Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så stor är löneskillnaden mellan män och kvinnor

"Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet", säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regeringen satsar på en ny handlingsplan för att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Fortfarande skiljer flera miljoner i livsinkomster mellan män och kvinnor. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar – men inte tillräckligt snabbt, enligt regeringen.

Fortfarande skiljer flera miljoner i livsinkomster mellan män och kvinnor.

Nu satsar regeringen på en ny handlingsplan.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsatte att minska 2016, med 0,5 procentenheter från året innan. 

Det följer de senaste årens utveckling med minskande löneskillnad mellan män och kvinnor, men den är trots det fortfarande stor. 

2016 tjänade en kvinna tjänade i genomsnitt 88 procent av vad en man gjorde. Kvinnors genomsnittliga månadslön var 30 700 kronor, att jämföra med männens 34 900 kronor.

– Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Två nyheter i handlingsplanen

Nu har regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, beslutat om en "handlingsplan för jämställda livsinkomster".

Två nyheter presenteras i handlingsplanen.

Dels ett uppdrag till Medlingsinstitutet, som ska redovisa relativlöneförändringar i olika yrken mellan åren 2014 och 2017. 

En utredning tillsätts också som ska se över om det finns ett behov av effektivare sanktionsmöjligheter om någon diskrimineras lönemässigt på grund av kön.

https://twitter.com/arbetsmarkdep/status/945564893578780672

Manliga tjänstemän mest välbetalda

Löneskillnaden mellan könen kan inte helt förklaras av statistik, enligt Medlingsinstitutet. En huvudförklaring till skillnaden är dock att kvinnor och män arbetar i olika yrken och sektorer.

Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid kvarstår ändå 4,5 procents löneskillnad mellan könen, så kallad oförklarad löneskillnad.

Manliga tjänstemän i privat sektor hade högst genomsnittslön under 2016, med 44 100 kronor i månaden. Kvinnliga arbetare i privat sektor tjänade minst – 25 300 kronor.

 

Löneskillnad mellan könen, 2016, procent

Samtliga sektorer: 12 %

 

Privat sektor: 11,9 

Arbetare: 10,3

Tjänstemän: 17,9

 

Offentlig sektor: 10,7

Kommuner: 3,4

Landsting: 21,1

Staten: 7,3

 

Källa: Medlingsinstitutet och SCB

 

Oförklarad* löneskillnad mellan könen, 2016, procent

Samtliga sektorer: 4,5 %

 

Privat sektor: 5,6

Arbetare: 3,5

Tjänstemän: 7,2

 

Offentlig sektor: 1,9

Kommuner: 0,3

Landsting: 3,8

Staten: 4,0

 

*Hänsyn har tagits till yrke, sektor, utbildningsnivå, arbetstid och ålder.

Källa: Medlingsinstitutet och SCB