Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MobilTabletDator

Ryska tillverkare av kärnvapen köper svensk utrustning

Svensk teknik har i flera år använts av ryska statens tillverkare av kärnvapen, kan Expressen avslöja i en unik granskning.

Dokument och avtal från ryska upphandlingar visar hur utrustning från svenska industrikoncerner som Sandvik, SKF, Seco Tools och Atlas Copco sålts och levererats till organisationer i det ryska kärnvapenprogrammet.

Atlas Copco bekräftar uppgifterna och säger att de nu inleder en utredning och att bolaget har hittat över 50 affärer som skett i strid med bolagets egna regler.

– Vi ser mycket allvarligt på detta och att vårt ryska bolag har brutit mot vårt interna regelverk, säger Sara Hägg Liljedal kommunikationsdirektör på Atlas Copco.

Reportage & Granskning 

Vladimir Putin har hotat att använda kärnvapen mot alla som blandar sig i hans invasion av Ukraina. Av rädsla för ett tredje världskrig tvingas nu västvärlden att se på när Ryssland bombar sjukhus, skolor och civila i Ukraina.

Ryssland har de senaste åren moderniserat och förnyat stora delar av sin kärnvapenarsenal som består av åtminstone 1500 strategiska stridsspetsar som kan skjutas till andra kontinenter och tusentals mindre så kallade taktiska kärnvapen. 

”Efter oss - tystnad”. Mottot för de ryska strategiska robotstyrkorna som här visar upp sina ballistiska robotar som kan skjuta kärnvapen till andra sidan jorden.
Foto: TASS / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN
En ballistisk missil visas upp under en militärparad på Röda torget i Moskva i maj 2021.
Foto: TASS / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN
En ballistisk missil körs runt på Röda torget i Moskva.
Foto: IVAN SEKRETAREV / AP TT NYHETSBYRÅN

De ryska kärnvapnen produceras och utvecklas av en rad statliga bolag och forskningscenter. Expressen har granskat den ryska kärnvapenindustrin och med hjälp av tulldeklarationer, dokument från statliga upphandlingar och ryska bolagsregister kan vi nu avslöja hur svenska industrikoncerner under flera år sålt och levererat teknik till det ryska kärnvapenprogrammet. 

Ibland har tekniken sålts direkt från de svenska bolagens ryska dotterbolag – i andra fall är det ryska distributörer som levererat svenska produkter till kärnvapentillverkarna. 

Efter att Ryssland olagligen annekterade den ukrainska Krimhalvön, och sedan inledde ett blodigt krig i östra Ukraina, så är det förbjudet att sälja produkter från Sverige för militär användning i Ryssland. 

Minst 40 dödades i en attack mot en militärförläggning i Mykolajiv, Ukraina 18 mars.
Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Framför allt eftertraktad av de ryska kärnvapenproducenterna – enligt dokumenten från upphandlingarna – är svensk teknik för metallbearbetning. 

Bland annat utrustning för precisionsskärning, svarvar, fräsar och borrar av hårdmetall. Även kullager och kompressorutrustning är med på listan av svenska produkter som kärnvapenproducenterna köper in. 

Stängd stad där alla kontrolleras

Sarov, 37 mil öster om Moskva, är en liten stad på den ryska landsbygden med 96 000 invånare – helt och hållet omringad av höga murar och stängsel. Hela samhället är klassat som skyddsobjekt – i praktiken en stängd stad där alla passager in och ut är extremt noga kontrollerade. 

Satellitbild över den stängda staden Sarov och ett muromgärdat fabriksområde.
https://datawrapper.dwcdn.net/FymS7/2/

Varje bil söks igenom – endast personer med särskilda tillstånd släpps in. Längs den inhägnade stadsgränsen löper grusvägar där beväpnade vakter patrullerar. 

Det var här den första sovjetiska atombomben byggdes och här ligger det ”Ryska federala nukleära centret” med dess institut för experimentell fysik som är en av organisationerna som använder svensk teknik från Sandvik, Atlas Copco, Seco och SKF. 

På sin hemsida beskriver centret själv sin verksamhet som att ”upprätthålla Rysslands kärnvapenarsenal i det skick som krävs, öka effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten hos kärnvapen.”

En av de första sovjetiska atombomberna på museum i stängda staden Sarov där Rysslands kärnvapen produceras.
Foto: SOVFOTO/UNIVERSAL IMAGES GROUP/REX / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX
Rysslands president Vladimir Putin på ett besök på nukleära centret i Sarov.
Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AP TT NYHETSBYRÅN
Stridsspetsar för ballistiska missiler på muséet i Sarov.
Foto: SOVFOTO/UNIVERSAL IMAGES GROUP/REX / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX
En modell av den första ryska atombomben putsas ren på muséet i Sarov.
Foto: SOVFOTO/UNIVERSAL IMAGES GROUP/REX / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX

I vilken del av produktionen som den svenska tekniken används och till vad är oklart. Under 2021 gjorde Ryska federala nukleära centret fyra olika upphandlingar för att köpa in instrument från Sandvik, lika många för SKF-produkter. För Atlas Copco gjordes inte mindre än åtta upphandlingar, för bland annat service och reservdelar för kompressorutrustning. När och hur Atlas Copco-utrustningen köptes framgår inte av de dokument som Expressen har tillgång till, men sedan 2018 upphandlas service och underhåll till maskinerna. 

Atlas Copcos kommunikationsdirektör Sara Hägg Liljedal bekräftar Expressens uppgifter i mejlintervju. 

”Vi har genom era frågor blivit uppmärksammade på att vårt ryska bolag har sålt till de företag som ni listar ovan och har inlett en vidare utredning. Exakt vilka processer eller del av dessa bolags verksamhet vårt ryska bolag sålt till kan vi i nuläget inte svara på. Här har vi brustit i våra kontroller då vi innan försäljning ska säkerställa att vår leverans endast avser civila ändamål i de fall kunden verkar både inom civil och militär industri.” skriver hon.

Och hur säkerställde ni att era produkter inte hade en militär slutanvändare? 

”Enligt vårt interna regelverk ska det säkerställas vid varje försäljning. Här har det lokala bolaget kontrollerat att kunden inte varit upptagen på sanktionslistor. Däremot har man brustit i att säkerställa att vår leverans enbart avser kundens civila verksamhet. ”

Har ni rutiner och regler i era ryska bolag för att identifiera kunder som produkterna inte får säljas till? Hur ser de rutinerna ut i så fall?

 ”Ja, vi har tydliga rutiner och regler. Både vad gäller sanktioner och för vapenembargon. Enligt de reglerna ska militär användning och produktion uteslutas. Huruvida de sålda varorna eller den service som skett kan kopplas till militär användning har vi i nuläget inte fått klarhet i och kommer att utreda. Men oavsett skulle det ryska bolaget ha följt våra rutiner.”

Hur ser ni på att era produkter används av ryska kärnvapenproducenter? 

”Vi ser mycket allvarligt på detta och att vårt ryska bolag har brutit mot vårt interna regelverk.” skriver Sara Hägg Liljedal. 

Atlas Copco:s utrustning används även av företaget Titan-Barrikady i Volgograd. 

Företaget som grundades redan 1914 är en del av den ryska krigsindustrin och tillverkar bland annat den mobila avfyrningsrampen för den interkontinentala ballistiska roboten Topol-M som kan bära en kärnvapenstridsspets på ett megaton. 

Faksimil från det ryska företaget Titan-Barrikady som visar upp delar av sin produktion. Bland annat den interkontinentala ballistiska roboten Topol-M.

I juli 2017 köpte Titan-Barrikady tre stycken luftkompressorer från Atlas Copco. Atlas Copcos ryska dotterbolag lämnade en offert på 16 miljoner rubler, men en rysk annan rysk distributör lämnade ett lägre pris på samma utrustning. Året därpå köper Titan-Barrikady in reservdelar till kompressorerna. Då lämnade Atlas Copco själva inget anbud. 

Atlas Copco är inte den enda svenska koncernen som aktivt försök sälja utrustning till kärnvapenproducerande organisationer. 

Sandviks ryska dotterbolag OOO Sandvik har också lämnat anbud på utrustning till organisationer i kärnvapenprogrammet. Bland annat till ”NL Dukhov All-Russian Scientific Research Institute of Automation” i Moskva. 

Moderbolaget Rosatom listar på sin sajt centret som en del av kärnvapenprogrammet. 

Även Atlas Copcos ryska bolag har deltagit och vunnit flera upphandlingar till institutet. I februari 2019 fick de ett kontrakt på service av ett flertal Atlas Copco maskiner.  Liknande avtal slöts även 2016 och 2015. 

Ledande kärnvapenleverantör

Ett annat bolag inom den ryska kärnvapenproduktionen och som köper svensk teknik är  Elektrokhimpribor som ingår i statliga Rosatomkoncernen. 

Även det bolaget ligger i en stängd stad – Lesnoij vid Uralbergen 135 mil öster om Moskva. 

Bolaget beskriver sig som ledande leverantör inom kärnvapenprogrammet i Ryssland med huvuduppgift att leverera produkter till de ryska väpnade styrkorna. 

Elektrokhimpribor har de senaste två åren gjort åtta offentliga upphandlingar för att köpa in Sandvik-produkter. Bland annat olika fräs- och borrstål med hög precision och styrka som används i verkstadsmaskiner för att tillverka delar i metall. I underlagen finns ritningar på verktygen från Sandvik med detaljer om vinklar och mått. 

Försäljningen skedde dock via en rysk återförsäljare och i dokumenten ber Elektrokhimpribor försäljaren att kontrollera med Sandvik att de beställda produkterna och ritningar överensstämmer. I flera av upphandlingarna framgår också att produkterna måste vara just från Sandvik och inte får bytas ut till motsvarande produkter från andra leverantörer. 

Expressen har dokument som visar att Sandvik har gjort åtminstone fem affärer med kärnvapenproducerande företag direkt via det helägda dotterbolaget OOO Sandvik registrerat i Moskva, bland annat 2014 och 2015. 

Mellan åren 2013 och 2022 finns totalt 203 olika upphandlingar av Sandvik-utrustning och -instrument registrerade från de 16 bolag som Expressen identifierat som tillverkare av kärnvapen. Försäljningen av Sandvik-produkterna har då i merparten av fallen gjorts via ryska distributörer – i vissa fall har OOO Sandvik lämnat anbud men blivit utkonkurrerade av ryska distributörer.

Det sammanlagda värdet på upphandlingarna är över 500 miljoner rubler. (Motsvarande 62 miljoner svenska kronor enligt rubelkursen som gällde 31 december 2021) 

Inköpslista av Sandviks produkter från kärnvapenproducenten Elektrokhimpribor.

Sandviks talesperson Johannes Hellström uppger till Expressen att Sandvik har haft problem med sina återförsäljare i Ryssland som inte levt upp till reglerna. 

”Våra distributörer har genom de avtal vi tecknar med dem ansvar att följa samma regler som Sandvik. Vi följer kontinuerligt upp deras efterlevnad, och i vissa fall har vi till och med varit tvungna att säga upp distributörer när de inte levt upp till våra regler”

Johannes Hellström säger att Sandvik efter 2018 såg över sina rutiner: 

”Under 2018 såg vi över processen för våra ryska dotterbolag verksamma inom metallbearbetning och gjorde den än mer detaljerad och fokuserad på kundernas ägarbild och slutanvändning av produkterna”

”Sandviks ståndpunkt är fullständigt klar i att vi alltid ska följa aktuella lagar, regler och sanktionsbestämmelser. Som en tillverkare av verktyg för metallbearbetning – små konsumtionsvaror med hög förbrukning – så är det dock naturligtvis alltid komplext att fullt ut säkerställa slutanvändningen bortom våra direktkunder, men vi arbetar systematiskt för att se till att vi agerar ansvarsfullt och följer lagar och regler. ” skriver Johannes Hellström.

Även ett av Sandviks dotterbolag, Seco Tools, har haft flera affärer med ryska kärnvapentillverkare – bland annat en avdelning av det ”Ryska federala nukleära centret” som ligger i en annan stängd rysk stad som heter Snesjinsk. Bakom affären med Seco Tools låg ”Vetenskapliga forskningsinstitutet för teknisk fysik”.  

Forskningsinstitutet uppger själva på sin sajt att mer än hälften av Rysslands kärnvapenarsenal producerats av institutets personal. De beskriver sig som ett nyckelföretag inom det ryska kärnvapenprogrammet som ”säkerställer Rysslands suveränitet och säkerhet och upprätthåller fred på jorden.”

Mellan 2015 och 2018 har OOO Seco Tools slutit sex avtal om leveranser av utrustning till ”Vetenskapliga forskningsinstitutet för teknisk fysik” till ett värde av 69 miljoner rubler. (cirka 10 miljoner kronor i 2018 års värde)

Titan-Barrikady är en del av den ryska krigsindustrin. I juli 2017 köpte Titan-Barrikady luftkompressorer från svenska Atlas Copco.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Vladimir Putin har hotat att använda kärnvapen mot alla som blandar sig i hans invasion av Ukraina.
Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AP TT NYHETSBYRÅN

Ett mindre känt svenska företag, med bas i Ronneby, finns också bland leverantörerna till ryska kärnvapenbolag. WaterJet Sweden, WJS, tillverkar utrustning som med hög precision kan skära i stål med en jetstråle av vatten och sand. 

Dokument som visar hur ett institut i Moskva som bygger kärnvapen köper in reservdelar till en svensktillverkad maskin för avancerad bearbetning av stål.
Databas över import till Ryssland visar svenska bolaget WaterJet Swedens export av avancerad utrustning för bearbetning av metall till Ryssland.

I mars 2021 köpte institutet in en hel rad förbrukningsvaror till två varianter av Water Jets skärmaskiner. Tulldeklarationer visar hur Water Jet Sweden har exporterat stora mängder utrustning till Ryssland sedan 2011. I merparten av fallen har produkterna sålts till ett ryskt stålföretag som är underleverantör till den ryska vapenindustrin.  

Water Jet Sweden har nu, precis som alla andra företag, stoppat all försäljning i Ryssland. 

Under tiden ni gjorde affärer i Ryssland - hur säkerställde ni att era varor inte såldes till produktion av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen? 

”Vi känner inte till att våra produkter har sålts till företag som tillverkar kärnvapen. När det har krävts exporttillstånd har vi sökt och när vi erhållit detta har vi kunnat leverera. När det inte har krävts något exporttillstånd har vi levererat produkter, vi har inte gjort någon egen utvärdering.” skriver vd Lennart Svensson i en kommentar.

Er återförsäljare i Ryssland RosMark-Stal är också leverantör till många företag inom vapen- och krigsindustrin i Ryssland. Kände ni till det? Och i så fall var inte det ett varningstecken?

”Ja vi kände till att Rosmark hade kopplingar till försvarsindustrin. Vi har därför varit särskilt noga med att söka exporttillstånd för produkter som har krävt detta.”  

SKF, med huvudkontor i Göteborg, säljer kullager och har egen fabrik i Ryssland med ryskt helägt dotterbolag. Försäljning går via lokala återförsäljare. Under åren 2013 till 2022 finns 171 upphandlingar för SKF-produkter registrerat på 16 de bolag som Expressen identifierat som kärnvapenproducenter. 

Men så sent som i förra veckan gjorde en av fabrikerna för kärnvapen en upphandling av kullager tillverkade av SKF. 

Carl Bjernstam presstalesperson på SKF skriver till Expressen att alla kunder och leverantörer screenas mot sanktionslistor innan leverans sker.

”SKF-koncernen följer exportkontrollregler och har implementerat ett globalt exportkontrollprogram som inkluderar experter, processer, instruktioner, utbildning och screeningverktyg. Kontrollerade produkter som kräver utförseltillstånd blockeras i SKF:s orderhanteringssystem och kan inte exporteras utan giltigt myndighetstillstånd från exporterande land (ISP i Sverige).”

”En stor del av SKF:s försäljning går via auktoriserade distributörer, med vilka SKF ingått avtal som förbjuder distributören att bryta mot de exportkontrollregler som gäller för SKF.”

Sammanlagt har Expressen hittat inköp av svensk teknik hos sexton olika bolag och organisationer som är direkt involverade i den ryska kärnvapenproduktionen.

Reportern Mattias Carlsson.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Mattias Carlsson är undersökande reporter på Expressen och ingår i den prisbelönta grävgruppen. Han bevakade krigets utbrott på plats i Ukraina och har arbetat med granskningen av svenska industrikoncerners affärer i Ryssland sedan han kom hem därifrån.  

Han har tidigare tilldelats Guldspaden för granskningen i Dagens Nyheter om ”Slöseriet med skattepengar” som bland annat ledde till att Tillväxtverkets generaldirektör fick sparken. Han tilldelades även Guldspaden för en granskning av Riksrevisionen som ledde till att samtliga tre riksrevisorer avgick. Som en följd av avslöjandena ändrades senare också grundlagen.


Expressens Mattias Carlsson om granskningen

Rättelse: I en tidigare version angavs fel benämning på materialet som borr och frässtål är tillverkade av - korrekt är hårdmetall.