Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Liverapportering om coronaviruset

Senaste nytt om coronaviruset

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.
Coronaviruset.
Foto: STELLA PICTURES/AVALON
Sjukpersonal i skyddsutrustning.
Foto: ANDRE PAIN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Coronatest.
Foto: KAY NIETFELD / AP TT NYHETSBYRÅN
Ambulans kommer till akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala med en patient som har coronasymptom.
Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Arkivbild.
Foto: Björn Larsson Rosvall /TT / TT NYHETSBYRÅN / Björn Larsson Rosvall /TT / TT
Drottninggatan i Stockholm.
Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL
Provtagning för coronaviruset vid Östra sjukhuset Sahlgrenska (arkivbild).
Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavaccin.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Anders Tegnell.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Astra Zenecas vaccin.
Foto: Jens Krick / TT NYHETSBYR¿N
Coronavaccin.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN
Astra Zenecas vaccin.
Foto: LAPRESSE / LAPRESSE/SIPA USA SIPA USA
Inrikesminister Mikael Damberg.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRâˆN
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Lena Hallengren.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge.
Foto: Håkan Linder
Studentflak.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: ROB ENGELAAR / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Foto: ALLEN J. SCHABEN / LOS ANGELES TIMES / POLARIS POLARIS IMAGES
Foto: USA TODAY NETWORK / USA TODAY NETWORK/SIPA USA SIPA USA
Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL /TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: CHRISTIAN ORNBERG
Foto: CARL-OLOF ZIMMERMAN/TT / TT NYHETSBYRÅN
1 / 31

Direktrapport: Coronaviruset

Frågor och svar

Vaccinet

Nej, i nuläget kan du inte välja vilket vaccin du får. Vaccinet finansierat med statliga medel och erbjuds gratis. Du har självklart all rätt att tacka nej till vaccination.

Det tar ett tag för vaccinet att aktivera immunsystemet och producera antikroppar – en process som tar 10-14 dagar. Vaccinforskare Matti Sällberg har sag till Expressen att han anser att man ska ”räkna med två veckor” för att vara på den säkra sidan.

Studier har visat att de vaccin som är godkända för användning i Sverige i nuläget (Astra Zeneca/Pfizer/Moderna) har effekt även efter en dos, men att skyddet förbättras efter två doser

Regionerna kommer att gå ut med information till personer som ska vaccineras i kommande faser gällande hur bokning av vaccination kommer att gå till. I de regioner där man börjat vaccinera vårdpersonal som har personal kunnat boka via 1177.se.

Enligt de vaccinationsplaner som publicerats av vissa regioner kommer även allmänheten att boka via 1177.se med hjälp av mobilt Bank-ID, eller via telefon för de som inte har tillgång till mobilt Bank-ID.

Ja. I första hand är det via Läkemedelsförsäkringen – hur det går till att ansöka om ersättning därifrån kan du hitta här.

Om man skulle få en allvarlig biverkning eller skadas av ett coronavaccin som inte täcks av Läkemedelsförsäkringen så kommer staten att gå in och stå för kostnaderna – det har regeringen lovat att lagstadga.

– Om det skulle vara så att Läkemedelsförsäkringen inte räcker till, eller att något vaccin inte omfattas, så är vår avsikt att lösa frågorna och gå in med motsvarande skydd från statens sida, har socialminister Lena Hallengren tidigare sagt.

Ja, men risken är betydligt mindre, och de som ändå smittas har – enligt de studier som publicerats – inte blivit allvarligt sjuka eller avlidit. Inget vaccin är 100 procent effektivt.

- Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.

- Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt deras hushållskontakter.

- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

- Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

- Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.

- Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

- Alla i åldrarna 60-64 år.

- Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

- Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

- Kronisk lever- eller njursvikt.

- Diabetes typ 1 och typ 2.

- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

- Downs syndrom.

I den tredje fasen prioriteras även grupper som av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer om smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk för att bli smittade.

Detta gäller:

- Personer 18 -59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning.

- Personer som lever i socialt utsatta situationer.

Allmänna frågor 

Från den 14 december gäller nationella råd och föreskrifter, och dessa specificerar följande om idrott i alla dess former för personer födda före 2004. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

• Hålla avstånd till varandra.

• Inte dela utrustning med varandra.

• När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus.

• Undvika gemensamma omklädningsrum

• Resa till och från aktiviteten individuellt

• Utföra aktiviteten i mindre grupper

Sedan pandemilagen trädde i kraft den 10 januari råder nya trängsel-regler för gym och privata träningsanläggningar – samma som för butiker och köpcentrum.

Ett maxantal för gym gäller, där varje besökare ska ha 10kvm utrymme.

Munskydd måste alltid ses som ett komplement till de vanliga förebyggande insatserna, som att tvätta händerna och hålla avstånd. Sedan den den 7:e januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten användning av munskydd i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18 för personer födda 2004 och tidigare.

Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen. Ett flertal regioner har dock gått ut med egna rekommendationer för munskydd i kollektivtrafik och inomhusmiljöer, så se till att du håller dig ajour med vilka regler som gäller i den region där du befinner dig.

Såhär säger Folkhälsomyndigheten i övrigt om munskydd: ”Kunskapsläget om skyddseffekten av munskydd i samhället är fortsatt bristfälligt. Det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.”

Här kan du läsa mer.

Vissa arbeten kräver av sin natur att man är på plats – men det är långt ifrån alla. Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa FHM:s föreskrifter och allmänna råd, vilket innebär till exempel att se till att alla som kan jobba hemifrån får det. Om du upplever att din arbetsgivare brister i sitt ansvar gällande din arbetsmiljö, och tvingar dig att vara på plats när detta inte behövs, bör du kontakta ditt fackliga skyddsombud.

Nej. Det betyder att så många dödsfall har rapporterats in sedan förra gången Folkhälsomyndigheten uppdaterade antalet dödsfall. Uppdateringarna görs tisdag till fredag. De dödsfall som rapporteras in kan ha inträffat flera dagar eller till och med veckor tidigare.

Folkhälsomyndighetens statistik, som vi oftast rapporterar om, gäller personer som har avlidit inom 30 dagar efter laboratoriebekräftad covid-19. En mindre andel har dött av andra orsaker än covid-19 enligt dödsorsaksregistret.

Dödsorsaksregistret visar dock att det är nästan exakt lika många som har dött med covid-19 som dödsorsak. Men i deras register är det cirka 10 procent av de avlidna som inte hade laboratoriebekräftad covid-19.

Inte nödvändigtvis. Det finns flera kända fall där personer har smittats av covid-19 två gånger. I mitten av november uppgav Folkhälsomyndigheten för DN att man undersöker 150 möjliga fall av återinfektion. I flera fall är det dock osäkert om personer har smittats på nytt eller om det är samma infektion som ligger kvar.

Myndigheternas gemensamma pressträffar, där representanter för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, medverkar hålls varje helgfri tisdag och torsdag, klockan 14. Expressen TV sänder pressträffarna, och vi rapporterar direkt här i liverapporten.

Siffrorna för rapporterade dödsfall, antal vaccinerade och antal bekräftade smittade uppdateras varje helgfri tisdag-fredag klockan 14.

Vid smittspårning talar vården och myndigheter om att "nära kontakter" riskerar att smittas. Såhär skriver FHM om vad som är en "nära kontakt": "Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som träffat den som är sjuk 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen."

Vilka lagar och regler om corona gäller nu? 

MAXANTAL PÅ KÖPCENTRUM, I BUTIKER, PÅ GYM

Sedan den 10 januari gäller bindande regler för handelsplatser, som butiker och varuhus, sportanläggningar, som gym och badhus samt uthyrningsverksamheter i anknytning till sportverksamhet. För dessa blir det nu obligatoriskt att beräkna hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Detta beräknas utefter lokalens yta, där varje besökare ska ha 10kvm fritt utrymme att röra sig på.

Verksamheterna måste tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som är maxgränsen.

MAX ÅTTA PERSONER

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, så att max åtta personer tillåts. Den nya begränsningen gäller från och med 24 november. 

Förbudet gäller formellt tillställningar som man måste söka tillstånd för hos polisen, som exempelvis demonstrationer, teaterföreställningar, föreläsningar och konserter. 

Skolor, kollektivtrafik, och serveringsställen omfattas inte av förbudet.

Länsstyrelserna har beslutat att maxgränsen på åtta personer ska gälla också tillställningar med sittande publik. 

Sedan den 10 januari gäller max åtta personer även för privata samlingslokaler. Det rör sig om festlokaler, föreningslokaler och andra uthyrningsplatser.

SERVERINGSSTÄLLEN 

Ska se till att: 

• Högst åtta personer sitter vid samma bord. Från julafton den 24 december är denna siffra fyra.

• Trängsel undviks mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.

• Att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

• Endast servera mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk.

• Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

• Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta. 

Dessutom kan regioner avråda från besök på serveringsställen. 

Läs mer här

Från och med den 24 december får alkohol inte serveras efter klockan 20. 

ÄLDREBOENDEN

Regeringen har beslutat om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på särskilda boenden för äldre, om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Där förbud råder ska verksamhetschefen kunna göra undantag för besök av make, maka eller partner.

Förordningen som ger möjlighet till lokala förbud träder i kraft den 21 november och gäller till sista februari nästa år, i drygt tre månader.

Källa: regeringen.se, Folkhalsomyndigheten.se, Krisinformation.se 

Vilka allmänna råd kring corona är det som gäller?

För att minska smittspridningen råder Folkhälsomyndigheten alla att: 

• Stanna hemma om du har symtom på covid-19, även om man bara känner sig förkyld.

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

• Arbeta hemifrån om du har möjlighet.

• Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. 

• Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

• Undvik större sociala sammanhang som fester, bröllop och liknande tillställningar. 

• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum

Källa: Folkhälsomyndigheten.se, Krisinformation.se  

Var hittar jag information om coronaviruset, covid-19, hos myndigheter? 

1177 Vårdguiden

Hit kan privatpersoner vända sig för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Krisinformation.se

Samlad information från alla myndigheter. Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Här finns information på lättläst svenska. 

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens sida finns statistik över antalet smittade, information om viruset och råd för att skydda sig från viruset.  

Här har de samlat vanliga frågor och svar om covid-19.  

WHO 

Här informerar Världshälsoorganisationen om världsläget

Stödlinjer

Den som har allmänna frågor om viruset kan ringa 11313. 

Röda korset har startat en stödlinje dit man kan ringa om man känner sig orolig eller stressad av coronakrisen.  

Telefon: 0771-900 800 (öppet 12-16)

Äldrelinjen, Mind för personer över 65 som behöver någon att prata med. 

Telefon: 020-22 22 33 (öppet vardagar 8-19, helger 10-16) 

Information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Rekommenderad läsning 

Det händer i kroppen efter den första vaccinsprutan (PREMIUM) 

Vaccinet börjar verka direkt vid första sprutan.
Men det dröjer innan du är helt skyddad mot covid-19.
Samtidigt är professor Matti Sällberg noga med att påpeka att det inte räcker med en dos.
– Tar man bara en dos kommer det skyddet att somna in, så till slut så har man inget skydd längre, säger han.
LÄS MER HÄR  

Så bra skyddar ditt vaccin mot covid (PREMIUM) 

Skyddseffekten på de fyra olika vaccinerna varierar, men vad betyder det?
Vi reder ut vilken effekt ditt vaccin har och hur det fungerar.
– Det där med en dos kan vi glömma, säger Matti Sällberg.
LÄS MER HÄR 

Upptäckten: Genen som ger dig naturligt skydd mot covid (PREMIUM)  

Ett särskilt protein som finns i kroppens celler och i blodet – och som förstör coronaviruset direkt.
Det skyddet är extra bra hos en del av oss och minskar kraftigt risken för att bli svårt sjuk, enligt en ny studie.
Här är neandertalargenen som skyddar mot covid-19.
LÄS MER HÄR    


Då har vi kontroll över pandemin (PREMIUM)    

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

När är alla i Sverige som vill vaccinerade mot coronaviruset? Och hur väl fungerar vaccinen mot mutationerna?
Forskaren Farshid Jalalvand svarar på frågor och ger sin prognos i klippet nedan.
LÄS MER HÄR    Rekommenderad tv:

T-celler kan ge skydd mot covid-19 – i över 70 år

Sen mars kan alla testa sig för T-celler som skyddar mot coronaviruset. T-celler är en del av immunförsvaret som är specialiserad på att känna igen virusinfekterade celler, och producerar antikroppar när det stöter på ett virus.

Då kan det svenska samhället öppnas upp 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om när Sverige kan återgå till det nya ”normalläget”.

Utrikesfödda drabbas hårt av covid-19

I två nya rapporter framgår det att utrikesfödda drabbas hårdare än svenskfödda av sjukdom och död på grund av covid-19.

Få dagens viktigaste coronanyheter sammanfattade. Ladda ned Expressens nyhetsapp och välj att ta emot pushnotiser om coronaviruset.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.