Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så många äger ett vapen där du bor

Det finns drygt en halv miljon registrerade vapeninnehavare i landet.

Foto: Tomas Leprince

Var åttonde person i Sveriges fyra nordligaste län är registrerad vapenägare.

I hela landet finns 1,9 miljoner vapen registrerade.

Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort.

FAKTA

Registrering av vapen

Jaktvapen - För att registrera ett jaktvapen måste man vara 18 år och inneha en jägarexamen. Om man gjort sig skyldig till brott eller bedöms som olämplig på annat sätt kan ansökan avslås.

Målskjutningsvapen - Kravet är att man är 18 år och är aktiv medlem i en skytteförening sedan minst sex månader tillbaka. Om man gjort sig skyldig till brott eller bedöms som olämplig på annat sätt kan ansökan avslås.

Samlingsvapen- För att få äga skjutvapen för samling krävs en vapenlicens utfärdad av polisen för enskilt vapen. Samlingsvapen får inte användas utan särkilt tillstånd.

Minnesvapen - Tillstånd för minneslicens kan ges om ett skjutvapen har ett affektionsvärde för den sökande. Vapnet måste pluggas av en vapenhandlare eller vapentekniker för en minneslicens.

Källa: polisen.se

Registrerade vapenanvändare i procent

Registrerade vapenanvändare i procent

Polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) - 13 procent

Polisregion Bergslagen (Dalarna, Värmland, Örebro län) - 9 procent

Polisregion Mitt (Gävleborg, Uppsala län, Västmanland) - 6

Polisregion Öst (Jönköpings län, Södermanland, Östergötland) - 6 procent

Polisregion Syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne) -5 procent

Polisregion Väst (Halland, Västra Götaland) - 5 procent

Polisregion Stockholm (Gotland, Stockholms län) - 3 procent

Hela riket - 6 procent

Det finns drygt en halv miljon registrerade vapeninnehavare i landet och antalet registrerade vapen är 1,9 miljoner.

Utslaget på hela landet är 6 procent av rikets invånare vapeninnehavare.

I Sverige kan man registrera ett vapen för ändamålen jakt, målskytte, samling och minne.

Majoriteten av vapnen i Sverige är olika typer av jaktgevär. Men även 1150 armborst och 69 kulsprutor finns registrerade, enligt Sirens sammanställning.

Enligt Maria Thulin, verksamhetsansvarig för vapenfrågor vid polismyndigheten, ligger antalet registrerade vapeninnehavare på en stabil nivå.

– Det har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren, några faller av. Samtidigt kommer några till. Uppåt 80 procent av de som har vapen i vårt land innehar vapen för ändamålet jakt. Det är den största anledningen. Några slutar jaga för att de blir för gamla så kommer det nya som tar över deras intresse, säger Thulin.

Flest vapeninnehavare i Luleå

I jämförelsen mellan Sveriges polisregioner finns flest vapeninnehavare i Polisregion Nord som omfattar Sveriges fyra nordligaste län, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Där är 13 procent av invånarna, eller var åttonde person, registrerad vapeninnehavare.

– I Nord så har man ju en större tradition av jakt. Om man tittar på vilka vapentyper de har så ser man dessutom att de har den typen av vapen i Nord i större utsträckning, så man kan ju tänka sig att de ägnar sig mer åt jakt, säger Maria Thulin, verksamhetsansvarig vapen vid polismyndigheten.

Minst registrerade vapenägare i Stockholm

I Stockholmsregionen som omfattar Gotland och Stockholms län är antalet vapeninnehavare minst. 3 procent av invånarna är registrerade vapeninnehavare i området.

– Det finns inte lika många ställen att jaga på i Stockholm så därför är det intresset mindre. Det är en generell slutsats man kan dra.

Sammanställningen är gjord utifrån polismyndighetens och Statistiska centralbyråns uppgifter.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!