S: ”Fattiga kvinnor och barn blir exploaterade”

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Moderaternas kampanj för surrogatmödraskap.
Foto: Moderaterna

Frågan om altruistiskt, alltså frivilligt, surrogatmödraskap splittrar de svenska politikerna och har skapat en spricka i den rödgröna regeringen. 

Efter vårens kongress vill Miljöpartiet att frågan utreds på nytt – och Moderaterna går nu hårt ut i en ny kampanj med buskapet: ”Min mage. Mitt val. Ert barn”. 

– Jag som kvinna ska ju kunna bestämma om jag vill bära en annan kvinnas barn eller inte, säger Camilla Waltersson Grönvall (M). 

– Men vad händer om kvinnan ångrar sig och inte vill fullfölja graviditeten? Vad händer om man ångrar sig när barnet väl är fött? säger Kristina Nilsson (S).

Expressen har i två delar berättat om både altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap. När Sandra och Anton inte kunde få barn ställde systern Linnea upp för att bära parets barn. Och ofrivilligt barnlösa Martin och Louise fick sin son Levis genom en surrogatmamma i Georgien.

Förra året beräknas för första gången fler barn ha kommit till Sverige via surrogat än adoption. Men i Sverige är varken betalda eller frivilliga sjukvårdsassisterande surrogatarrangemang tillåtna. Det är däremot inte förbjudet att vända sig till kliniker i länder där det är lagligt, så länge du kan betala för det. 

Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna vill att altruistiskt, det vill säga frivilligt, surrogatmödraskap ska bli lagligt. Men senast i början av förra året sade regeringen nej till surrogatmödraskap i Sverige. 

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, är kritisk mot regeringens hållning. 

– De här barnen finns redan i det svenska samhället. Det är inte längre något vi kan blunda för. Jag tycker att det är ett svek, säger hon och tillägger: 

– Men i grund och botten handlar det om att ett kärleksfullt föräldraskap är det viktiga. Och att de här barnen får en ökad trygghet rent lagmässigt. 

Moderaterna i ny kampanj för surrogatmödraskap

Under förra veckan inledde Moderaterna en uppmärksammad kampanj för att legalisera altruistiskt surrogatmödraskap. På en gravid mage står det skrivet med tusch: ”Min mage. Mitt val. Ert barn”. 

– Jag som kvinna ska ju kunna bestämma om jag vill bära en annan kvinnas barn eller inte, säger Camilla Waltersson Grönvall. 

”Det är ju en otroligt komplex fråga”, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det blir allt vanligare att man som vän eller syster vill hjälpa en familj där kvinnan av olika orsaker inte kan bära barnet. Det skulle också leda till att vi skulle minska antalet kommersiella surrogatmödraskap i andra länder. 

Kampanjen lanseras i samband med Prideveckan i Stockholm och förutom heterosexuella par, där kvinnan av olika skäl inte kan bära barnet, förekommer det också att homosexuella män använder sig av surrogatmödrar utomlands.

För att garantera att det är ett altruistiskt, och inte ett kommersiellt, surrogatarrangemang måste det finnas tydliga riktlinjer, menar Camilla Waltersson Grönvall, som vill se en ny utredning i frågan. 

– Det måste finnas ett antal kontrollstationer på vägen där man tittar på alla aspekter. Det är ju en otroligt komplex fråga. 

Socialdemokraterna säger nej

Socialdemokraternas Kristina Nilsson, vice ordförande för socialutskottet, säger att frågan om surrogatmödraskap är svår, men hänvisar till en statlig utredning som gjordes 2016 som kommer fram till att nackdelarna med en legalisering väger tyngre än fördelarna. 

– Jag förstår den frustration ofrivilligt barnlösa känner. Men vad händer om kvinnan ångrar sig och inte vill fullfölja graviditeten? Vad händer om man ångrar sig när barnet väl är fött? Det är en risk att vara gravid, säger hon. 

– Det är även svårt att att säkerhetsställa att ett surrogatarrangemang verkligen är altruistiskt, att personen som bär barnet inte på något sätt känner påtryckningar – både utifrån men också inifrån sig själv. 

”För mig är det självklart att barn aldrig ska få bli en handelsvara”, säger Kristina Nilsson (S).
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Förra året beräknas för första gången fler barn ha kommit till Sverige genom surrogatmödraskap än adoption där svenskar vänder sig till kliniker utomlands. Är en legalisering av altruistisk surrogatmödraskap att föredra för att få en större kontroll över processen? 

– Det är ett av de goda argumenten för. Sedan finns de de andra argumenten emot. Vi har landat i det ställningstagande vi har i dag. 

I nuläget är det inte förbjudet att man som svensk åker utomlands och får barn genom ett kommersiellt surrogatarrangemang. Är det något som kan förändras i framtiden? 

– För mig är det självklart att barn aldrig ska få bli en handelsvara. Exakt hur den lagstiftningen kring detta kommer se ut får vi återkomma till, säger Kristina Nilsson.

"Fattiga kvinnor exploateras"

Hur bör lagen gällande surrogatmödraskap se ut i Sverige? Så här svarar partierna.


Moderaterna: 

”Moderaterna vill tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Att det finns olika vägar till att bli föräldrar är viktigt – och fler barn borde få växa upp i kärleksfulla familjer. Kvinnan har rätt till sin kropp och ska ha friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän genom surrogatmoderskap. Vi har stor tilltro till att människor kan fatta välavvägda beslut, och ta ansvar för besluten. Givetvis ska reglerna om altruistiskt surrogatmoderskap utformas noggrant för att säkerställa att tvång och påtryckningar inte förekommer. Vi vill se en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta surrogatmodern som de blivande föräldrarna.”

Sverigedemokraterna: 

”Människors längtan efter egna barn är en av våra djupaste instinkter och något vi har stor respekt för. Vi ser dock risker med att tillåta just surrogatmödraskap såsom att kvinnors kroppar och barn riskerar att göras till en marknad och att surrogatmödrar sätts i en farlig och utsatt situation. Målet ska vara att utnyttjandet av surrogatmödrar i andra länder, av svenskar, ska upphöra helt. Ofrivilligt barnlösa pars önskan efter barn får inte gå ut över kvinnors och barns rättigheter.”

Miljöpartiet: 

”Frågan om surrogatmödraskap och den komplexitet den innefattar har diskuterats länge utifrån olika perspektiv i partiet. Miljöpartiets kongress i våras fattade utifrån motioner i frågan dessa beslut – vilket alltså är partiets hållning i frågan:  

Miljöpartiet säger nej till kommersiellt värdmödraskap i Sverige.

Miljöpartiet vill att en utredning tar fram konkreta förslag på hur altruistiskt surrogat-/värdmödraskap skulle kunna utformas i Sverige. Efter att förslag finns kommer partiet ta ställning om det bör införas eller inte.

Miljöpartiet vill att lagstiftningen anpassas så att den rättsliga otrygghet som i dag drabbar barn födda genom surrogat-/värdmödraskap i utlandet försvinner.”

Kristdemokraterna: 

”KD anser att surrogatmödraskap ska fortsätta vara förbjudet. Det är naturligtvis ingen enkel frågeställning. Människans barnlängtan är en urkraft. Att vara ofrivilligt barnlös kan i många fall vara en personlig tragedi. Men det finns stora risker att människor utnyttjas genom surrogatmödraskap, i ett slags handel med kvinnokroppar.”

Centerpartiet

”Centerpartiet vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap där det inte finns någon ersättning inblandad. Vi vill även förenkla processen med att fastställa vårdnadshavare för de barn som blir till genom surrogatmödraskap utomlands.”

Socialdemokraterna: 

”För oss socialdemokrater är det uteslutet med en kommersialisering och handel med barn som leder till att fattiga kvinnor och barn exploateras. Det ska vara fritt från påtryckningar att bära ett barn. Det handlar också om, precis som framgår i Barnkonventionen, att barn har rätt att få veta sitt ursprung, så långt det är möjligt. Frågan om surrogatmödraskap har utretts och både den statliga utredningen och Socialdemokraterna har landat i att det fortsatt inte ska vara tillåtet inom den svenska hälso- och sjukvården.”

Liberalerna: 

”Liberalerna säger ja till en lagstiftning om altruistisk värdgraviditet, förutsatt att det finns stark lagstiftning till skydd för såväl barnet självt som den som bär barnet.”

Vänsterpartiet: 

”Vänsterpartiet har på feministisk grund valt att säga nej till surrogatmödraskap oavsett form och menar att kvinnans kropp ovillkorligen tillhör kvinnan. Surrogathandel är problematiskt av många skäl, dels för att det innebär medicinska risker för kvinnan men också för att det är behäftat med en rad juridiska problem och tätt kopplat till både kön, klass och etnicitet. Surrogatmödraskap innehåller ojämlika maktförhållanden som det inte går att bortse från och innebär en form av handel med kvinnors kroppar eftersom det förutsätter ett kontrakt mellan en beställare och en kvinna, surrogatmodern. 

Vänsterpartiet anser att även surrogatmödraskap utan ekonomisk ersättning, så kallat altruistiskt surrogatmödaskap, är djupt problematiskt eftersom risken då är stor för en svart marknad där pengar ges under bordet.”

Surrogatmödraskap

I Sverige är sjukvårdsassisterade surrogatarrangemang inte tillåtet – varken kommersiellt eller altruistiskt. Däremot är det inte förbjudet att man vänder sig till surrogatkliniker i länder där det är lagligt. 


Vid ett altruistiskt surrogatmoderskap får surrogatmodern inte någon särskild ersättning för att hon är surrogatmor. Hon kan däremot få ersättning för kostnader som rör graviditeten, såsom kläder, mediciner, resekostnader och sjukvårdsbesök.


Vid ett kommersiellt surrogatmoderskap får surrogatmodern en särskild ersättning för att hon är surrogatmor.


Genom kontakt med medlemmar och de utländska kliniker som svenskar vänder sig till, bedömer Föreningen för surrogatmödraskap att drygt 160 barn förväntas födas genom surrogatarrangemang i år. 


Enligt nätverket Surrogacy Sweden får de över 300 förfrågningar varje år om hur man kan starta en process, och ett 50-tal förfrågningar från svenska kvinnor som vill hjälpa en anhörig eller vän genom altruistiskt surrogatmödraskap.  


Enligt surrogatförmedlingen Nordic Surrogacy har antalet surrogatarrangemang inom och utanför Sverige ökat från cirka 50 till cirka 189 stycken mellan 2014 och 2018. 


Förmedlingen uppskattar att det under 2019 kommer att födas cirka 190-200 barn genom surrogatarrangemang. 


Eftersom surrogatmödraskap är oreglerat i Sverige saknas lagstiftning för surrogatärenden. I dagsläget finns heller ingen kunskaps- eller tillsynsmyndighet i frågan.


Den 1 februari 2018 röstade regeringen nej till surrogatmödraskap i Sverige.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.