Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sambon läckte interna mejl till SD-mannen

Sambon. Carin Kaunitz jobbar i dag på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och har tidigare arbetat på Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten. Expressen kan i dag avslöja hur hon har läckt intern information till sin sambo, Mikael Valtersson.
Foto: Sven Lindwall

Chefsanalytikern Carin Kaunitz, med erfarenhet från flera försvarsmyndigheter och den statliga Försvarsberedningen, har år efter år läckt icke-offentligt arbetsmaterial och interna mejlkonversationer från kolleger till sin sambo, SD:s försvarspolitiske expert Mikael Valtersson.

Timmar efter att Expressen konfronterade Kaunitz inledde hennes arbetsgivare - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB - en utredning mot henne.

I väntan på den har hon "klivit åt sidan".

- Det är olämpligt att dela arbetsmaterial med utomstående på detta sätt, säger Nils Svartz, överdirektör på MSB.

Expressen avslöjade i går att Mikael Valtersson, som tidigare var chef för Sverigedemokraternas riksdagskansli och som nu är partiets representant i den statliga Luftförsvarskommittén, i det dolda spridit nazipropaganda, kallat sig för Adolf Hitlers smeknamn och gång på gång gjort hänvisningar till nazism i nätsammanhang.

Valtersson har bland annat fått en mejladress registrerad i sitt namn. Som kontrollfråga, om han skulle glömma sitt lösenord, skrevs: "Favoritperson i historien: hitler"

Skickade internt material

Den som registrerade mejladressen åt honom är hans sambo Carin Kaunitz. Hon är i dag chef för enheten för strategisk analys på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, dit hon kom från ett chefsjobb på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Före det jobbade hon för Försvarsmakten.

I egenskap av chef på MSB blev hon expert i den statliga Försvarsberedningen mellan åren 2012 och 2013, och hade därmed insyn i den framtida utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Expressen kan nu avslöja att hon år efter år skickat vidare säkerhetspolitiska rapporter, arbetsmaterial och interna myndighetskonversationer till Mikael Valtersson. Ibland har hon använt sina jobbmejladresser och ibland gått omvägen via sin privata mejladress.

Flera av de säkerhetspolitiska rapporterna har sedan blivit offentliga men i det vidarebefordrade materialet finns också utkast till rapporter och internt arbetsmaterial - alltså sådant som inte är offentligt.

Har pågått i flera år

Läckaget till Valtersson började redan när Kaunitz jobbade för Försvarsmakten. För honom fanns det då ett ekonomiskt intresse av information inifrån myndigheten. 2006 hade han själv ett utredningsuppdrag för Försvarsmakten och när myndigheten internt listade vilka utredningsuppdrag som planerades och hur mycket de beräknades kosta skickade Carin Kaunitz vidare informationen till honom.

I ett av mejlen till Valtersson tillade hon: "kolla in priserna. Du sticker inte ut som en dyr typ...."

Skickade kollegernas mejl

När myndigheten en tid senare listade tänkbara utredningsuppdrag för de kommande åren skickade hon också de dokumenten, komplett med budgeterade kostnader, till Valtersson. Han fick då också ta del av interna mejl från en av Kaunitz kolleger som höll i upphandlingen av utredningsuppdragen på Försvarsmakten.

I mejlen från kollegan fanns detaljerade uppgifter om budgeterade kostnader, strategin för inköpen av utredningarna, interna möten och Försvarsmaktens samarbete med FOI.

"Fredag 16/12 skall jag till Fö för att diskutera inhämtning av långsiktigt analysunderlag. Jag tänker då nämna FM:s samarbete med FOI, men även försöka vidga resonemanget. Ibland kan det vara bra att vara på framkant: Vilka strategiska studier kopplat till bifogad sammanställning bedömer du att FOI kan ta fram med egna resurser 2007, 2008 resp. 2009?", skrev kollegan i ett av mejlen som vidarebefordrades till Valtersson.

"Känns som skit"

När Kaunitz före detta kollega, som gått vidare till en annan del inom försvarsmakten, nu får veta att flera av hans mejl skickats vidare till Mikael Valtersson säger han:

- Det känns som skit. Det var inte det här som var tanken.

Carin Kaunitz har fortsatt att skicka dokument - arbetsmaterial, utredningsrapporter och interna mejl från kolleger - från sin nuvarande arbetsplats MSB. Flera av mejlen gick direkt till Valterssons riksdagsmejladress under hans tid som chef för SD:s riksdagskansli. Till exempel skickade hon våren 2011 över en då icke-offentlig rapport om den spända situationen i Egypten. I mejlet till Valtersson skrev hon:

"Den absolut första reaktionen kom från GDs (generaldirektörens, red anm) högra hand, som skrev att innehållet var känsligt och att vi kanske inte skulle kunna släppa den externt - en del ord skulle behöva vägas på guldvåg. Något måste alltså ha blivit rätt! Det ska bli intressant att se om övriga i ledningen reagerar eller inte."

Märkt: "För internt bruk"

I flera mejl skickar hon också en MSB-kollegas bekymrade mejl om en icke-offentlig rapport om skuldkrisen till Valtersson. Förutom de interna mejlen bifogas ett dokument som är tydligt märkt med "För internt bruk".

När Expressen frågar Valtersson vilka dokument som hans sambo brukar delge honom nekar han först:

- Hon brukar inte delge mig dokument, normalt.

När han får se några av dokumenten och mejlen säger han:

- ... Hon jobbar ju på MSB. Jag är osäker på om... Däremot har jag vid några tillfällen hjälpt till att ta fram en del underlag till en del utredningar som de håller på att jobba med.

"Har intressanta vinklingar"

Carin Kaunitz förklarar varför hon skickat internt arbetsmaterial till sin sambo:

- Valter (Valtersson, reds anm) är en person som arbetat väldigt mycket med att titta på utvecklingen i världen, därför tycker jag att han väldigt ofta har intressanta vinklingar som det är värt att tänka på.

Varför delger du honom diskussioner på ledningsnivå?

- Nej... det var inte en diskussion på ledningsnivå.

- Det var när jag skickade över så blev det en spontan kommentar från en person i närheten att det kanske är för mycket säkerhetspolitik i det här. Så det var inte en diskussion som sen var i storgrupp eller ledningsgruppen.

Är generaldirektörens "högra hand" medveten om att hennes reaktion vidarebefordrades till en person som då var kanslichef för ett politiskt parti i riksdagen?

- Nej, nej.

Kaunitz får sedan se flera mejl från kolleger på MSB, och också från tidigare kolleger på FOI och Försvarsmakten, som hon skickat vidare till Valtersson.

Har du informerat myndighetsledningarna på dina arbetsplatser att du skickat vidare det här till din sambo?

- ... Informerat?

Har du stämt av om det är okej?

- Nej. Det är ju mer egna beslut.

- De flesta människor som får mejl brukar vidarebefordra en del mejl. Jag tror att alla som har mejl vet om att sånt kan ske.

Informerade om upphandling

När Kaunitz jobbade åt Försvarsmakten skickade hon även vidare intern information om kommande upphandlingar av utredningsuppdrag till Mikael Valtersson.

Ser du något olämpligt i att du skickar över det här till en person som skulle kunna göra ekonomisk vinning på det?

- Eftersom tanken var att han inte skulle arbeta vidare så tyckte jag att det var lämpligt att han inte hade arbete som överlappade andra beställningar.

Tror du att dina kolleger kommer att kunna ha förtroende för dig framöver?

- Det hoppas jag verkligen.

Är du en säkerhetsrisk?

- Det uppfattar jag mig inte som.

Carin Kaunitz var den som registrerade en mejladress åt Mikael Valtersson där kontrollfrågan, om han skulle glömma bort lösenordet, blev: "Favoritperson i historien: hitler". När hon får se det säger hon:

- Det är Valters lösenord. Det där har inget med mina personliga åsikter att göra.

Tar avstånd från nazism

Varför skrev du det?

- ... Jag vet inte vad det är för konto. Jag har inte suttit och hittat på själv, då har jag frågat Valter vad ska jag svara här.

- Jag har uppmanat Valter att om han har den typen av hänvisningar så kommer folk inte att förstå det och det är inte kul. Det är inget man kan skämta om. Jag tar helt och hållet avstånd från nazism och den typen av rörelser.

Efter att Expressen konfronterade Kaunitz med uppgifterna inledde hennes arbetsgivare MSB en utredning.

- Vi fick information om detta under söndagskvällen. Under måndagsförmiddagen inledde vi en utredning för att få en klarare bild av vad som har inträffat. Enhetschefen har valt att kliva åt sidan medan den utredningen pågår, säger Nils Svartz, överdirektör på MSB, i ett mejlsvar till Expressen, och tillägger:

- Det är olämpligt att dela arbetsmaterial med utomstående på detta sätt.

Fördömer beteendet

Svartz menar att det finns ett "relativt stort utrymme" för medarbetare att vara öppna med information även om det inte är allmänna handlingar.

Ska en anställd hos er vidarebefordra interna mejl från kolleger på myndigheten till utomstående?

- Nej, det är olämpligt att vidarebefordra intern information på detta sätt.

Expressen avslöjar Sverigedemokraterna

Försvarsmyndigheterna där Carin Kaunitz arbetat

MSB

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har som uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Myndigheten sorterar under Försvarsdepartementet.

Foi

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut är en uppdragsfinansierad myndighet vars kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Huvudkunder är Försvarsmakten och Försvarets Materielverk.

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen är ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier för att nå bred enighet om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Till beredningen knyts ett antal sakkunniga. Försvarsberedningen tar del av hemliga uppgifter främst i form av föredragningar.

Kollegernaskritik - efteravslöjandet

Flera tunga försvarspolitiker kritiserar nu Mikael Valtersson, SD-företrädare i statliga Luftförsvarskommittén, för att han skickat nazipropaganda, kallat sig för Adolf Hitlers smeknamn och gång på gång flörtat med nazistrefenser, som Expressen kunde avslöja i går.

Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson, KD

'' Det är skrämmande att Sverigedemokraterna utser en sådan person.

Stig Henriksson, försvarspolitisk talesperson, V

'' Det är sorgligt nog att man utser representanter som gång på gång har koppling till rasism, fascism och nazism. Men ännu mer sorgligt att det inte verkar spela någon roll.

Allan Widman, FP, ordförande försvarsutskottet

'' Den typen av uttalanden och referenser är djupt osmakliga.

Jakop Dalunde, försvarspolitisk talesperson, MP

'' Det är väldigt anmärkningsvärt, men samtidigt ska man inte bli förvånad med tanke på partiets historia och vilka röster partiet är sprunget ur och uppenbarligen fortfarande präglas av.

Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, M

'' Det låter fullständigt befängt. I alla andra partier hade det här lett till interna reaktioner.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.