Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så ser jorden ut om 50 år

Vi har femtio år på oss att rädda planeten.
Enligt beräkningar når vi en brytpunkt omkring 2050.
Världsledande miljöforskare menar att utvecklingen kan ta fyra olika riktningar:
Star Trek, Mad Max, Ekotopia eller En stor stat.
I kväll visas det fjärde och sista avsnittet av SVT-dokumentären "Planeten". Forskarna som intervjuas i "Planeten" är eniga: Vi måste snarast förändra vårt sätt att leva. - Vi är inte längre en del av en utveckling mot ett bättre liv. Vi har skapat en situation där livsvillkoren försämras, säger George Monbiot, professor vid Oxford University.

Ökad medvetenhet

Forskarna tycker att det trots allt finns en ökad medvetenhet i världen om problemen. Men att det är ett gap mellan kunskaperna och de konstruktiva åtgärderna. Robert Constanza, professor vid Gund Institute for Ecological Economy har tagit fram fyra möjliga framtidsperspektiv. Nu är det upp till befolkningen att välja.

"Varningssignalerna är många"

- Planeten jorden står inför en skiljeväg. Varningssignalerna är många. I bästa fall inser vi problemen vi står inför. Då får mina barn en jord värd att leva på. I värsta fall fattar vi lika dumma beslut som hittills, säger Jared Diamond, professor vid University of California.

Är det så här det ska bli?

STAR TREK. Människan har besegrat naturen och behöver inte oroa sig över miljöproblem. Vi utvecklar ren energi i överflöd, kanske med hjälp av fusionsteknik. Befolkningen växer, gränserna försvinner och länder blir mindre viktiga än städer och regioner. Vi blir allt mer specialiserade och importerar och exporterar mer. MAD MAX. Civilisationen faller samman. Människans naturtillgångar minskar. Oljepriserna ökar drastiskt eftersom vi nått toppen på oljeproduktionen. Timret och fisken i haven räcker inte för att tillgodose världens behov. Djur, växter, svampar reduceras snabbt. Levnadsstandarden sjunker, vi isolerar oss mer och samarbetar mindre mellan olika länder.

EKOTOPIA. Vi fokuserar mer på livskvalitet. Vi försöker skapa en bättre framtid, men minska konsumtionsmängden. De tidigare dominerande storföretagen minskar i betydelse och näringslivet blir mer diversifierat och domineras av små och medelstora företag. Alla bor i ekohus och äter närproducerad mat. EN STOR STAT. Människan är av naturen självisk och girig. Därför går det inte att vara demokratisk när det gäller miljö. Men om vi blir medvetna om människans natur, hur vi reagerar i grupp, kan vi ta tag i problemen och skapa ett system som passar ett sådant djur. I denna ekologiska Big Brother-stat kommer miljölagar att genomdrivas och upprätthållas med sådan kraft att vår frihet och konsumtion begränsas.