SD begär folkomröstning om grundlagsändringar

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Sverigedemokraterna begär att regeringens förslag om ändrade mediegrundlagar avgörs i en folkomröstning.
Foto: SVEN LINDWALL
Syftet med regeringens förslag är bland annat att få stopp på publicering av känsliga personuppgifter på webbplatser med grundlagsskydd, där Lexbase är ett av de mest kända exemplen.

Sverigedemokraterna begär att regeringens förslag om ändrade mediegrundlagar avgörs i en folkomröstning.

Eftersom SD utgör mer än en tiondel måste riksdagen pröva frågan.

För att ett beslut om folkomröstning ska fattas måste minst en tredjedel av ledamöterna sedan stödja förslaget.

Regeringen har föreslagit ett antal ändringar i mediegrundlagarna. Syftet är bland annat att få stopp på publicering av känsliga personuppgifter på webbplatser med grundlagsskydd. Det mest kända exemplet är Lexbase, som mot betalning erbjuder offentliga uppgifter från domstolar och myndigheter.


LÄS MER: Nils Funcke: Lagstifta mot anonymt näthat – inte mot publicister 


Jurister har kritiserat förslaget

Ett annat förslag handlar om hur länge en ansvarig utgivare ska hållas ansvarig för vad som publicerats på internet. I dag blir ansvarig utgivare när denne tillträder ansvarig för allt som ligger på tidningens hemsida, oavsett när det publicerats. Regeringen vill att det inte ska gälla publiceringar äldre än ett år, under förutsättning att straffbara yttranden tas bort inom två veckor från att det påtalats.

– Stora förändringar av grundlagar bör underställas en folkomröstning snarare än att enbart förankras hos riksdagens 349 riksdagsledamöter. Det gäller inte bara den här lagen utan även i andra fall där det rör sig om stora förändringar, säger Jonas Millard (SD) som är ledamot i konstitutionsutskottet.

Han fortsätter: 

– Den huvudsakliga kritiken från vår sida är att man riskerar att bygga in större obalanser än vad som finns i dag eftersom man pratar om att det går att kategorisera seriösa och oseriösa medier, det tycker vi är en farlig utveckling. 

Jurister har kritiserat förslaget som de menar försvagar skyddet mot näthat. Journalistförbundet har kritiserat de föreslagna åtgärderna mot sajter som Lexbase och varnat för att de även kan påverka grundlagsskyddade medier.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.