Så många väntas söka asyl de närmaste åren

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.
Foto: Jens L'Estrade

170 000 asylsökande väntas anlända till Sverige de kommande två åren.

Nu har Migrationsverket tagit fram en ny upphandlingsmodell för att lösa boendekrisen - och fördela asylboendena mer jämnt över landet.

- Vi väntar inte på något godkännande utan nu går vi ut med detta, säger generaldirektör Anders Danielsson.

Konflikter och krigshärdar i länder som Syrien, Irak, Somalia och Eritrea gör att antalet asylsökande väntas ligga på lika höga nivåer under de två kommande åren som under 2014 visar Migrationsverkets beräkningar som presenterades på tisdagen.

Närmare 90 000 människor väntas söka asyl i Sverige i år, ytterligare 80 000 personer nästa år.

- Konsekvensen blir att de sökande får vänta längre på besked vilket i sin tur innebär att människor får sitta längre i asylboendena och det är inte bra. Samtidigt är det fortfarande stora utmaningar att hitta tak över huvudet och boende för de som kommer hit, säger Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket.

Myndigheten saknar i nuläget 15 000 boendeplatser.

Den akuta bristen har gjort att flera aktörer därför försökt tjäna pengar på asylsökande genom att köpa upp billiga fastigheter i glesmarken - och sedan hyra ut dem till Migrationsverket. Lagen om offentlig upphandling har gjort att myndigheten varit tvungen att teckna avtal med dem, vilket i förlängningen lett till att vissa kommuner tagit emot ett stort antal asylsökande i förhållande till sin folkmängd medan andra kommuner inte tagit emot några alls.

För att komma till rätta med detta har Migrationsverket nu tagit fram en ny modell för upphandling.

Planen är att lägga till ett ekonomiskt påslag på de anbud som kommer från kommuner där det redan finns asylboenden. På så vis räknar man med att ha lagligt stöd för att teckna avtal med andra aktörer.

- Jag förstår att det finns kommuner som tagit förhållandevis många asylsökande och att vi måste göra något åt det. Detta är ett försök från vår sida, att vi lägger in en fördelningsnyckel i vår upphandling, säger Anders Danielsson.

När börjar ni använda den här modellen?

- Jag vet inte exakt datum men processen har påbörjats. Vi väntar inte på något godkännande utan nu går vi ut med detta.

Förra året kom sammanlagt 81 301 asylsökande till Sverige. I den prognos som togs fram i november förra året räknade Migrationsverket med att siffran för 2015 skulle bli 95 000 personer. Svårare flyktvägar genom framför allt Libyen gör dock att prognosen har skrivits ned något - till 90 000 asylsökande i år - jämfört med förra prognosen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.