Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så har fackförbunden agerat efter #Metoo

Expressen har frågat åtta fackförbund hur de har gått vidare efter Meoo.
Efter Metoo har Vårdförbundet jobbat hårt med att stötta de som berättat om sina upplevelser i sociala medier, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro. Foto: HENRIK JANSSON
"Vi träffade vår motpart dagen efter att uppropet publicerades", säger Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Kvinnor i bransch efter bransch gick ut i upprop, och berättade om sina erfarenheter av sexuella trakasserier under höstens #metoo-kampanj.

Värst drabbade var kvinnor inom serviceyrken, enligt en Demoskopundersökning från Expressen.

– Vi har skärpt upp riktlinjer om vad man gör när det händer, det ska inte vara några tvivel, säger Malin Ackholt, förbundsordförande hotell- och restaurangfacket om hur de jobbar nu drygt fyra månader senare.

Här är reaktionerna – bransch för bransch.

"För vår del är det både sexuella trakasserier kolleger emellan, men även mellan brukare och patienter" säger Kommunals enhetschef Johan Ingelskog.

Kommunal: "En bättre diskussion på arbetsplatserna"

Kommunal och arbetsgivarna är överens om att nolltolerans ska råda mot alla typer av sexuella trakasserier och kränkningar. Det säger enhetschefen Johan Ingelskog.

– Vi har haft de här frågorna under lupp ganska länge, säger han.

Med över en halv miljon medlemmar är Kommunal verksamt inom tolv olika branscher, bland andra hälso- och sjukvård samt förskola och skola. Här har frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen varit på tal under en lång tid.

– Det som är positivt är att det nu har blivit en bättre diskussion på arbetsplatserna om vad som är okej och inte okej, säger Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal.

– För vår del är det både sexuella trakasserier kolleger emellan, men även mellan brukare och patienter.

För att ytterligare motverka problem av den här typen har förbundet efter Metoo startat en gemensam förening med arbetsgivarorganisationen SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – där arbetet mot sexuella trakasserier ska samordnas.

Efter Metoo har Vårdförbundet jobbat hårt med att stötta de som berättat om sina upplevelser i sociala medier, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro. Foto: Henrik Jansson

Vårdförbundet: "En explosion av ärenden"

Vårdförbundet representerar över 114 000 vårdarbetare, och 90 procent av medlemmarna är kvinnor. Förbundsordförande Sineva Ribeiro tycker att facket jobbat starkt med jämställdhetsfrågor, men att det finns mer att göra.

– Det är en explosion som kommit med sådana ärenden och därför är det en viktig fråga för oss, säger hon.

Vårdförbundet är ett av landets större fackförbund, och ett av dem som har allra flest kvinnor som medlemmar. Efter Metoo-rörelsen har förbundet jobbat hårt med att stötta de som berättat om sina upplevelser i sociala medier, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiro menar att aktiviteten kring jämställdhetsfrågor ökat i och med Metoo.

– Vi lyfter också arbetsgivarens ansvar väldigt starkt, att man ska prata om de här frågorna nära arbetsplatsens chefer. Jag tror verkligen att det är där man behöver göra det, säger hon.

"Vi har börjat med något som jag tror kan bli himla bra", säger Moa Sahlin, politisk samordnare på Handels.

Handels: Jobbar tillsammans med Metoo-uppropen

På Handelsanställdas förbund har man inlett samarbeten med två Metoo-upprop - serviceuppropet #obekvämarbetstid och floristernas #taggarnautåt.

– De vill ju jobba vidare med de här frågorna, och det vill vi göra tillsammans med dem. Där har vi börjat med något som jag tror kan bli himla bra, säger Moa Sahlin, politisk samordnare på Handels.

Handelsanställdas förbund har över 150 000 medlemmar varav två tredjedelar är kvinnor. Efter Metoo har möjligheterna att påverka politiska beslut diskuterats, framför allt rörande otrygga anställningsformer, där förbundet menar att arbetstagarna är extra utsatta.

– Vissa har korta kontrakt och andra har ganska få timmar och är i behov av fler, och det gör ju att det kan bli svårare att säga ifrån om det händer något, säger Moa Sahlin, politisk samordnare på Handels.

"Det handlar om att kräva återkopplingar av chefer, att utbilda cheferna och att ha arbetsplatsmöten där de här frågorna kan lyftas", säger Emma Cronberg, polisens huvudskyddsombud. Foto: Polisförbundet, Alex Ljungdahl

Polisen: "De som lyfter frågorna har förlöjligats"

Efter Metoo motarbetar polisen sexuella trakasserier tillsammans med facket Polisförbundet, men arbetet har mötts av motreaktioner inifrån myndigheten.

– Det har skett förlöjliganden och förringanden av dem som lyfter de här frågorna. Där har jag själv en väldigt viktig roll att inte acceptera det här, säger Emma Cronberg, polisens huvudskyddsombud.

Hos polisen har ett samarbete inletts med Polisförbundet i kölvattnet av Metoo. Emma Cronberg är huvudskyddsombud hos polisen, och berättar hur arbetet delats upp i tre steg:

– Det handlar om att kräva återkopplingar av chefer, att utbilda cheferna och att ha arbetsplatsmöten där de här frågorna kan lyftas.

För utbildningarna används material från polisens eget upprop #nödvärn.

– Det finns så mycket material där, så man behöver inte hitta på några exempel, säger Emma Cronberg.

Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurang, upplever att många av deras medlemmar i större mån än andra står ut med trakasserier.

Hotell- och restaurangfacket: "Krav på att agera"

Hotell- och restaurangfacket har sedan Metoo drivit en kampanj för att få sina medlemmar att säga ifrån. Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurang, upplever att många av deras medlemmar i större mån än andra står ut med trakasserier eftersom de befinner sig i en utsatt situation i och med sin anställningsform.

– Många av våra medlemmar vittnar om att de tolererar ganska mycket för att få en varaktig tjänst. Visstidsträsket gör att man är villig att ta lite extra för att ändå ha ett arbete, säger Malin Ackholt.

Sedan uppropet #vikokaröver har Hotell- och restaurangfacket arbetat med rutiner och riktlinjer, både vad gäller arbetsplatser och i den egna organisationen.

– Vi har också pratat om var och ens ansvar, säger Malin Ackholt.

– Inte bara om man själv blir utsatt för beteende som inte är okej, utan också kravet på att agera om det förekommer beteende i organisationen som inte är okej.

"Vi hade hoppats på att få en ännu större samling kring det här i branschen, men där är vi inte", säger Jonas Nordling. Foto: Ylwa Yngvesson

Journalistförbundet: "Hade hoppats på ännu större samling"

Mediebranschen är den bransch som skakats av de största skandalerna i samband med Metoo. I december arrangerade Journalistförbundet en öppen debatt, men ordförande Jonas Nordling är besviken på det bristande engagemanget.

– Vi hade väl hoppats på att få en ännu större samling kring det här i branschen, men där är vi inte, säger han.

Ett flertal stora Metoo-skandaler skakade under hösten Sveriges mediehus. Eftersom Journalistförbundet varit part i flera av de uppmärksammade fallen kände de redan till många av händelserna, men såg mediebranschens #deadline som en anledning att agera ytterligare.

– Vi såg oss föranledda att omgående samla branschens aktörer för ett samtal om hur vi ska ta det här vidare, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

En kväll i december arrangerade förbundet därför en öppen debatt, men flera viktiga aktörer sken med sin frånvaro, menar Jonas Nordling.

"Vi träffade vår motpart dagen efter att uppropet publicerades", säger Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet. Foto: Nils Petter Nilsson

Teaterförbundet: "Vi har tillsatt en kommission"

Skådespelaruppropet #tystnadtagning gick i bräschen för hela Metoorörelsen, och många av de undertecknande är medlemmar i Teaterförbundet.

– Vi träffade vår motpart dagen efter att uppropet publicerades, säger Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Få branscher har varit så inblandade i Metoo-rörelsen som film- och teaterbranschen. Mika Romanus är förbundsdirektör på Teaterförbundet.

– Dagen efter #tystnadtagning träffade vi vår motpart – arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst – och diskuterade vad vi kunde göra tillsammans. Vi bestämde oss för att skicka ut en enkät bland våra medlemmar, säger hon.

Mika Romanus säger att enkäten ledde till stort engagemang hos förbundets medlemmar, och att det därefter tillsattes en kommission om fyra personer för att utreda tystnadskultur i film- och teaterbranschen.

– De ska undersöka vad den här kulturen beror på, och sedan föreslå åtgärder så att man kan bryta detta och skapa en attitydförändring, säger Mika Romanus.

Kommissionen redovisar sin rapport i april.

Den viktigaste läxan efter Metoo är att man som arbetstagare ska börja säga ifrån, menar Ulrika Boëthius, ordförande på Finansförbundet. Foto: Christian Gustavsson

Finansförbundet: "Hoppas att folk börjar säga ifrån"

Finansförbundet hoppas att Metoo ska få fler säga till vid sexuella trakasserier. Ordförande Ulrika Boëthius menar att just det skulle vara den mest värdefulla förändringen:

– Man kan ha både lagstiftning, avtal och policys, men om ingen säger till arbetsgivaren eller facket - hur ska vi då kunna veta vad som pågår?

Finansförbundet har omkring 25 000 medlemmar inom bank- och finansbranschen, och har sedan tidigare både utbildningar och policys för att motverka sexuella trakasserier. Men förbundsordförande Ulrika Boëthius tycker inte att det räcker.

– Om man är arbetsgivare och har 800 arbetsställen runtom i Sverige, som en stor bank kan ha, och så är det något arbetsställe någonstans där man har en taskig och sexistisk jargong. Om ingen säger det till arbetsgivaren eller facket då - hur ska man då kunna veta att det pågår saker som inte borde pågå, säger hon.

Den viktigaste läxan efter Metoo är att man som arbetstagare ska börja säga ifrån, menar Ulrika Boëthius.

– Det är lika viktigt att göra det om man har blivit utsatt själv som om man sett en kollega som blivit utsatt, säger hon.