Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så skiljer sig mödra- och förlossningsvården i Sverige

LIVE-TV: Senaste nyheterna med Expressen TV
Priset för ultraljud skiljer sig i landet.
Foto: Gorm Kallestad / TT NYHETSBYRÅN
11 av landets 21 regioner erbjuder förbehållningslöst KUB till gravida.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ylva Carlsson, överläkare, sektionschef och forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

En blivande mamma på Gotland får träffa en barnmorska 12 gånger under graviditeten, men en i Östergötland bara åtta.

Skillnaderna i mödra- och förlossningsvården är stora mellan regionerna. Det visar Expressens kartläggning.  

– Sjukvård ska erbjudas efter behov, inte vara beroende på var i landet du bor, säger Ylva Carlsson, överläkare, sektionschef och forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Den brinnande BB-krisen i Sverige blottlägger de stora skillnaderna i mödra- och förlossningsvård mellan landets 21 regioner.

Det vanligaste är att en förstagångsföderska med en okomplicerad graviditet får träffa barnmorska totalt tio gånger: nio gånger innan barnet föds och en gång för efterkontroll.  Men det kan skilja upp till fyra träffar mellan regionerna. 

Förstagångsföderskor på Gotland får till exempel träffa barnmorska tolv gånger innan förlossning och två tillfällen för efterkontroll. I Östergötland och i Kalmar träffar den blivande mamman barnmorska åtta gånger, och går på en efterkontroll. 

– I ett land med offentligt finansierad sjukvård så är det problematiskt att det är så här olika. Sjukvård ska erbjudas efter behov, inte vara beroende på var i landet du bor, säger Ylva Carlsson, överläkare, sektionschef och forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Antalet träffar med barnmorska

Västra Götaland

Barn 1 9+1 (+efterkontroll) 

Barn 2 9+1

Gävleborg

Barn 1 9+1                              

Barn 2 8+1

Blekinge                   

Barn 1 10+1                            

Barn 2 9+1

Värmland                 

Barn 1 9+1                              

Barn 2 8+1       

Gotland                    

Barn 1 12+2                            

Barn 2 10+2 

Västerbotten          

Barn 1 12+1                            

Barn 2 10+1

Örebro                       

Barn 1 9+1                             

Barn 2 8+1

Sörmland                  

Barn 1 10+1                           

Barn 2 9+1

Östergötland             

Barn 1 8+1                            

Barn 2 7+1

Kronoberg                  

Barn 1 12+1                          

Barn 2 12+1

Kalmar                          

Barn 1 8+1                            

Barn 2 7+1

Jämtland/Härjedalen 

Barn 1 9+1                         

Barn 2 8+1

Norrbotten                   

Barn 1 9+1                           

Barn 2 9+1

Halland                          

Barn 1 9+1                            

Barn 2 8+1

Västernorrland          

Barn 1 9 + 1                          

Barn 2 8+1

Jönköping                    

Barn 1 10 + 1                        

Barn 2 7 +1

Skåne                             

Barn 1 9+1                            

Barn 2 9+1

Västmanland             

Barn 1 10 +1                          

Barn 2 9 + 1

Dalarna                       

Barn 1 9-11 gånger                            

Barn 2 9-11        

Uppsala                      

Barn 1 8-10 gånger                           

barn 2 8-10

Stockholm        

Barn 1 snitt 10,5 gånger                             

Barn 2 8,9

Antal ultraljud och KUB

Det vanligaste är att som blivande mamma får erbjudande om att se sitt barn i magen vid två tillfällen, båda relativt tidigt i graviditeten. I basprogrammet i de flesta regioner ingår det som kallas Rutinultraljud (RUL) i vecka 18-20, men också ett tidigt ultraljud (TUL) i vecka 12-14 eller KUB. 

Ett tidigt ultraljud görs främst för att fastställa vilken vecka kvinnan är i. Vid KUB bedömer läkare eller barnmorska sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse.

Alla regioner erbjuder RUL, rutinultraljud, och vid en okomplicerad graviditet så kan det också vara enda ultraljudet. Framförallt om du är under 35 år. 

Antal erbjudna ultraljud för kvinnor under 35 år

Västra Götaland: Tidigt ultraljud och RUL

Gävleborg: Tidigt ultraljud och RUL

Blekinge: RUL

Värmland: KUB/tidigt ultraljud och RUL

Gotland: RUL

Västerbotten: RUL

Örebro: KUB/tidigt ultraljud och RUL

Sörmland: Tidigt ultraljud och RUL

Östergötland: KUB/tidigt ultraljud och RUL

Kronoberg: RUL och KUB

Kalmar: KUB/tidigt ultraljud och RUL

Jämtland/Härjedalen: RUL

Norrbotten: RUL

Halland: KUB/tidigt ultraljud och RUL

Västernorrland: RUL

Jönköping: RUL och KUB

Skåne: RUL och KUB

Västmanland: RUL och KUB

Dalarna: RUL och KUB

Uppsala: RUL och KUB

Stockholm: RUL

I Stockholm erbjuds i teorin bara rutinultraljudet till alla havande med okomplicerade, normala graviditeter men i praktiken får de flesta fler. Genomsnittet för antal ultraljud per gravid var 2020 3,2 stycken; RUL, KUB och därutöver får många ett tillväxtultraljud. Samt att det finns andra anledningar till att en gravid behöver göra fler ultraljud under graviditeten.

Över hälften, 11, av landets 21 regioner erbjuder KUB till gravida utan förbehåll. De allra flesta regioner har antingen ett ålderskriterium eller annan känd riskfaktor så som tidigare foster med kromosomavvikelser. 

De kvinnor som vill göra KUB och som inte uppfyller kriterierna får betala för det själv och priset priset skilja flera tusenlappar: från runt 1 600 kronor uppemot det dubbla. 

Kostandsfritt KUB?

Västra Götaland: Ja, från 35 års ålder.  

Gävleborg: Tidigt ultraljud i vecka 12-14 i stället för KUB. Kvinnor över 35 år erbjuds också NIPT.             

Blekinge: Från 32 år erbjuds NIPT, aldrig KUB.                 

Värmland: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.

Gotland: Ja, från 35 års ålder, och till kvinnor som haft tidigare foster med kromosomavvikelse eller sjukdom.                  

Västerbotten: Ja, från 35 års ålder.                       

Örebro: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                  

Sörmland: Ja, kvinnor över 35 och till kvinnor som haft ett tidigare foster med kromosomavvikelse.                  

Östergötland: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                 

Kronoberg: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                               

Kalmar: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                                       

Jämtland/Härjedalen: Ja, från 35 års ålder.  

Norrbotten: KUB erbjuds inte om det inte finns specifik misstanke.                       

Halland: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                         

Västernorrland: Ja, från 35 års ålder.           

Jönköping: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.    

Skåne: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida. 

Västmanland: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida. 

Dalarna: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                        

Uppsala: Fosterdiagnostik erbjuds kostnadsfritt till alla gravida.                   

Stockholm: Ja, från 35 års ålder eller vid stark oro.       

Norrbotten sticker ut - varken KUB eller NIPT

Region Norrbotten är den enda region som inte erbjuder varken KUB, kombinerat ultraljud och blodprov, eller NIPT, Non-Invasive Prenatal Testin, till sina patienter. Anledningen är att det inte finns resurser. 

Blivande föräldrar i Norrbotten som vill veta sannolikheten för kromosomavvikelser erbjuds i dag fostervattenprov, samt moderkaksprov till de som har kända bärare av anlag för sjukdom som kan spåras med DNA-diagnostik. De två sistnämnda medför dock en liten risk för missfall.

I Stockholm är reglerna generellt så att bara kvinnor över 35 år, eller med stark oro för sin graviditet, får göra KUB kostnadsfritt men reglerna tolkas ”generöst” så många erbjuds det. 2020 var det 77 procent av de gravida som genomförde KUB i region Stockholm. Snittåldern för förstagångs mammor i regionen är 32,18 år. 

Men vid skarpt läge kan reglerna tolkas hårdare, vilket de gjordes under årets sommar. Den 15 juni 2021 meddelade flera av Stockholms ultraljudsmottagningar att de inte har resurser att ta emot remisser på det sätt de brukar. Under sommaren och in i hösten skriver region Stockholm på 1177 att ”medicinska prioriteringar kommer att behöva göras, vilket innebär att kvinnor över 35 år prioriteras före de under 35 år med stark oro.”

Blekinge och Gävleborg är enda regionen i landet som erbjuder NIPT i stället för KUB. Alla blivande mammor som är äldre än 32 år erbjuds av regionen att lämna ett blodprov som kan visa sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. I alla andra regioner är NIPT steg två efter att en KUB visat hög sannolikhet för kromosomavvikelse.  

Enligt ett par regioner har det också blivit vanligt med privat NIPT och priserna för det går från strax under 5 000 kronor upp emot drygt 7 000 kronor. 

Blivande föräldrar i Västerbotten och i Jönköping kan få testet om de betalar för det själva.

”Olika prioriteringar”

Varför det ser så olika ut tror Ylva Carlsson till stor del beror på att ansvaret ligger hos 21 självstyrande regioner och att alla inte prioriterar lika. Men lösningen mot en mer enhetlig vård behöver enligt henne inte nödvändigtvis vara att vården förstatligas. Hon tar Danmark som exempel.

– Danmark har inte det men har samtidigt mycket striktare kunskapsstyrningsdokument som alla måste följa. Den modellen hade Sverige ju också kunnat ha. Självständiga regioner men med mycket tydligare riktlinjer som inte bara är stöd utan som är styrning.

Och Sverige är på väg i den riktningen. 2018 sjösatte Sveriges kommuner och regioner (SKR) nationella programområden(NPO) för mer kunskapsstyrning och inte bara stöd. Ylva Carlsson har varit ordförande för den nationella arbetsgrupp som arbetat med fosterdiagnostik.

– Där har alla regioner faktiskt skrivit på att de ska följa de riktlinjer som de nationella arbetsgrupperna har kommit fram till, säger Ylva Carlson och fortsätter:

– Sedan är bekymret att SKR är en arbetsgivarorganisation. De kan inte utdöma några sanktioner eller böter om regionerna inte följer detta. Det finns inte heller någon tidsplan för implementering. Men det finns en god ambition att likrikta det.

Barnmorskan har fått nog: ”Vi kan inte upprätthålla det här sjuka systemet”

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.