SD:s nya fakturabluff – fejkade datum för att täcka momsproblem

Björn Söder och Martin Kinnunen.
Foto: Sven Lindwall

Här fejkar Sverigedemokraterna en faktura på 2,5 miljoner kronor för att täcka över momsproblemen för Skatteverket.

Expressen kan avslöja hur härvan i partiets mediebolag är större än den som nu tas upp i Svea hovrätt.

"Jag tycker detta känns obekvämt", skriver den ekobrottsåtalade SD-ledamoten Martin Kinnunen i ett internt mejl om faktureringen.

I dag börjar rättegången i Svea hovrätt mot SD-ledamoten Martin Kinnunen. Ekobrottshärvan gäller partiets mediebolag Samtid & Framtid och den miljonrullning som tog fart efter att partiet använde bolaget för att "köpa ut" SD-toppen Erik Almqvist efter att Expressen avslöjat järnrörsskandalen hösten 2012.

När Skatteverket sedan granskade bolaget visade det sig att bolaget hade stora brister i bokföringen och missat en momsinbetalning på cirka 900000 kronor för pengar som fakturerats mellan bolaget och partiets ägarbolag Blåsippan.

När målet i våras nådde Södertörns tingsrätt så dömdes SD:s tidigare partikassör och ekonomichef Per Björklund, som var deklarationsombud för bolaget, för medhjälp till bokföringsbrott.

Bolagets ende ordinarie styrelseledamot Martin Kinnunen friades, men Expressen kunde sedan avslöja att han inte hade talat sanning i rättssalen när han gång på gång hävdade att han inte fick några signaler om att bokföringen inte sköttes. Avslöjandet blir nu en viktig del när målet når hovrätten.

Expressen har fortsatt att granska härvan runt Samtid & Framtid och kan nu avslöja att den är större än de problem som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kunnat upptäcka.

För åklagarens utredning har bara riktat in sig på vad som hände i bolaget 2013 men Expressen har tagit del av ett omfattande internt partimaterial som visar att bolaget hamnade i liknande problem när bokföringen för 2014 skulle hanteras.

I början av januari 2015 hörde en ekonomikonsult hos Sverigedemokraterna av sig till revisorn Mikael Jannert på Axion revisionsbyrå som då skötte bokföringen för Samtid & Framtid. Konsulten undrade hur man skulle sköta pengaöverföringen från partiet till bolaget.

Jannert svarade då att det skulle ske genom fakturering, och att det är "viktigt att detta sker av bland annat momsskäl".

Några dagar senare gav sig Martin Kinnunen också in i diskussionen om faktureringen från bolaget, men han var kritisk till upplägget. Han hade svårt att svara på vad det egentligen var för tjänster som bolaget fakturerade partiet:

"Framöver skulle jag vilja att vi fick svart på vitt om detta verkligen är nödvändigt. Då partiet och tidningen bedriver helt separata verksamheter och partiet inte på något sätt kan dra nytta av bolagets inköp undrar jag varför det skulle föreligga risk för att skv (Skatteverket, reds anm) vill ha moms på ett framtida aktieägartillskott."

Han sammanfattade sin känsla: "jag tycker detta känns obekvämt."

Men det stora problemet var att 2014 redan hade passerat - och att ingen visste hur mycket som skulle faktureras eller vilka "tjänster" det, enligt Kinnunen, egentligen var som partiet köpte av bolaget.

Revisorn Mikael Jannert föreslog då att man skulle hitta på ett datum på fakturan så att den skulle kunna bokföras för 2014:

"Detta driftsbidrag faktureras till SD med moms på en faktura daterad 2014-12-31 och tas med i momsredovisningen för kvartal 4 2014 som ska lämnas till Skatteverket den 12 februari", skrev Jannert i ett mejl i slutet av januari 2015. Han tillade också att det fakturerade beloppet - som då inte hade bestämts - i första hand skulle kvittas mot en fordran som partiet hade på bolaget.

En dryg vecka senare återkom Jannert med en beräkning för hur stor fakturan skulle vara: Nästan 2,5 miljoner kronor inklusive moms.

Än en gång betonade Jannert att fakturadatumet skulle sättas till sista december, alltså nästan fem veckor tidigare, för att de skulle kunna ta med den i underlaget för momsredovisningen till Skatteverket:

"Maila gärna fakturan så snart som möjligt till mig och XX (namn på kollega till Jannert, reds anm) så tar vi med denna i bokföringen för 2014 och momsredovisningen som ska skickas in till Skatteverket på torsdag 12 februari."

Samma dag gav Martin Kinnunen sitt godkännande:

"Ok från min sida", skrev han i ett mejl.

Kinnunen i Södertörns tingsrätt i slutet av januari.
Foto: Sven Lindwall

Skatteverket: "Ska spegla den verkliga affärshändelsen"


Pia Bergman är nationell samordnare på Skatteverket. Hon säger att det kan vara brottsligt att fejka datum på fakturor - speciellt om det påverkar skatter och avgifter.

– Fakturan ska spegla den verkliga affärshändelsen säger bokföringslagen. Lagen säger att det ska framgå när händelsen sker, vad händelsen avser, vilka parter och vad det innebär, säger Pia Bergman på Skatteverket, som här uttalar sig generellt om reglerna.


LÄS ÄVEN: Här är 7 av SD:s största skandaler


Den företagare som med uppsåt skriver ett felaktigt fakturadatum kan göra sig skyldig till bokföringsbrott, men det kan i vissa fall bedömas som icke-brottsligt.

– En enskild felaktighet - att man råkat skriva fel datum eller att man missat ett underlag men kommer på det senare och det speglar verkligheten - då är det inte så allvarligt om man antedaterar. Men om det är tillsammans med att man försöker fejka skatter och avgifter då är det allvarligare, säger Bergman.

För Samtid & Framtid var det uttalade syftet med mångmiljonfakturan "momsskäl" för bolaget - som knappt hade några intäkter. Och det var bråttom att ta fram fakturan eftersom den skulle ingå i underlaget till momsdeklarationen för 2014 som skulle in i februari 2015.

Är det OK om man då inför en sådan här momsdeklaration tar fram faktura men skriver att den tillhör föregående kvartal och sätter ett datum från det kvartalet?

– Nej, det ska vara ett underlag som speglar verkligheten. Då är det helt fejkade underlag som vi pratar om. Det får man inte göra. Man är skyldig att ha ett underlag för alla affärshändelser och man är också skyldig att spara alla de här bitarna, säger Pia Bergman på Skatteverket.

Foto: Sven Lindwall

Kinnunen: "Har inget minne av några såna mejlkonversationer"


När Expressen når Martin Kinnunen vill han inte svara på några frågor om varför de fejkade uppgifter i fakturan.

Hur kommer det sig att ni i februari 2015 tar fram en faktura och låtsas att den är från december 2014?

– Jag har inget minne av några såna mejlkonversationer. Det är omöjligt för mig att verifiera äktheten vad gäller innehåll eller datum i de där mejlen. Det kan jag inte kommentera. Det jag vet är att faktureringen mellan bolaget och partiet sköttes tillsammans med den auktoriserade revisorn. Årsredovisningen för både partiet och bolaget har gåtts igenom av den auktoriserade revisorn så det känner jag mig trygg med, säger Kinnunen.

Revisorn Mikael Jannert säger om fakturan med påhittat datum:

– För det första är det de som tar fram sina fakturor. Vi svarar bara på frågor. De har säkert varit andra diskussioner kring detta. Jag kan inte och får inte kommentera kundärenden enligt de lagar som finns.

Det är du som upprepade gånger säger att fakturan ska antedateras, att man ska sätta ett tidigare datum.

– ... Jag har ingen aning om det i alla fall. Jag kan inte, får inte lov att svara på de här frågorna, säger Jannert.

Expressen har varit i kontakt med vice chefsåklagare Jakob Holmberg, som driver målet mot Samtid & Framtid, men han avböjer att kommentera.

Rättegången mot Kinnunen pågår till och med onsdag. Han nekar till brott.

Expressen TV 19 januari - så lät det när rättegången började i Södertörns tingsrätt

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.