SD:s Kinnunen talade inte sanning i rätten

SD:s Martin Kinnunen med advokaten Thomas Olsson.
Foto: Sven Lindwall
SD-toppen, som riskerar fängelse i ett och ett halvt år, hävdar gång på gång att han inte fick några signaler om att bokföringen inte sköttes i partiets mediebolag Samtid & Framtid.
Foto: Sven Lindwall

SD-riksdagsmannen Martin Kinnunen talade inte sanning när han stod åtalad i Södertörns tingsrätt.

SD-toppen, som riskerar fängelse i ett och ett halvt år, hävdar gång på gång att han inte fick några signaler om att bokföringen inte sköttes i partiets mediebolag Samtid & Framtid.

Men Expressen kan nu publicera de hemliga mejlen - som åklagaren aldrig tog del av - som visar att han fick upprepade varningsrapporter.

– Det är synnerligen intressanta uppgifter, säger vice chefsåklagare Jakob Holmberg.

På fredag kommer domen i ekobrottsmålet mot riksdagsledamoten Martin Kinnunen. Vice chefsåklagare Jakob Holmberg har yrkat på att han ska dömas till fängelse i ett och ett halvt år för grova skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Åtalet rör SD:s mediebolag Samtid & Framtid, där Kinnunen är ensam styrelseledamot. Expressen har i detalj granskat den över 600 sidor tjocka förundersökningen och nu efter rättegången gått igenom det 68 minuter långa förhöret med Kinnunen i Södertörns tingsrätt ord för ord.

Kinnunen har både offentligt och i förhör skjutit över ansvaret på SD:s tidigare partikassör och ekonomichef Per Björklund. Björklund har i egenskap av bolagets deklarationsombud och bokförare åtalats för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

Kinnunens försvarslinje har varit att han litat på Björklund och att han inte fick några signaler under det granskade året, 2013, om att bokföringen inte sköttes.

"Det fanns inga såna signaler"

I förhöret i tingsrätten sa Martin Kinnunen att det var först våren 2014 som han fick reda på att bokföringen för 2013 inte hade skötts.

Kinnunen upprepade budskapet gång på gång under rättegången:

– Jag fick inga som helst signaler om att det fanns några som helst problem och jag hade kontakt med Per Björklund hela tiden.

– Jag hade ingen anledning att tro att arbetsuppgifterna inte sköttes. Det fanns inga såna signaler.

– Jag kan heller inte se att det fanns några signaler, några skäl att åka ned till Per Björklund och titta i hans dator och begära att se huruvida han klarade av att utföra ganska enkla arbetsuppgifter eller inte. Jag kan inte se det i dag att jag borde tänkt så. Det är helt främmande för mig att arbetet kunde utföras på det här sättet.

SD:s tidigare partikassör Per Björklund
Foto: Sven Lindwall

Frågan lyftes också fram av Kinnunens försvarare, advokat Thomas Olsson, när han ställde frågor till sin klient i rätten:

ADVOKAT OLSSON: När stod det klart för dig att den löpande bokföringen inte hade utförts?

– Det var ju där under våren 2014 som den uppgiften blev känd.

ADVOKAT OLSSON: Och innan dess, hade du fått nån signal eller nån indikation på att bokföringen inte sköttes på det sätt som det var tänkt?

– Nej. Man blir ganska förbryllad nu när man läser mejl från där revisionsfirman, som vi betalar pengar till, att de inte ens underrättar oss om att vår bokförare inte sköter sina arbetsuppgifter men de vet det själva. Det kan man tycka är lite märkligt, sa Kinnunen.

Men Martin Kinnunens sa inte sanningen i Södertörns tingsrätt.

Expressen kan nu publicera flera mejl - som inte finns med i Ekobrottsmyndighetens förundersökning - där Kinnunen vid flera tillfällen i slutet av 2013 fick signaler om att bokföringen inte sköttes.

Den som skickade larmrapporterna till Kinnunen är partiets dåvarande ekonomichef Lars Andersson. I mejl den 17 oktober 2013 informerade Andersson Kinnunen om att partiet i juli samma år, på inrådan av revisionsbyrån Axion, ändrat pengaströmmarna till Samtid & Framtid från aktieägartillskott till att bolaget i stället skulle fakturera partiets ägarbolag Blåsippan.

"Vi har tyvärr inga underlag som visar på att 2013 års bokföring ens är påbörjat"

Kinnunen har också redogjort i förhör, både i utredningen och under rättegången, att han under oktober 2013 fick informationen om faktureringsrutinen och att han senare ska ha fått beskedet att Per Björklund skulle börja skicka fakturor mellan partiets bolag.

Det Kinnunen däremot tigit om i förhör med utredarna och när han hördes i tingsrätten är att han samtidigt fick veta att det fanns synbara brister i bokföringen. I ett av de mejl som Expressen kommit över skrev Andersson till Kinnunen:

"Vi har tyvärr inga underlag som visar på att 2013 års bokföring ens är påbörjat men det tror jag nog att det är. Vi måste bara få koll på det och få det redovisat (från Per, antar jag) enligt regelverket."

I flera uppföljande mejl samma dag skrev Andersson till Kinnunen att "pengar till och från ett bolag måste dock bokföras och redogöras för", samt än en gång att bokföringen för Samtid & Framtid då såg ut att gapa tom: "Såvitt vi kan se sker inte så mycket, för att inte säga ingenting."

Kinnunen skickade vidare Anderssons första mejl - med faktureringsinstruktionerna och påtalandet om att bokföringen för året inte såg ut att vara påbörjad - till Per Björklund med tillägget: "Koll på detta?"

"Det är vår revisionsbyrå som jagar oss"

Björklund svarade Kinnunen att han var "medveten om förslaget till hantering" men att han inte sjösatt det på grund av att han inte fått ägardirektiv från bolagen. Björklund tillade också att: "Det är inget problem att nu lägga in dessa bokningar i bokföringen."

Men inget verkade hända så tre och halv vecka senare, den 11 november 2013, hörde Lars Andersson av sig igen till Kinnunen. Förutom att påminna om faktureringen mellan bolagen så framförde Andersson en tredje gång synpunkter på brister i bokföringen för Samtid & Framtid:

"Det är vår revisionsbyrå som jagar oss eftersom 2013 går mot sitt slut och hittills har vi inte sett någon dokumentation från BSAB (Blåsippan, reds anm) eller SFAB (Samtid & Framtid, reds anm) till SDs bokföring."

SD:s partiledare Jimmie Åkesson
Foto: Anna-Karin Nilsson

Andersson tillade att det brådskar att "detta blir gjort så snart som möjligt för att undvika juridiska eller andra komplikationer."

Men Martin Kinnunens egna mejl visar att han inte ville ta tag i frågan. I sitt svar till Andersson uppmanade han honom att ta bokföringsfrågorna direkt med Per Björklund: "Jag har inga synpunkter så sådana här administrativa frågor utan fokuserar på att försöka sjösätta tidningen (Samtid & Framtids tidning Samtiden, reds anm) där vi är i ett kritiskt skede för tillfället."

Men Andersson påtalade då för Kinnunen att den interna dialogen i bolagen ska skötas av respektive styrelse - där Kinnunen alltså var och fortfarande är ensam styrelseledamot för Samtid & Framtid.

"Jag förstår mig ej heller på i detalj vad som efterfrågas"

Trots Anderssons påpekande ville Kinnunen fortfarande inte ta tag i bokföringsfrågorna. I ett nytt mejl skrev Kinnunen till Andersson:

"Det enklaste måste vara att de som sköter bolagens bokföring pratar med varandra. Då minskar vi risken för missförstånd. Jag förstår mig ej heller på i detalj vad som efterfrågas men jag förstår syftet. Min uppfattning är dock att Per nu arbetar på det sätt som efterfrågas men jag har ej fått något önskemål om att ni vill se bolagets bokföring. Vi har ett avtal med Perbjo konsult (Per Björklunds enskilda firma, reds anm) om att han sköter bolagets bokföring."

Andersson påtalade då för fjärde gången för Kinnunen att det såg ut att finnas stora brister i Samtid & Framtids bokföring:

"Enligt Axion (revisionsbyrån, reds anm) ser det inte ut som år 2013 års bokföring ens är påbörjad i BSAB och SFAB då vi i SD inte erhållit några fakturor eller annan dokumentation".

"Det är synnerligen intressanta uppgifter"

Farhågan från revisionsbyrån - som alltså via ekonomichefen Lars Andersson förmedlades till Martin Kinnunen fyra gånger under oktober och november 2013 - visade sig stämma. När Ekobrottsmyndigheten senare gör sin utredning framkom det att bolaget inte skött den löpande bokföringen under 2013.

Vice chefsåklagare Jakob Holmberg menade under rättgången att Martin Kinnunen hade ett likgiltighetsuppsåt där SD-ledamoten visste att saker hände i bolaget men att han valde att inte agera, exempelvis kontrollera att Per Björklund verkligen utförde sina uppgifter så att bokföringen och deklarationerna blev korrekta.

Kinnunen var vid tiden för de misstänkta brotten, 2013, pressansvarig för SD. Här med Åkesson och Jomshof.
Foto: Emil Nordin

Jakob Holmberg säger om mejlen:

– Det är synnerligen intressanta uppgifter och jag skulle gärna vilja ta del av dem. Jag skulle därför vilja uppmana den som vet mer att kontakta mig i den frågan.

Martin Kinnunen ber att få svara på frågorna från Expressen skriftligen. Han skriver om mejlen:

"Jag har inget minne av de mail du hänvisar till men jag vet att det blev en diskussion mellan Andersson och Björklund som sedan utmynnade i att saker och ting påstods fungera bra. Det fördes naturligtvis även muntliga samtal rörande dessa ting. Det vill säga det fanns inga signaler om att saker inte fungerade bra ur mitt perspektiv. Jag delgavs ingen information från Axion om att saker och ting inte fungerade trots att de visste om brister redan 2013."

Du skriver att du inte delgavs någon information från Axion - hur kan du påstå det när Lars Andersson inte mindre än fyra gånger framför revisionsbyråns iakttagelser om brister i bokföringen till dig?

Expressen ställer frågan fem gånger till Martin Kinnunen som vägrar att svara på den.

SD-ledamoten skriver att han inte minns mejlen men i förhör med skattebrottsenheten från februari förra året har han redogjort för detaljer som exakta datum för när han har kontakt med namngivna personer - uppgifter som helt stämmer överens med mejlkonversationen.

Det han nämner i förhör är att han då fick information om faktureringsrutinen men däremot berättar han inte att han samtidigt fick larmrapporter om att bokföringen inte verkade skötas.

Vill inte svara på frågan

När Expressen påtalar det för honom skriver han att det han pratade om i förhör "är ett annat mail med kopia från beslut från vu om jag minns korrekt."

När Expressen då än en gång frågar Kinnunen varför han nu - när de känsliga uppgifterna om bokföringslarmen framgår - inte minns mejlen medan han kunde referera andra, ofarligare delar i dem i förhör med skattebrottsenheten svarar han:

"Du kan inte rimligtvis påstå att jag år efteråt ska ha kännedom om alla mail kombinerat med samtal som inte framgår av några mail."

SD-ledamoten vill inte heller svara på frågan: Varför ville du trots påtalanden om att bokföringen inte sköttes i slutet av 2013 ta tag i den frågan?

Varför sa du i rätten att du inte fick några signaler om att bokföringen inte sköttes när du fick såna signaler gång på gång?

"Ja och det är min tydliga minnesbild. Jag har inte tillgång till mailhistorik så långt tillbaka idag så jag kan inte ens verifiera att det mail du refererar till har kommit till mig."

Läs hela mejlkonversationen här

17 oktober 2013, klockan 13.19

VARNING 1: SD:s dåvarande ekonomichef Lars Andersson hör av sig till Martin Kinnunen. Andersson vill förutom att skicka över instruktionerna för hur Samtid & Framtid ska fakturera partiets bolag Blåsippan också varna för att det inte finns några "underlag som visar på att 2013 års bokföring ens är påbörjat" för Samtid & Framtid.

17 oktober 2013, klockan 13.29

Martin Kinnunen svarar Lars Andersson att han borde ta kontakt med Samtid & Framtids bokförare Per Björklund direkt.

17 oktober 2013, klockan 14.04

VARNING 2: Lars Andersson understryker för andra gången att beloppen i Samtid & Framtid ska "dokumenteras/faktureras/bokföras" och att det inte ser ut som att något görs i bolagets bokföring.

17 oktober 2013, klockan 14.36

Martin Kinnunen frågar Lars Andersson om det är Samtid & Framtid som ska skicka fakturor och vad bolaget i så fall säljer.

17 oktober 2013, klockan 14.51

Lars Andersson skriver till Martin Kinnunen att det inte handlar så mycket om att Samtid & Framtid ska sälja något till Blåsippan. Han förklarar också för Kinnunen att "pengar till och från ett bolag måste dock bokföras och redogöras för."

17 oktober 2013, klockan 17.43

Martin Kinnunen skickar vidare Lars Anderssons mejl till bokföraren Per Björklund med frågan "Koll på detta?". I mejlet finns instruktionerna för hur Samtid & Framtid ska fakturera partibolaget Blåsippan, men också Anderssons varning om att det inte ser ur att bokföringen ens är påbörjad för året.

21 oktober 2013, klockan 09.08

Martin Kinnunen har nu fått svar från Per Björklund om att han känner till faktureringsrutinen mellan partiets bolag och att det går att lägga in de "bokningarna i bokföringen". Kinnunen skickar Björklunds svar till Lars Andersson.

11 november 2013, klockan 14.13

VARNING 3: Inget verkar hända i Samtid & Framtids dokumentation så Lars Andersson hör av sig igen till Martin Kinnunen och påtalar att revisionsbyrån "jagar oss eftersom 2013 går mot sitt slut och hittills har vi inte sett till någon dokumentation från BSAB eller SFAB till SDs bokföring". SFAB är Samtid & Framtid AB.

11 november 2013, klockan 14.49

Martin Kinnunen svarar Lars Andersson än en gång att han borde ta kontakt med Per Björklund eftersom Kinnunen inte vill ägna sig åt såna administrativa frågor.

11 november 2013, klockan 14.59

Lars Andersson svarar Kinnunen att det är han som styrelse för bolaget som ska sköta den interna dialogen med bokföraren.

11 november 2013, klockan 15.19

Martin Kinnunen vill fortfarande inte ta i bokföringsfrågorna och skriver att han inte förstår sig på i detalj vad det är som efterfrågas.

11 november 2013, klockan 16.08

VARNING 4: Lars Andersson skriver igen att bokföraren förväntar sig direktiv från bolagets styrelse, i det här fallet från Kinnunen. För fjärde gången påtalar Andersson att Samtid & Framtids bokföring för 2013 inte ser ut att vara påbörjad.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.