tills dess att en domstol har slagit fast skuldfrågan kränktes, säger JO Per Lennerbrant.

Men åklagaren slår ifrån sig kritiken:

– Det får stå för JO. Jag står för min presentation.

JO anser att Stig Engström utsattes för en kränkning när åklagaren upprepade gånger namngav honom vid presskonferensen förra sommaren på ett sätt att mannen framställdes som skyldig till mordet. JO anser att beslutet att lägga ned mordutredningen kunde ha presenterats mer allsidigt.

– JO delar min uppfattning att det var riktigt med namngivandet av den misstänkte personen. Sedan gör han vissa andra bedömningar. Men jag har ingen anledning att kommentera dem ytterligare. Det får stå för JO, säger chefsåklagare Krister Petersson när han kommenterar den svidande kritiken.

Men om du är självkritisk. Var det inte fel att inte ha en motvikt sett ur Stig Engströms synvinkel?

- Vi har inte en låtsasrättegång i Sverige eller förordnar en advokat för en död person. Skulle vi ha en låtsasrättegång inför media? Så går det inte till. Jag har på mitt tjänstemannaansvar att så objektivt som möjligt redogöra för vad vi har kommit fram till med slutsatserna. Det tyckte jag att vi gjorde.

JO har mycket hårda ord: ”JO är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen”.

– Det får stå för JO. Jag har presenterat det och jag står för min presentation. Jag har också förklarat varför jag lade ned förundersökningen. Hans kritik i den delen får stå för honom, säger chefsåklagare Krister Petersson.

En minnesplatta finns på den plats där statsminister Olof Palme mördades i korsningen Sveavägen -Tunnelgatan.
Foto: ALEXANDER MAHMOUD / DN TT NYHETSBYRÅN

Justitieombudsmannen, JO:s beslut med den hårda kritiken mot Palme-åklagaren blev offentligt på tisdagsmorgonen:

Det är JO:s samlade bedömning att AA (Stig Engström) vid pressträffen, sedd som en helhet och i ljuset av övriga relevanta förhållanden, framställdes som skyldig till mordet. Detta gjordes utan att skuldfrågan hade fastställts av en domstol. Åklagarens redovisning vid pressträffen utgjorde därför en kränkning av den grundläggande rättighet att betraktas som oskyldig som följer av oskuldspresumtionen.

JO konstaterar att det inte kommit fram något i utredningen som förhindrat åklagaren att presentera sitt beslut på ett annat sätt. Enligt objektivitetsprincipen hade åklagaren ett ansvar att ta tillvara AA:s (Stig Engströms) intressen, och JO anser att mer borde ha gjorts för att åstadkomma det”.

JO Per Lennerbrant är skoningslös i sin kritik mot chefsåklagare Krister Petersson. På punkt efter punkt kritiserar han de olika delarna från presskonferensen när Petersson meddelade beslutet att lägga ned mordutredningen. Det är inte namngivningen i sig som upprör JO utan sättet som gjorde att Engström uppfattades som skyldig till statsministermordet. Det borde ha presenterats en motbild mot åklagarens uppfattning om misstankarna mot Stig Engström.

– Åklagaren borde ha gjort mer. Den misstänktes perspektiv och intressen tappades bort, säger Per Lennerbrant.

Borde åklagaren själv ha gjort detta eller tagit in någon som gett en bild som talade för mannens oskuld?

– Det är en svår fråga. Men åklagaren kunde ha förklarat vad det innebär att en person inte har underrättats om misstanken, inte ha företrätts av en försvarare under förundersökningen eller över huvud taget få chans att komma till tals. Den grundläggande rättigheten att få försvara sig mot en misstanke.

Fel namnge vittnen

”Det är också JO:s uppfattning att åklagaren inte borde ha nämnt vittnena vid namn och att det skriftliga nedläggningsbeslutet inte var tillräckligt utförligt motiverat”.

Pressmeddelandet avslutas med:

”JO är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen”.

- Vi har inte en låtsasrättegång i Sverige eller förordnar en advokat för en död person, säger chefsåklagare Krister Petersson som slår ifrån sig JO:s kritik.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bakgrunden till JO:s utredning är chefsåklagare Krister Peterssons presskonferens den 10 juni förra året. Vid pressträffen meddelade Petersson det historiska beslutet - 34 år efter mordet på statsminister Olof Palme - att lägga ned förundersökningen med motiveringen att den misstänkte Stig Engström var död.

Redan i februari förra året hade Krister Petersson byggt upp förväntningarna om en lösning när han intervjuades i SVT:s Veckans Brott. Budskapet från åklagaren var tydligt. Han räknade med att ge besked i åtalsfrågan under första halvåret 2020 och signalerade att räknade med att presentera vad som hände ”kring mordet och vem som är ansvarig för mordet och hur det ligger till”.

Men det kom ingen lösning på mordet när Krister Petersson höll sin presskonferens i juni förra året. Förväntningarna var dock stora och hade skruvats upp ordentligt efter hans uttalanden i Veckans Brott.

Borde ha tonat ned förväntningarna

Under presskonferensen namngav åklagaren Stig Engström - även kallad Skandiamannen som jobbade i försäkringsbolagets dåvarande huvudkontor på Sveavägen 44 intill mordplatsen - flera gånger, som misstänkt.

– Åklagaren borde ta tonat ned förväntningarna på den här pressträffen. Det fanns stora förväntningar efter vad han hade sagt i Veckans Brott att man helt enkelt skulle få reda å lösningen på mordet vid pressträffen. Åklagaren borde ha förklarat att han inte kunde presentera någon lösning.

Målade åklagaren in sig i ett hörn med uttalandena i Veckans Brott?

– Han skapade förväntningar om att det skulle komma någonting, något som redan från början visste att han inte skulle kunna infria.


Fakta Justitieombudsmannen

Justitieombudsmännen (JO) – eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet – granskar att myndigheter och tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar både statliga och kommunala myndigheter.

Justitieombudsmännen väljs av riksdagen i fyraårsperioder och är direkt ansvariga mot riksdagen. Det finns fyra ombudsmän och de är helt självständiga i sitt arbete och sina beslut. Ingen JO kan påverka de andras ärenden.

KÄLLA: JO

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant, med ett förflutet som bland annat chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och lagman vid tingsrätten i Eskilstuna, beslöt senare att inleda ett så kallat initiativärende med fokus på chefsåklagare Krister Peterssons presskonferens och vad han sa där om Stig Engström och hur nedläggningsbeslutet presenterades. Det handlade inte om skuldfrågan: vem mördade Olof Palme? JO aktade sig noga att dyka ned i själva mordutredningen utan granskningen gällde om åklagaren Krister Petersson hållit sig objektiv som åklagare när han presenterade materialet vid presskonferensen. 

I JO frågeställning fanns huvudfrågan om Stig Engströms intressen togs till vara vid pressträffen och om omständigheter som talade till hans fördel lyftes fram på ett tillräckligt sätt. Det blev extra viktigt med tanke att han var död och det inte fanns någon som kunde försvara hans intressen. Svaret kom i dag på förmiddagen med JO:s svidande kritik.

Åklagarmyndigheten har i ett yttrande till JO ansett att chefsåklagare Krister Petersson inte gjort något fel. Möjligtvis borde det det skriftliga beslutet om nedläggning ha varit mer detaljerat.

Fakta Stig Engström

Klockan 23.19, den 28 februari 1986, lämnade Stig Engström Skandia-huset på Sveavägen och hamnade mitt i Sveriges största morddrama, där han enligt egen utsago försökte rädda Olof Palmes liv.

Med målande vittnesmål och utspel i pressen försökte han göra sig känd som brottsplatsens hjälte – ”Skandiamannen”.

Stig Engström fanns i polisutredningen från start, men avfärdades som tänkbar gärningsman bland annat av dåvarande spaningsledaren, länspolismästare Hans Holmér.

I stället, tre decennier senare, pekades han av chefsåklagare Krister Peterson ut som mördaren.

I samband med ett reportage i tidningen Filter hösten 2017, intresserade sig polisens Palmegrupp på nytt intresserat sig för Stig Engström, känd som Skandiamannen. Journalisten bakom reportaget, Thomas Pettersson, skrev senare boken ”Den osannolika mördaren” om Skandiamannen.

Engström växte upp i Indien där hans pappa fått ett jobb. I tonåren bodde han i Småland, sedan flyttade han till Stockholm.

Stig Engström jobbade som grafiker och gjorde reklammaterial. Han var gift två gånger: Ett kortvarigt äktenskap 1964, sedan ett andra som varade 1968-1999. Året därpå, 2000, avled Stig Engström 66 år gammal. Han blev aldrig förhörd som misstänkt.

Chefsåklagarens kritik mot den tidiga Palmeutredningen

Krister Petersson: ”Om vi hade varit aktiva för 34 år sedan hade han frihetsberövats”. Klipp från pressträffen i juni förra året.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.