Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

SD: IS-återvändare ska kunna straffas retroaktivt

Sverigedemokraterna vill att IS-återvändare ska kunna straffas retroaktivt – för handlingar som kriminaliserats efter att de begicks. På bilden, SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen.
Foto: PELLE T NILSSON / PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
IS-terrorister färdas i konvoj i staden Raqqa i Syrien, okänt datum.
Foto: UNCREDITED / AP MILITANT WEBSITE

Sverigedemokraterna vill att IS-återvändare ska kunna straffas retroaktivt – för handlingar som kriminaliserats efter att de begicks.

– Det är viktigt att vi får en möjlighet att åtala personer som är eller kan vara farliga för Sverige, säger SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen.

Juridikprofessorn Magnus Ulväng tycker att det låter som ett ”förslag från en annan planet”.

År 2012 skedde en plötslig ökning av antalet personer som reste utomlands för att ansluta sig till terrororganisationer. Från det året och fram till 2017 reste 300 svenskar enligt Säpo till konfliktområden i Syrien och Irak där de gick med i IS och andra våldsbejakande islamistiska grupper, enligt Säpo.

Omkring hälften av dem har redan återvänt, och fler kan komma tillbaka nu när IS betraktas som besegrat.

I samband med att terrorresorna kulminerade väcktes en debatt om att lagstiftningen var otillräcklig för att kunna straffa jihadisterna.

I de fall där det kan bevisas att terrorresenärerna har begått exempelvis mord eller folkrättsbrott är det inga problem att straffa dem utifrån befintlig lagstiftning. Däremot har det inte varit möjligt att döma personer enbart för att ha rest utomlands för att ansluta sig till en terrororganisation.

Ny lagstiftning på gång

Men det har tagit tid att få ny lagstiftning på plats.

År 2016 kriminaliserades resor i terrorsyfte.

Inom kort kommer regeringen att föreslå att det ska bli straffbart att delta i en terrororganisations verksamhet. 

Det kan handla om att locka medlemmar, samla pengar, sprida information, utföra transporter, ordna möteslokaler eller underhålla vapen. Även offentlig uppmaning till att delta eller att resa för att delta i en terroristorganisation ska bli straffbart.

Personer som gjort en terrorresa eller deltog i en terrororganisations verksamhet innan det blev kriminaliserat kan dock inte straffas med de nya lagarna. Ingen får nämligen straffas för en handling som vid tidpunkten inte var uttryckligen förbjudet i lag. Det fastslås i regeringsformen.

SD vill straffa återvändare retroaktivt

Men nu vill Sverigedemokraterna ändra på det. Partiet föreslår att de nya terrorlagarna ska gälla retroaktivt.

– Det är viktigt att vi får en möjlighet att åtala personer som är eller kan vara farliga för Sverige, säger SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen.

Adam Marttinen vill att de nya terrorlagarna ska tillämpas retroaktivt.
Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

Av regeringsformen framgår nämligen, enligt SD, att riksdagen får bestämma om undantag från förbudet att straffa personer retroaktivt om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs ”i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris”.

– Vi vill få riksdagen att pröva de här terrorlagarna mot den skrivelsen, säger Marttinen.

Professorn: Förslag från en annan planet

Magnus Ulväng är professor i straffrätt vid Uppsala universitet.

– Det här låter som ett förslag från en annan planet. Det framstår som helt orimligt, säger han.

Skrivningen i regeringsformen om att riksdagen i vissa får göra undantag från legalitetsprincipen vid krig eller krigsfara gäller förhållandena i Sverige och inte i Syrien, säger Magnus Ulväng. 

Adam Marttinen säger att han inser att det är krigstillstånd här hemma som lagstiftningen haft i åtanke, men konstaterar att det inte anges uttryckligen.

– Jag antar att det är så den är tilltänkt när den är formulerad. Men det står ”i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris”. Jag tycker att det finns goda skäl, utifrån de förutsättningar vi nu befinner oss i, att försöka hitta en framkomlig väg för att göra just de här brotten retroaktivt gällande, säger Adam Marttinen.

SD kommer att lägga fram sitt förslag när regeringen presenterar sin proposition om särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.