SD:s plan för att tjäna på järnrörsskandalen

SD:s partiledare Jimmie Åkesson.
Foto: Ann Jonasson
Kent Ekeroth planerade att tjäna miljonbelopp på "järnrörsfilmen".
Foto: Cornelia Nordström

Kent Ekeroth planerade att tjäna miljonbelopp på ”järnrörsfilmen”.

Expressen kan nu avslöja SD-ledamotens försök att stoppa medierna från att visa filmen – och partiledningens politiska motiv bakom hans rättsprocesser:

”Om det sista som sägs om saken är att ´Expressen fälls´ (oaktat för vad), så kan det vara till vår fördel”, skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson i ett internt mejl.

Expressen berättade tidigare i våras om SD-ledningens plan för att rädda kvar Kent Ekeroth efter den så kallade järnrörsskandalen i november 2012. Martin Kinnunen, i dag riksdagsledamot men då pressansvarig för partiet, skrev i ett internt mejl: Vi har använt oss av Erik (Almqvist, reds anm) och kritiserat honom stenhårt med värderingsargument för att försöka rädda Kent”.

Följden blev att Erik Almqvist lämnade riksdagen och partiet, men i gengäld fick han som konsult fakturera partiets mediebolag Samtid & Framtid 3,75 miljoner kronor inklusive moms.

Expressen kan nu avslöja att den andre järnrörsmannen i riksdagen, Kent Ekeroth, också hade planer på att tjäna miljonbelopp på skandalen.

I början av december 2012, bara några veckor efter Expressens avslöjande, hade Ekeroth hört av sig till en juridikkunnig bekant som gjort en rättsutredning. Utredningen skulle ta reda på om SD-ledamoten, som var den som filmade under järnrörsnatten, hade rätt till upphovsrättsersättning för publiceringen av filmen.

I utredningen, som Ekeroth skickade vidare till delar av partiledningen, konstaterades bland annat att det ”kan inte antas att Kent Ekeroth spelat in den nämnda filmen som ett led i en konstnärlig, litterär eller eljest individuellt andligt skapande process. Han har snarast gjort en upptagning av de faktiska förhållandena på den plats där han befann sig, dvs. ägnat sig åt en närmast rent maskinell produktion”.

Kent Ekeroths och Martin Kinnunens mejl.
Björn Söders mejl.
Jimmie Åkessons mejl.
Jimmie Åkessons mejl.
Mattias Karlssons och Kent Ekeroths mejl.

Författaren av rättsutredningen konstaterade därmed att Ekeroths film inte hade ”verkshöjd”, men att det trots det ändå var så att SD-ledamoten kunde vänta sig ersättning för publiceringen.

”Troligen ett par miljoner”

I rättsutredningen stod också att det påstådda upphovsrättsbrottet inte ”medfört kommersiell skada för Kent Ekeroth” men att han kunde se fram emot ”åtminstone 1000 kronor” i ersättning för lidande, men ”med tanke på den enorma exponering som skett, och därmed missbrukets karaktär, torde beloppet sättas väsentligt högre. Även skälig ersättning för nyttjande som sådant skall utgå.”

När pressansvarige Martin Kinnunen tog del av rättsutredningen ville han få ett expertutlåtande om vad ersättningen till Ekeroth för Expressens publicering kunde landa på. Ekeroth svarade då att han frågat en juristvän som sagt att det rörde sig om ”troligen ett par miljoner”.

Några månader senare, i februari 2013, stötte Ekeroth på hos SD-ledaren Jimmie Åkesson för att partiet skulle tycka till om hans ”upphovsrättscase mot Expressen m fl”. Åkesson skickade vidare frågan till resten av partiledningen med orden:

”Jag är kluven, men inser samtidigt att det blir svårt att få hnm att acceptera annat än uppbackning”.

Martin Kinnunen var negativt inställd:

”Inget att vinna för partiet. Kommer skapa mycket uppmärksamhet för en händelse som vi inte vill associeras med. Tror vi hamnar på minus även om kent skulle vinna efter en massa processer. Detta handlar bara om att kent är sur och vill ge igen.”

Dåvarande partisekreteraren Björn Söder såg däremot en politisk vinst i att driva processen:

”Fast kan Kent vinna slipper vi se filmen rulla 24 timmar om dygnet i valrörelsen 2014. Det är det vi har att vinna, som jag ser det.”

”Kan vara till vår fördel”

Jimmie Åkesson såg då en annan tänkbar långsiktig vinst:

”Det finns dock fler aspekter, t ex att det fortsättningsvis handlar om väljarnas långsiktiga bild av vad den här historien faktiskt handlade om. Minnet är som bekant mycket kort, och jag vågar påstå att en framgångsrik juridisk process mot fr a Expressen kan vara till vår fördel långsiktigt eftersom sådant tenderar att fastna i just minnet. Den stora massan kommer inte att minnas alla detaljer kring det här, men man minns huvuddragen. Om det sista som sägs om saken är att ´Expressen fälls´ (oaktat för vad), så kan det vara till vår fördel.”

Några dagar senare hade Åkesson listat för- och nackdelar med att driva rättsprocess om ”järnrörsfilmen”. Bland nackdelarna fanns att det är ett osäkert rättsläge, att det blir en lång process och att det ger ”intryck av att man försöker släta över egna misstag”.

Bland fördelarna listade SD-ledaren att ”framtida spridningen av filmen kan begränsas”, och att ”om Expressen m fl fälls för upphovsrättsbrott kan det påverka allmänhetens långsiktiga bild av hela historien i vår favör” och att ”Kent kan göra något gott för ev ekonomisk ersättning (svältande barn etc)”.

Kunde ”vara värt risken”

Mattias Karlsson, som i dag är gruppledare för partiet i riksdagen, svarade då att han tyckte att det kunde ”vara värt risken”.

Kent Ekeroths rättsprocesser mot medier

GÖTEBORGS-POSTEN

■ I mitten av maj sänkte hovrätten för västra Sverige ersättningen till Kent Ekeroth från Göteborgs-Posten. Tingsrätten dömde tidningen att betala 3 100 kronor men hovrätten sänkte till 2 325 kronor. Summan är beräknad på en ersättning om 775 kronor per bild för tre bilder från järnrörsfilmen. Ekeroth begärde i tingsrätten att GP skulle betala 20 800 kronor. Hovrätten lät också vardera part i målet stå för sina egna rättegångskostnader.


SVERIGES TELEVISION

■ Kent Ekeroth krävde drygt 164 000 kronor av SVT men när målet nådde Stockholms tingsrätt valde rätten att inte ta upp Ekeroths talan. Så i stället för att få ut någon upphovsrättsersättning för järnrörsfilmen åkte SD-ledamoten på att betala 80 000 kronor för SVT:s juridiska ombud. Ekeroth har överklagat målet. SVT:s ombud har också överklagat - de vill att Ekeroth ska betala 135 000 kronor till dem.


DAGENS MEDIA

■ I december 2014 dömdes branschtidningen Dagens Media att betala 4 200 kronor till Kent Ekeroth. SD-ledamoten hade ursprungligen begärt 11 200 kronor. Målet överklagades till hovrätten över Skåne och Blekinge som inte tog upp målet. I mars förra året avslog Högsta domstolen prövningstillstånd i hovrätten. Tingsrätten dömde tidningen att också betala 2 200 kronor i ersättning för Ekeroths rättegångskostnader.

Karlsson skriver nu i ett sms till Expressen att det är svårt att ha ”en klar minnesbild av flera år gamla interna diskussioner” men att hans inställning byggde på att ”det skulle kunna finnas ett visst värde i att få det principiellt och juridiskt utrett vad som gäller beträffande film och bildmaterial som stulits från en person och sedan används fritt av många olika aktörer i strid mot upphovsmannens vilja.”

Åkesson återkom i ett mejl senare i februari 2013 att han lutade åt att det inte var en bra idé att driva process. Martin Kinnunen höll fast vid att han avrådde från rättsprocess, men om det ändå skulle bli så skulle partiet utåt sett hålla Jimmie Åkesson borta från dem:

”Om man ska göra nåt vore det också att föredra om man kan skydda partiledningen från att bli inblandade. Enda möjligheten att försöka styra bort en process från Jimmie är genom att inte på något sätt vara inblandad i rättsprocessen utan hänvisa till att anmälan är ett eget initiativ från Kent.”

”Då är ju mycket vunnet”

Kinnunen vill nu inte uttala sig om Kent Ekeroths rättsprocesser:

– Jag har egentligen ingen lust att kommentera såna uppgifter utan i min tjänsteutövning som jag hade då så hade jag säkert olika råd som jag byggde på olika saker, men inget som jag har för avsikt att utveckla i dag.

Kent Ekeroth tryckte i diskussionen i partiledningen i februari 2013 på ett speciellt argument:

”Ja, det handlar ju om att Expressen fälls samt ev får förbudstalan. Då är ju mycket vunnet.”

I det här fallet skulle förbudstalan innebära ett förbud för Expressen att visa ”järnrörs-filmen”.

Tvingas betala 80 000

När Expressen söker Kent Ekeroth lägger han på telefonluren och när vi träffar honom i riksdagen vill han inte svara på några frågor.

– Skicka gärna ett mejl så får du svar på de frågorna, i fall jag känner för det, säger han gång på gång.

Resultatet har, i alla fall hittills, inte lett till några miljonbelopp till Kent Ekeroth. I förra veckan sänkte hovrätten för Västra Sverige ersättningen från Göteborgs Posten till 2 325 kronor. Den summan var drygt hälften av den som tidningen Dagens Media tvingades betala till Ekeroth i vintras.

Men vinsterna mot Göteborgs Posten och Dagens Media har med råge ätits upp av processen mot Sveriges Television. I februari avvisade Stockholms tingsrätt Ekeroths talan. SD-ledamoten åkte dessutom på att betala 80 000 kronor för SVT:s juridiska ombud. Målet har överklagats av Ekeroth. SVT har också överklagat i den delen att mediebolagets juridiska ombud vill ha 135 000 kronor av Ekeroth.

När Expressens reporter Michael Töpffer visar mejldiskussionen om Ekeroths rättsprocesser för SD-ledaren Jimmie Åkesson säger han:

– Jag har inte läst det här mejlet i dag och det är flera år sedan det skrevs så det här är ingenting som jag vare sig vill eller kan eller tänker kommentera i dag. Tack så länge.

Expressen har sökt den förre partisekreteraren Björn Söder.

Efter intervjun i riksdagen skriver Kent Ekeroth i mejl till Expressen att han inte tänker svara på frågorna.

Det här är järnrörsskandalen

■ Strax före valdagen i september 2010 publicerade komikern Soran Ismail ett Youtubeklipp där det såg ut som att Erik Almqvist, då riksdagskandidat och press-sekreterare för SD, sparkade mot en man på Kungsgatan i centrala Stockholm.
■ SD svarade på Ismails klipp genom att skicka ut ett pressmeddelande där Almqvist menade att komikerns version var "grovt felaktig". Almqvists partikollega Kent Ekeroth, som då också var riksdagskandidat, hade filmat före, under och efter den händelse som Ismail lagt ut på Youtube. Partiet klippte ihop ett eget svarsklipp för att motbevisa Ismails version. I partiets klipp sa Almqvist: "Sanningen kommer alltid fram".
■ Expressen publicerade 13 november 2012 vittnesskildringar från Kungsgatan där personer som var på plats berättade att de tre SD:arna – Almqvist, Ekeroth och Christian Westling – gav sig på en berusad man. Vittnena uppgav också att Almqvist använt ord som "babbe" och "blatteälskare", och avfärdat en ung kvinna med ordet "hora". När Almqvist intervjuades om detta förnekade han kategoriskt påståendena.
■ Dagen efter att Almqvist förnekat att han hade uttryckt sig rasistiskt och kvinnonedsättande – vilket flera av hans partikamrater också hade instämt i – började Expressen publicera järnrörsfilmen som förutom att visa att Almqvist ljög om vad han hade haft för sig på Kungsgatan också visade hur de tre SD:arna beväpnade sig med järnrör.
m Järnrörsskandalen ledde till att Erik Almqvist, som då satt i partiets verkställande utskott och var SD:s ekonomiskpolitiske talesman, lämnade partiet och riksdagen. Expressen kunde sedan avslöja att han, för att lämna sin riksdagsplats, hade fått ett konsultavtal med partiets mediebolag Samtid & Framtid på 3,75 miljoner kronor inklusive moms.
■ Kent Ekeroth tog efter skandalen "timeout" från riksdagen under en kort tid. Under "timeouten" började han fila på hur han skulle tjäna pengar på järnrörsfilmen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.