Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sandvik och Atlas Copco tvingas svara efter kärnvapenavslöjandet

Utrustning från bolag som Sandvik, SKF, Seco Tools och Atlas Copco har sålts till organisationer i det ryska kärnvapenprogrammet.
Foto: Johanna Norin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Kris Tripplaar / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Belga / TT NYHETSBYRÅN
Foto: SPUTNIK/ABACA / STELLA PICTURES/ABACA PRESS ABACA

Efter Expressens avslöjande om hur svenska industrikoncerner sålt utrustning till ryska tillverkare av kärnvapen kommer nu tillsynsmyndigheten Inspektionen för Strategiska produkter, ISP, att begära en redogörelse från företagen.

– Det är naturligtvis allvarligt att svenska företags produkter används i dessa sammanhang, säger Stefan Villa på ISP.

Expressen har i en unik granskning avslöjat hur flera svenska industriföretag verksamma i Ryssland har sålt utrustning till statliga ryska företag och organisationer som producerar kärnvapen. Bland annat har Sandvik och dess dotterbolag Seco Tools sålt verkstadsmaskiner och skärutrustning för stål till ett statligt institut för fysik som tillverkar kärnvapenstridsspetsar.

Atlas Copco – som sålt kompressorer – har efter att de fått frågor om affärerna själva identifierat 53 tillfällen då de gjort affärer som varit i strid med sina egna regler. 

De fyra svenska bolagen tillverkar teknik och utrustning som kan användas både till civila ändamål och militära - så kallade produkter med dubbel användning, PDA. 

Enligt lagen ska export av PDA-produkter kontrolleras av myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Enligt Stefan Villa, chef för PDA-avdelningen på ISP, så är det förbjudet att exportera produkter om de ska användas i produktion av kärnvapen. 

Förbudet gäller produkter som finns med på den speciella listan över förbjuden teknik men också andra enklare varor – om exportören känner till vad de ska användas till. 

Stefan Villa svarar skriftligt på Expressens frågor. 

”Ovanstående omfattar även enklare produkter som en borr eller fräs så länge de har användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kärnvapen.”

Förbudet gäller inte dotterbolag som lyder under rysk jurisdiktion. 

”Dock är det inte tillåtet för det svenska moderbolaget att kringgå sanktionerna genom att ge dotterbolaget i uppdrag att genomföra transaktioner som strider mot sanktionerna eller att själva via dotterbolaget genomföra transaktioner som de känner till strider mot sanktionerna.” skriver Stefan Villa.

Myndigheten kommer nu att kontakta de berörda bolagen:

”ISP kommer att kontakta berörda företag och begära en redogörelse för det inträffade. ISP har tillsynsansvar över de berörda företagen i dess egenskap av exportörer av tillståndspliktig PDA.”

Hur ser ni på att svensk utrustning hamnar i händerna på de ryska kärnvapenproducenterna? 

”Det är naturligtvis allvarligt att svenska företags produkter används i dessa sammanhang. Detta visar att det finns en ständigt pågående anskaffning även av enklare, civila produkter till länders vapenprogram vilket exporterande företag bör vara medvetna om.”

Enligt Stefan Villa lägger exportkontrollsystemet ett stort ansvar på de exporterande företagen. 

”Vid kännedom om användning med koppling till massförstörelsevapen eller militär slutanvändning i vapenembargoland ska enligt lag exportören kontakta ISP. I regeringens lagrådsremiss på området finns förslag om en skärpning av lagstiftningen på så sätt att kontakt med ISP kommer att krävas redan vid misstanke om sådana kopplingar. ”

Ett av företagen som berörs i granskningen är Water Jet Sweden från Ronneby. Deras teknik för att skära i stål med vattenstråle har köpts in av flera kärnvapenproducenter. VD Lennart Svensson uppger till Expressen att han när det har behövts haft tillstånd från ISP för att exportera produkterna.  

Stefan Villa kan inte kommentera enskilda affärer eller tillstånd men svarar följande: 

”I ISP:s tillståndsprövning görs en bedömning av huruvida den angivna slutanvändningen är rimlig, trovärdig och godtagbar. Det görs även en värdering av eventuella risker för avledning till annan slutanvändare eller slutanvändning. ISP tar vid prövningen hänsyn till alla kända handelsled, produktens teknikhöjd och känslighet, angiven slutanvändning och destination. ”

Andra maskiner som Water Jet Sweden sålt har inte krävt tillstånd - då har företaget inte gjort någon kontroll alls - enligt vd Lennart Svensson. 

”I det fall exporten avser icke-listade produkter är det exportörens ansvar att ha tillräckligt god kundkännedom för att kunna utesluta att produkten kan användas i samband med massförstörelsevapen eller införlivas i krigsmateriel i ett land under vapenembargo eller användas för tillverkning av krigsmateriel i detsamma. ”

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.