Romsons miss – inget kryphål för bottenfärg

Foto: Anna-Karin Nilsson
Foto: Roger Vikström

Miljöministern och MP-språkröret Åsa Romson trodde sig ha hittat ett kryphål i reglerna som skulle tillåta giftig bottenfärg på hennes och sambons båt. Men den tolkningen av reglerna är felaktig, enligt experter.

– Fritidsbåtar omfattas av förbudet. Och fritidsbåtar är de som nyttjas för sport- och fritidsändamål. Det Åsa har hakat upp sig på är de konstruktionsmässiga kraven, säger Anna Pettersson, chef för miljösektionen på Transportstyrelsen sjö- och luftfartsavdelning.

I höstas uppmärksammade Expressen att Åsa Romson hade använt förbjuden kopparfärg för att bottenmåla sin segelbåt. Då skyllde miljöministern på att det var sambon som hade köpt färgen. Men i en intervju i tidningen På Kryss i början av juni i år hävdade hon i stället att den giftiga färgen trots allt varit tillåten för deras båt.

Undantag gäller inte

I Kemikalieinspektionens godkännande av färgen, där fritidsbåtar tydligt undantas, hänvisas till ett EU-direktiv som i sin tur innehåller undantag från vad som anses vara en fritidsbåt. Romson pekade på att eftersom parets segelskuta från början byggdes för eget bruk och att den kom ut på marknaden innan direktivet infördes 1996, så var den enligt EU-reglerna inte en fritidsbåt.

Skulle det resonemanget stämma skulle det innebära att många andra fritidsbåtsägare också skulle kunna börja använda de giftiga färgerna.

Men regeltolkningen underkänns av experter på Transportstyrelsen.

– Som vi ser på saken så inbegrips inte undantagsbestämmelserna i en hänvisning till direktivet av det här slaget, säger Anna Pettersson.

Syftet med undantagen i fritidsbåtsdirektivet var att förhindra att mängder av gamla båtar plötsligt inte skulle vara tillåtna. Ett rent konsumentskydd, som inte kan tolkas baklänges på det sätt som Åsa Romson har gjort.

– Rent konstruktionsmässigt förbjuder man inte de båtar som är gamla, säger Anna Pettersson.

Förbud "den tydliga avsikten"

Kemikalieinspektionen vill inte göra någon värdering av undantagen i EU-direktivet men är tydliga med att avsikten med beslutet om den aktuella färgen har varit att skilja yrkesmässig användning från båtar som används för fritidsändamål.

– Det är så man har tänkt och det har varit den tydliga avsikten, säger Markus Klar, miljöriskbedömare vid Kemikalieinspektionen.

– Det är inte vår sak att tolka undantagen. Vårt syfte var att försöka få en harmoniserad syn på vad fritidsbåtar är, så då har vi hänvisat till direktivet. Tidigare har vi använt storleksmått, som kan landa lite fel.

När Expressen söker Åsa Romson efter måndagens interpellationsdebatt i riksdagen lämnar ministern kammaren via en annan entré. Enligt pressekreteraren Helena Hellström Gefwert, har Romson inte tid.

"Åsa var redan sen till ett möte så vi bedömde att vi inte hann stanna tyvärr", skriver hon i ett sms.

Några timmar senare får Expressen en skriftlig kommentar från Åsa Romson:

"Som jag tidigare sagt så har jag och min sambo hela tiden eftersökt en godkänd färg, det var den informationen han fick när han för ett par år sedan införskaffade färgen. Det var också det myndigheterna då sa till oss när vi undersökte saken i efterhand med dem. Vi letar alltid efter miljöbättre alternativ och kommer inte att använda den färgen igen."

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.