Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Live-published photos and videos via Shootitlive

Samlas för samtycke  och mot sexuellt våld

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt och Gudrun Schyman (F!) är några av talarna. Foto: TT

Tusentals människor förväntas i dag manifestera mot sexuellt våld och för en samtyckeslag på Medborgarplatsen i Stockholm.

- Vad har vi för andra metoder än lagen för att tala om vad som är rätt och vad som är fel? säger juridikprofessor Madeleine Leijonhufvud, till TT.

Behövs en samtyckeslag?

Nuvarande våldtäktslag

Våldtäkt kan vara att genom våld eller hot tvinga en person till samlag eller sexuell handling jämförbar med samlag.

Men det kan också vara våldtäkt att begå ovanstående handlingar mot en person som "på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation".

Minimistraffet för våldtäkt är två års fängelse. Maxstraffet, för grov våldtäkt, är tio års fängelse.

En våldtäkt kan bedömas som grov om våld eller hot varit av "särskilt allvarlig art" eller om flera personer förgripit sig på offret eller deltagit i övergreppet. Även om gärningsmannen i sitt tillvägagångssätt på annat sätt varit särskilt hänsynslös eller rå kan brottet klassas som grovt.

Även den som har samlag eller genomför liknande sexuell handling med barn under 15 år kan dömas för våldtäkt, till fängelse i lägst två och högst tio år.

Ur rättsväsendets synpunkt spelar det ingen roll om den åtalade känt till lagtexten eller inte.

Källa: Brottsbalkens kapitel 6 (TT)

Manifestation mot sexuellt våld

Manifestationen sker mot sexuellt våld och för en lagstiftning som bygger på samtycke. Den hålls på medborgarplatsen på Söder i Stockholm med start klockan 13.

Bland arrangörerna finns både organisationer, representanter för kampanjer och privata initiativ.

Professor emerita Madeleine Leijonhufvud är en av talarna. En annan är demokratiminister Birgitta Ohlsson vars parti, Folkpartiet, nyligen ställt sig bakom kravet på samtycke i sexualbrottslagen. (TT)

Flera friande våldtäktsdomar har under senare tid väckt kraftiga protester och gett spridning åt kravet på en så kallad samtyckeslag. En av dem är förra veckans uppmärksammade friande dom i Lunds tingsrätt, där en 27-årig man i Lund friades från våldtäktsanklagelser trots att kvinnan sagt nej flera gånger.

Bakom dagens aktion i Stockholm står ett femtontal olika organisationer och nätverk, som till exempel Föreningen Storasyster, Kvinnors nätverk, Män för jämställdhet och kampanjen Fatta.nu. Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och Gudrun Schyman (F!) är några av talarna.

Debatt om bevisbörda

Genom en massiv uppslutning hoppas de kunna sätta press på politiker och andra makthavare att agera.

Kravet på en samtyckesformulering i våldtäktsparagrafen är dock inte okontroversiellt. När förslaget presenterades i en statlig utredning 2010 hörde Advokatsamfundet till de mest kritiska. I praktiken, hävdade samfundet, skulle en kriminalisering av bristande samtyckte kunna innebära att bevisbördan hamnade på den misstänkte – vilket är tvärtemot nuvarande ordning där det är åklagaren som ska bevisa att brott begåtts.

"Färre övergrepp"

Madeleine Leijonhufvud hör till dem som under lång tid starkt förespråkat en förändrad lagstiftning. Hon säger att bevisningen är ett problem med våldtäkter och att det kommer att fortsätta att vara bevissvårigheter även med ett samtyckeskrav.

- Men rättegångarna skulle bli annorlunda. De skulle handla om hur parterna uppfattat situationen, framför allt hur den åtalade uppfattat att kvinnan – för det är oftast en kvinna – var med på det de gjorde, säger hon till TT.

Många är kritiska mot den höga andelen friande domar. Madeleine Leijonhufvud är inte säker att en samtyckeslag skulle råda bot på just detta, men förklarar:

– Många av bevissvårigheterna kommer att finnas kvar. Vårt argument är att det ska bli färre övergrepp. Grundmeningen med en lagändring är att visa att "det här får man inte göra."