SD i våldtäktsutspel - Brå avfärdar granskning

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Sverigedemokraternas partiledaren Jimmie Åkesson presenterade partiets våldtäktsrapport på Sergels torg i Stockholm på onsdagen.
Foto: Fredrik Persson

Sverigedemokraterna har granskat 114 dömda våldtäktsmän och funnit att 48 procent är födda utomlands. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) avfärdar granskningen som oseriös.

Sverigedemokraterna har studerat 114 våldtäktsmän som dömdes 2009 för våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna. 48 procent av våldtäktsmännen var utrikesfödda. 39,5 procent var utomeuropeiska invandrare.

 Det innebär en klar överrepresentation i den gruppen, som utgör 6,9 procent av befolkningen.

Kulturella skillnader

 Enligt Sverigedemokraterna beror överrepresentationen bland annat på kulturella skillnader, att synen på våldtäkt och kvinnor varierar kraftigt mellan olika kulturer.

 Men på Brå avfärdar man Sverigedemokraternas tillvägagångssätt.

 – Det var 253 domar förra året, så de har inte granskat ens hälften. Men framför allt så kan man inte säga något om den faktiska brottsligheten utifrån lagförda brott. Det var över 6 000 anmälda våldtäkter förra året. Forskning visar att svenska män har mycket lättare att klara sig undan fällande domar, säger Klara Hradilova Selin på Brå.

 Hennes huvudinvändning mot SD:s tolkning är att man inte kan uttala sig om hur den typiske brottslingen ser ut utifrån lagförda brott. Den faktiska brottsligheten kan se helt annorlunda ut.

"Vi vill visa på ett mönster"

 – Forskning visar att invandrare har lättare att bli anmälda, utredda och fällda för brott än svenskar. Det är svenska gärningsmän som inte hamnar hos polisen, säger hon.

 Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson tycker inte att det är oansvarigt av en politiker att dra slutsatser om invandrares brottslighet utifrån att ha granskat endast 114 dömda våldtäktsmän under ett år.

 – Vår ambition är inte att vara vetenskapsmän, vi vill visa på ett mönster, vi vill väcka debatt och nu hoppas vi naturligtvis att Brå fortsätter att forska kring detta, säger han.

FAKTA


Våldtäkter i Sverige


• De senaste åren har antal polisanmälda fall av våldtäkt ökat markant.
• Förra året anmäldes 6 000 fall.
• 2009 avkunnades 253 fällande domar.
• Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) beror ökningen av anmälningarna på tre omständigheter: Det är en effekt av den nya sexualbrottslagstiftningen från 2005 som vidgar våldtäktsdefinitionen. Toleransen mot sexualbrott har minskat och fler väljer att polisanmäla. En tredje omständighet är att det kan ha skett en faktisk ökning av antalet våldtäkter.
• Enligt Brå har det skett strukturella förändringar i Sverige som möjliggör att vissa typer av våldtäkter blivit fler.
• Alkoholkonsumtionen har ökat med drygt 30 procent sedan 1995. Sambandet med våldsbrott och våldtäkter är väl dokumenterat.
• Tillfällen har också ökat genom internet och utökat nöjesliv. Snabba möten mellan män och kvinnor med sexuella avsikter är i dag vanligare än förr.
• På kort sikt kan även ökad jämställdhet leda till ökat sexuellt våld mot kvinnor, enligt Brå.
• På grund av den vida våldtäktsdefinitionen i Sverige och den noggranna statistiken går det inte att jämföra med antalet anmälningar i andra länder, enligt Brå.
Källa: Brå (TT)

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.