Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så många gillar SD:s invandringspolitik

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Betydligt fler svenskar gillar Jimmie Åkessons partis invandringspolitik än som stödjer partiet, visar en Novus-mätning som TT låtit göra.
Foto: Sven Lindwall
Statsminister Fredrik Reinfeldt ser siffrorna som en varningssignal, men oroas inte.
Foto: Jens L'Estrade
"Undersökningen bekräftar en stark polarisering i synen på SD", tycker forskaren Andreas Johansson Heinö.
"Har man ett brett politiskt program så splittrar man ju väljarkåren", säger Björn Söder, SD:s partisekreterare.
Foto: Sven Lindwall

Det är betydligt fler svenskar som gillar SD:s invandringspolitik än som stödjer partiet.

En Novus-mätning TT låtit göra visar att 21 procent tycker att politiken är ganska bra eller mycket bra.

Motståndet mot SD:s politik är samtidigt väldigt tydligt, 60 procent tycker att politiken är ganska dålig eller mycket dålig. I valet fick SD 5,7 procent och i opinionsmätningarna det senaste året har partiet legat på 8–10 procent.

Det är dubbelt så många moderata väljare som S-väljare som gillar SD:s invandringspolitik, 22 procent jämfört med 10 procent. Jämför man blocken så är det 18 procent bland Alliansväljare och 9 procent bland de rödgröna som gillar politiken.

En varningssignal

Statsminister Fredrik Reinfeldt ser siffrorna som en varningssignal. Men att det är dubbelt så många M-väljare som S-väljare som gillar SD:s invandringspolitik tycks inte oroa honom.

– Är det någonting vi vet om väljarbeteenden så är det att de är mer rörliga i vår tid och inte upplever sig lika fästa till ett parti som den här typen av undersökningar ibland försöker ge sken av. Min uppfattning är att det är viktigare att levandegöra vår jobbpolitik för där är jag helt övertygad om att de i högre utsträckning håller med oss, säger Reinfeldt till TT.

Stark polarisering

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö är forskare vid Göteborgs universitet och även verksam vid Timbro och har länge följt partiet.

– Undersökningen bekräftar en stark polarisering i synen på SD hos de svenska väljarna. En stor grupp väljare är mycket kritisk till SD:s invandringspolitik. Samtidigt är drygt 20 procent positivt inställda, vilket visar att SD:s invandringspolitik har stöd hos fler väljare än dem som röstar på dem, säger han.

Samtidigt framhåller han att andra mätningar, till exempel från SOM, visar att stödet för en minskad invandring är väsentligt större än 20 procent.

– Den slutsats jag drar av detta är att SD, genom att framstå som väldigt radikala i sin invandringskritik, misslyckas med att fånga stora delar av den måttfulla invandringskritiska opinion som finns i Sverige, säger Johansson Heinö.

– Jag tycker också att skillnaderna mellan M- och S-väljare är intressant. Omkring 20 procent av M-väljarna, men knappt 10-procent av S-väljarna är positiva till SD:s invandringspolitik. Det bekräftar de senaste årens tendens att de fortsatta väljarströmmarna till SD framförallt ser ut att komma från M, säger Andreas Johansson Heinö.

SD: Vi har potential att växa

Novus-mätningen visar att SD har en stor potential att växa, enligt Björn Söder, SD:s partisekreterare och gruppledare i riksdagen. Han vill samtidigt betona att SD inte är ett enfrågeparti.

– Även om man tycker vi har en bra politik i en viss fråga, kanske den bästa politiken, är det kanske andra frågor som avgör vilket parti man väljer att lägga sin röst på, säger Söder.

TT: Vad är det i så fall i er politik som skrämmer bort potentiella väljare?

– Har man ett brett politiskt program så splittrar man ju väljarkåren. Vissa sympatiserar med oss i enskilda sakfrågor, medan de tycker vi har fel i andra sakfrågor. Det gäller ju för alla politiska partier.

Svårt att attrahera kvinnliga väljare

Björn Söder tycker inte man ska dra för stora slutsatser av att Novus-mätningen visar att det främst är bland M-väljare och allianspartierna som stödet för SD:s invandringspolitik är utbrett.

– Det kan ju vara så att det är före detta S-väljare, säger han.

– Men jag tror överlag att många M-väljare i dag är väldigt besvikna på sin partiledning och den linje som Moderaterna för, tillägger han.

Att stödet bland kvinnor är betydligt lägre än bland männen avspeglar ett generellt problem för SD att attrahera kvinnliga väljare, enligt Söder.

– Därför försöker vi också nu lyfta upp de politiska frågor som ligger närmare kvinnorna och visar vad vi tycker och tänker i de frågorna.

Det rör i första hand arbetsmarknadsfrågor, som rätten till heltid, enligt Söder.

Novus undersökning

"Vad tycker du om Sverigedemokraternas invandringspolitik? Tycker du att den är:"

Mycket bra: 9 procent

Ganska bra: 12 procent

Varken bra eller dålig: 12 procent

Ganska dålig: 15 procent

Mycket dålig: 45 procent

Vet ej: 8 procent

SD:s syn på invandring

Sverigedemokraterna anser att:

• De senaste decennierna har Sverige tagit emot allt för många människor på allt för kort tid.

• Den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder är starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

• För att komma tillrätta med detta måste Sverige kraftigt begränsa invandringen.

• Invandringen ska hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot den nationella identiteten eller mot välfärd och trygghet.

• SD vänder sig emot det multikulturella samhällsbygget. Det leder till splittring, utanförskap och kräver anpassning till andra kulturer.

• De som invandrar till Sverige ska anpassa sig till svensk kultur och svenska värderingar.

• Reglerna för anhöriginvandring ska vara utformade så att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem.

• Asylpolitiken ska eftersträva att flyktingar så långt det är möjligt erbjuds hjälp i närområdet.

Källa: Sverigedemokraterna (TT)

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.