Skandalen med falske officeren riskerar växa

ÖB Micael Bydén var en av de som blev tagna på sägen av DN:s avslöjande.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Nu skakas Försvarsmakten sedan DN avslöjat den falske officeren.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han grundlurade försvaret i nära 20 år – bluffade om sin utbildning och nådde allt känsligare befattningar.

Mannen förverkligade sin dröm om att bli officer, men hela hans karriär var baserad på lögner.

Nu skakas Försvarsmakten sedan DN avslöjat den falske officeren – och säkerhetsexperter varnar för att skandalen kan växa.

Försvarsministern, ÖB och hela säkerhetsetablissemanget blev tagna på sängen när Dagens Nyheter avslöjade att en falsk officer bluffat sig fram i nästan 20 år. Han hade ljugit om sina meriter och stigit i graderna till allt viktigare säkerhetsklassade jobb.

– Nu måste utredarna gå igenom precis allt han har gjort och sitta med honom i många månader, precis som med spionen Wennerström, säger Joakim von Braun, expert på underrättelseverksamhet, till Expressen.

Arbetade vid Must

Mannen arbetade bland annat vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) med Sveriges hemliga kryptonycklar. Han hade utlandsuppdrag som officer i Kosovo och Afghanistan, han var stabschef i Mali – samt stationerad på Natos militärhögkvarter och skickades på möten med den ryska säkerhetstjänsten FSB.

Försvarsmakten har nu tillsatt en utredning.

– Det här är oerhört allvarligt, en riktig sörja. Nu är det viktigt att skadan inte växer sig större. Vi måste visa att vi gör utredningen 100 procent professionellt för att återupprätta vår trovärdighet, den har definitivt fått en rejäl törn, säger Joakim von Braun till Expressen.

”Som med Wennerström”

– Nu måste de gnugga ned det här ordentligt. Utredarna måste sätta sig med honom precis som man gjorde med Stig Wennerström. Det kan ta många månader innan man får klarhet, säger han.

Utredarna har ett omfattande arbete framför sig. De ska klarlägga mannens militära karriär ända sedan han först ljög om sin utbildning för 20 år sedan. Och särskilt sedan han började få känsliga uppdrag för ett tiotal år sedan.

Gå igenom allt han gjort

Det handlar om att gå igenom hans tjänstgöringar dag för dag och se exakt vad han gjort, enligt von Braun. Utredarna måste kolla vilka hemliga dokument han haft tillgång till, undersöka om han kopierat handlingar, granska hans mejlkorrespondens, hans resor och se vilka personer han träffat – och utreda dessa personers bakgrund.

– Det gäller att sitta med förstoringsglaset. Vi måste få veta om det här var ett allvarligt fall av informationsläckage eller bara en stor risk för läckage. Om vi hanterar det dåligt kan den redan usla situationen förvärras, säger Joakim von Braun.

Han tillägger att det fortfarande är oklart om den falske officeren utnyttjat sin position till att sälja information.

1999 befinner sig den unge mannen från övre Norrland på ett logement i Enköping. Han är mycket populär bland kamrater och befäl – och ska påbörja en officersutbildning. Men plötsligt tvingas han lämna utbildningen, berättar en gammal kamrat för DN.

Det visar sig att han hade ljugit om sina betyg. Han hade inte godkända gymnasiebetyg vilket krävdes för att få gå kursen. 

Senare har han visat upp en förfalskad officersexamen, daterad 1999. Han ljög om sina meriter första gången i ett cv från 2002. Mannen utgav sig för att vara reservofficer, en utbildning som krävdes för flera av de jobb han haft.

Han tjänstgjorde som kapten i Kosovo och major i Afghanistan. På grundval av sina militära meriter fick han en civil tjänst i Must där han bland annat arbetade med att samordna signalskyddstjänsten i Sverige och med att utveckla informationssystem för kryptonycklar. Han fick också ett försvarsrelaterat arbete i ett av Saabs dotterbolag.

2012 befinner han sig i försvarsalliansen Natos gigantiska högkvarter i Belgien. Han rör sig bland tusentals officerare i Natos nervcenter och arbetar med alliansens operativa it-system.

Nu har han nått högre än någonsin, han är överstelöjtnant. Han skickades dit för att tjänstgöra som svensk stabsofficer i det militärstrategiska högkvarteret – som major (med falsk examen), men befordrades tillfälligt för att kunna arbeta med högre Nato-officerare.

– Mycket, mycket bekymmersamt för Sveriges samarbete med Nato … Förtroendet för Sverige som en pålitlig partner lär få sig en rejäl knäck av detta, säger Natoexperten Ann-Sofie Dahl till DN. 

2016 är han på ett nytt känsligt chefsjobb, nu på Kustbevakningen. Än en gång tack vare sina militära meriter. Han har en operativ nyckelroll vad gäller räddningsinsatser, brottsbekämpning och försvar.

Han åker också på flera topphemliga möten med den ryska säkerhetstjänsten FSB och hade flera möten med dem, både i Sverige och i Kaliningrad där den ryska Östersjöflottan har baser och högkvarter.

Han är myndighetens kontaktman med ryssarna och i efterhand framstår dessa kontakter som hans kanske mest känsliga uppgifter. Utredarna ska nu försöka klarlägga vilka risker han kan ha utsatt Sverige för i den rollen.

Han tvingades sluta på Kustbevakningen sedan det framkommit att han ljugit om sin utbildning – och till och med om att han hade körkort. 

Stabschef i Mali

Kustbevakningen informerade för ett år sedan justitieministern och försvarsdepartementet om att mannen var olämplig ur säkerhetssynpunkt, men trots detta utsågs han förra sommaren till stabschef på den svenska insatsen i Mali.

Försvarsmakten meddelade först att man inte kände till den informationen. Men i måndags sade ÖB Micael Bydén till DN att man ”hittat” en säkerhetsrapport med uppgifterna från Kustbevakningen. ÖB kallar fallet ”allvarligt, minst sagt”.

I dag är mannen arbetsbefriad, men med bibehållen lön.

”Potentiell katastrof”

Enligt Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, är mannens arbete på Must med tillgång till kryptosystem ett potentiellt ”katastrofalt informationsläckage”. Han påpekar att bluffmakaren i teknisk mening är vad som i spionsammanhang kallas ”mullvad”. 

– Saken är oerhört allvarlig av två skäl. Dels för att de haft en helt opålitlig människa inne i organisationen, dels för att organisationen inte upptäckt det här, säger Joakim von Braun till Expressen.

Politiskt efterspel

Nu får skandalen också sitt politiska efterspel. Försvarsutskottet har kallat ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist till möte för att diskutera fallet. Både Hultqvist och oppositionspolitiker är eniga om att saken är mycket allvarlig, så det är oklart om det hela utvecklar sig till en politisk strid.

Men samtidigt säger Pål Jonson (M), ordförande i försvarsutskottet, att ”det inte är första gången” regeringen har problem med att hantera känsliga säkerhetsfrågor.

Försvarets kommunikationsavdelning vill inte kommentera fallet ytterligare eftersom utredning pågår.


Bluffade i 20 år

1999. Ljuger om sina gymnasiebetyg, tvingas lämna officersutbildningen. Men visar senare upp en falsk officersexamen från 1999.

2002. Lämnar oriktiga uppgifter i sitt CV.

Början av 2000-talet. Kapten i Kosovo och major i Afghanistan.

2007–2010, 2013. Arbetar på Must med signalskyddstjänst och kryptonycklar.

2010-talet. Arbetar flera år med försvarsrelaterade uppgifter på ett av Saabs dotterbolag.

2012. Svensk stabsofficer vid Natos militärstrategiska högkvarter i Belgien.

2016. Får säkerhetsklassad chefstjänst på Kustbevakningen.

2018. Tvingas sluta när det framkommer att han ljugit om sin utbildning.

2019. Blir stabschef för den svenska insatsen i Mali.

2019. Stängs av från tjänsten, i dag arbetsbefriad med lön.

2020. ÖB och försvarsministern kallas till försvarsutskottet efter DN:s avslöjanden.

Källa: Dagens Nyheter◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.