Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Satsning på vård och polis i vårbudgeten

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Statsminister Stefan Löfven. Foto: DAVID SICA / STELLA PICTURES
En viktig post i budgeten blir extra resurser till polisen. Foto: JOHAN NILSSON/TT
Regeringen satsar stort på sjukvården. Foto: Colourbox
Företrädare för S, MP och V skriver på DN debatt vårens budget innehåller reformer för 2,6 miljarder och att "välfärden ska byggas ut". Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Resurser till sjukvården, utrustning till polisen och sommarjobb till unga. 

Det är några av satsningarna i regeringens sista budget för mandatperioden. 

– Det är en budget för ett starkare samhälle där vi ser till att rusta Sverige för sämre tider genom att ha ordning och reda i statsfinanserna, säger Magdalena Andersson. 

Företrädare för S, MP och V skriver på DN debatt vårens budget innehåller reformer för 2,6 miljarder och att "välfärden ska byggas ut". 

På måndag morgon presenterar finansminister Magdalena Andersson mandatperiodens sista budget. 

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde för snart fyra år sedan har statens finanser stärkts och arbetslösheten sjunkit. Samtidigt har Sverige under den här perioden befunnit sig i en lång högkonjunktur. 

Magdalena Andersson tror inte att skattehöjningar kommer vara nödvändiga för att klara välfärden under nästa mandatperiod. 

– Vår bedömning är att konjunkturen går av mot ett mer normalt konjunkturläge men även i den situationen ser vi ett framväxande reformutrymme i takt med att ekonomin växer, säger hon. 

Kraftsamling mot kriminalitet

I en debattartikel i DN skriver företrädare för V, MP och S att de föreslår ytterligare reformer för 2,6 miljarder kronor och hänvisar till att ”välfärden ska byggas ut i hela landet” men också att Sverige behöver göra en kraftsamling för att ”förebygga kriminaliteten och stärka demokratin”.

Dels finns satsningar för att få ut fler i arbete, fler extratjänster ska tillkoma och etableringen av nyanlända ska gå snabbare. 

"Vi stödjer parternas strävan att gemensamt utveckla arbetsmarknaden med etableringsjobben. Med långsiktiga investeringar i vägar och järnvägar, bostadsbyggande och bredband kan företag växa och människor bo och arbeta i hela landet", skriver företrädarna i debattartikeln. 

”Inte klarat välfärdsuppdraget”

Expressen pratade på söndagskvällen med Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

– Nu har vi resultatet av de här tre partiernas ekonomiska politik under den här mandatperioden. Och facit är fördubblade vårdköer, lägre polistäthet och större integrationsproblem. Detta trots en högkonjunktur där man höjt skatten med 60 miljarder och utgifterna med 100 miljarder, så har man inte lyckats med att klara det grundläggande välfärdsuppdraget, säger Elisabeth Svantesson.

Regeringen satsar stort på sjukvården

I vårbudgeten satsar regeringen också stort på sjukvården. I fredags presenterade man 400 miljoner extra i vårbudgeten som ska gå till ökad tillgänglighet. Tanken är att pengarna bland annat ska gå till mobila vårdteam som kan besöka äldre personer i deras hem vilket även skulle avlasta vårdcentraler och akutmottagningar. 

En annan viktig post blir extra resurser till polisen. För omkring två veckor sedan presenterade justitieminister Morgan Johansson och finansminister Magdalena Andersson att polisen får 200 miljoner extra i vårbudgeten. Pengarna gå till utrustning så som skyddsvästar och förstärkningsvapen men även till att stärka polisutredningar av sexualbrott. 

– I budgeten tar vi oss an de utmaningar som vi ser i Sverige, det handlar till exempel om att polisen inte har den utrustning som krävs och att ska få resurser till detta, säger Magdalena Andersson. 

100 miljoner till sommarjobb

Kommunerna kommer även att få ytterligare 100 miljoner kronor för att ordna sommarjobb till ungdomar. 

– Vi går mot en sommar där fler ungdomar behöver arbeta. Vi har också en särskild satsning på svenska språket, eftersom språket är en nyckel för att komma i arbete och komma in i samhället, säger Magdalena Andersson.

Satsningarna i budgeten är utöver de 40 miljarder kronor som Magdalena Andersson använt för att betala för höjda barnbidrag och skattesänkningar för pensionärer.

Nu menar Konjunkturinstitutet (KI) att det inte kommer finnas något utrymme för ofinansierade reformer nästa år.

– Alla åtgärder måste finansieras krona för krona. Det är vårt budskap till nästa regering, säger KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Svenska Dagbladet

De i nuläget kända delarna av vårbudgeten påverkar dock inte privatekonomin nämnvärt.

– Det handlar inte om bidrag eller skatter eller moms eller den typen av satsningar som kan påverkar vår dagliga hushållsekonomi. Det här innehåller inte så mycket för oss vanliga löntagare. Däremot är det sådant som stöttar vår välfärd på sikt, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Svantesson hoppas på god ton

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson hoppas på en god ton när vårbudgeten på måndag ska debatteras. 

– Jag vill prata om vår egen politik och tänker inte tävla med att kasta dynga på Magdalena Andersson, säger hon. 

Som finansministerkandidat har hon andra lösningar på de problem som hon anser har vuxit fram under de senaste fyra åren. 

– Vi har nu en hel generation unga tjejer i Sverige som ska behöva vara rädda för att gå ut på kvällarna när det sexuella våldet nu har brett ut sig. Köerna till vården har fördubblats och vi ser problem inom både cancervården och förlossningsvården. Därför har jag också redan presenterat särskilda satsningar på dessa två områden ur vår budget, säger Elisabeth Svantesson. 

Alliansen ska lägga fram sin egen budgetmotion i början av maj. 

– Jag vill berätta vad vi vill göra för att vända utvecklingen. De reformerna ska vi presentera om några veckor.

 

Andra satsningar i vårbudgeten

Landets kvinnojourer får 50 miljoner extra, skriver Sveriges Radio.

 

Efter höstens metoo-rörelse kommer regeringen även att satsa 100 miljoner för att motverka sexuella trakasserier. Hälften av pengarna kommer att gå till skolan.

 

Skatteverket får sju miljoner kronor för att kunna göra fler oanmälda kontroller av personalliggare och på så vis minska svartarbetet.

 

Regeringen investerar ytterligare 170 miljoner i medel till företag och privatpersoner som installerar solceller.

 

Stödet för produktion av biogas ökas med 270 miljoner kronor för att öka andelen svenskproducerad biogas.

 

Elfordonspremien utvidgas med ytterligare 45 miljoner kronor till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar.

 

Byggbonusen till kommunerna utökas med 95 miljoner kronor för att öka antalet nybyggda bostäder i landet.

 

En satsning på 50 miljoner kronor för läsfrämjande insatser och fler bokinköp i förskolan ska öka läskunskapen hos barn.

 

Idrottsrörelsen får ytterligare 10 miljoner kronor för att ge bättre förutsättningar för barns och ungas idrottande.

 

Tullverket får ytterligare 52 miljoner kronor för att öka sin förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor.

 

 

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!