Säpo ska utreda Svenska kraftnät efter granskning

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Generaldirektören för Svenska kraftnät, Ulla Sandborgh, har lämnat oriktiga uppgifter om säkerhetsprövningar av chefer. 

Hon har hävdat att höga chefer inte tagit del av "uppgifter som motiverar en högre säkerhetsklass". 

Myndighetskällor tillbakavisar hennes påstående, enligt Dagens Nyheter, DN. 

Svenska kraftnät ska ansvara för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. 

Men DN har den senaste veckan rapporterat om flera missförhållanden på myndigheten. 

Brister i säkerhetsprövningar av chefer

Bland annat ska flera höga chefer ha blivit anställda eller anlitade utan att det genomförts ordentliga säkerhetsprövningar av dem. 

– När det gäller vilken information de personer som DN har pekat på har haft tillgång till, är vår bedömning att de inte har fått information som motiverar högre säkerhetsklass än vad de hade vid tillfället, har generaldirektör Ulla Sandborgh skrivit i ett uttalande på myndighetens hemsida. 

Enligt DN så stämmer inte påståendet. Tidningens källor uppger i stället att samtliga av de höga cheferna har tagit del av hemliga uppgifter i sina yrkesroller. 

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anländer till torsdagens möte i näringsutskottet.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ska ha medgivit oriktiga uppgifter i möte

Enligt tidningen ska Ulla Sandborgh ha medgivit att hon lämnat oriktiga uppgifter under ett internt chefsmöte hos myndigheten under tisdagen. 

Under torsdagen var Ulla Sandborgh och ansvarig minister, energiminister Ibrahim Baylan, kallade till näringsutskottet för att frågas ut om uppgifterna i DN:s granskning. 

Enligt tidningens uppgifter ska Ulla Sandborgh under mötet ha kallat deras rapportering för "överdriven och missvisande". 

Hävdar att det bara rör sig om ett tillfälle

När DN ställde frågor till henne efter mötet så medgav hon brister i myndighetens säkerhetsskyddsarbete – men nekade till att dessa skulle äventyra rikets säkerhet.  

– Det finns ett tillfälle när en person har fått tillgång till information som den inte borde ha haft i den säkerhetsklass den var i. Nu är den personen säkerhetsklassad i en den klass den borde haft för att få den informationen, säger hon till tidningen

Under DN:s granskning framkom det även att myndighetens HR-chef hade raderat mejl. 

Myndigheten ser allvarligt på raderade mejl

"I pågående mediegranskning av Svenska kraftnät har det framkommit att Svenska kraftnäts HR-direktör har raderat mejl. Mejl som är återskapade och utlämnade till DN. Vi ser allvarligt på det inträffade och det är inte förenat med statstjänstemannarollen samt hur vi på Svenska kraftnät ska agera. Svenska kraftnät har agerat avseende handlingen och utredning pågår av extern part", skrev myndigheten under onsdagen på sin hemsida. 

Ibrahim Baylan efter torsdagens möte i näringsutskottet.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Energiminister Ibrahim Baylan säger till DN att uppgifterna om säkerhetsbrister hos Svenska kraftnät nådde honom först i förra veckan – trots att dessa ska ha nått myndigheten tidigare. 

Baylan välkomnar Säpos översyn

Han välkomnar nu Säpos översyn av rutiner och eventuella lag- eller regelbrott hos myndigheten. 

– Det är bra att man går igenom det här ordentligt. Hade jag varit nöjd med den första informationen hade jag inte kallat upp generaldirektören. Nu väntar vi på den tillsyn som ska ske så att vi får alla papper på bordet, säger Ibrahim Baylan till DN. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.