Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så jobbar färjebolagen mot sexuella trakasserier

Pia Berglund, vice vd och chef för näringspolitik på föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart
Det finns inga säkra siffror på hur omfattande sextrakasserierna på färjorna på Östersjön egentligen är. Foto: Colourbox

Det finns inga säkra siffror på hur omfattande sextrakasserierna på färjorna på Östersjön egentligen är.

– Vi arbetar just nu branschgemensamt mot sexuella trakasserier, säger Pia Berglund, vice vd och chef för näringspolitik på föreningen Svensk Sjöfart. 

Svensk Sjöfart:

Hur vanligt är det med sexuella trakasserier ombord?

– Jag kan svara ganska enkelt – det finns ingen samlad information om trakasserier ombord på fartyg. Den statistik som nämnts tidigare i media angående sexualbrott ombord kommer från Polisen och var inte lätt att få fram. Vi arbetar just nu branschgemensamt mot sexuella trakasserier, säger Pia Berglund, vice vd och chef för näringspolitik på föreningen Svensk Sjöfart. 

 

Birka Cruises hänvisar frågan till Svensk Sjöfart.  

Viking Line

Hur vanligt är det med sexuella trakasserier ombord?

– Viking Line har en nollvision mot brott som utöver våra 6,5 miljoner årliga resenärer även omfattar våra 3 000 medarbetare. Vi bedriver därför ett omfattande långsiktigt arbete med att minska alla typer av brott där trakasserier och ofredanden är en del, säger Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien. 

– Alla former av trakasserier och ofredanden är helt oacceptabla och något vi som rederi och arbetsgivare bestämt tar avstånd ifrån. Bland annat utbildar vi medarbetarna i dessa frågor. Liksom i samhället i stort ser vi att det är viktigt att lyfta ämnet och få fler att våga prata och berätta även om känsliga och svåra erfarenheter.

Silja Line/Tallink Silja

Hur vanligt är det med sexuella trakasserier ombord?

– Vi tar, precis som övriga aktörer inom branschen, frågan på stort allvar och försöker på bästa sätt agera proaktivt för att i möjligaste mån minimera företeelser av detta slag. Vi har sedan tidigare konkreta handlingsplaner för arbetsmiljöarbete som tagits fram i samarbete med fackliga företrädare och rutiner för att hantera uppkomna missförhållanden oavsett slag, säger Janis Pavuls, kommunikationsdirektör på Silja Line/Tallink Silja. 

Hur agerar ni efter uppropet #lättaankar bland fartygspersonal? 

– Vi genomför även just nu en obligatorisk utbildning avseende likabehandling för samtliga anställda på rederiet och har för avsikt att alla anställda ska ha genomgått denna inom kort, säger Janis Pavuls. 

Stena Line:

Hur vanligt är det med sexuella trakasserier ombord?

– Under de senaste två åren har vi hanterat 36 ärenden som berör detta. Såvitt jag känner till har ingen lett till polisanmälan, alla har hanterats internt där en del har stannat vid samtal och andra har utretts vidare, jag har ingen siffra på fördelning, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line.

Har ni vidtagit några åtgärder efter #lättaankar och debatten kring #metoo? 

– Vi har bland annat reviderat våra policys och handlingsplaner som gäller likabehandling och trakasserier för att säkerställa att vi är bra rustade för att kunna arbeta med dessa frågor. Sedan tidigare genomför vi regelbundna utbildningar för våra anställda för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi genomför också workshops på samma tema för chefer och det ingår som en del i introduktionen av våra nyanställda, säger Jesper Waltersson.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!