Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Romsons förklaring: "Jag är ingen expert"

Miljöminister Åsa Romson medger att regeringen gav Transportstyrelsens experter instruktionen att driva en mjukare avgaslinje i EU än både expertgruppen och kommissionen.
Foto: Peter Wallberg

Regeringen gav Transportstyrelsens experter instruktionen att driva en mjukare avgaslinje i EU än både expertgruppen och kommissionen.

Det medger nu miljöminister Åsa Romson. 

– Jag är inte en expert på hur snabbt man kan få europeisk bilindustri att hitta de tekniska lösningarna som krävs, säger hon samtidigt. 

Expressen kunde tidigare i dag avslöja att regeringen haft en hemlig agenda i EU – vilket väckt starka reaktioner i miljökretsar.

Tidningen Miljöaktuellt skriver till exempel under rubriken "Romson talar med kluven tunga" att miljöministern nu hamnat i "blåsväder":

"Den svenska regeringens agenda i EU har i bjärt kontrast till både EU-kommissionen och den egna expertgruppens varit att få till stånd högre gränsvärden för fordonsutsläpp än vad både EU-kommissionen och expertgruppen föreslagit."

Enligt expertdokumenten som Expressen tagit del av pläderade de svenska experterna – på uppdrag av regeringen – också för att de nya avgaskraven skulle införas senare än vad kommissionen föreslagit.

Expressen mötte på torsdagseftermiddagen Åsa Romson för en intervju i samband med riksdagens frågestund, där hon i dag förde regeringens talan.

– Jag är väldigt glad som ansvarig minister för luftkvalitetsfrågor, att de här besluten i EU nu faktiskt gör att vi får renare luft från bilarna, säger hon, och konstaterar samtidigt att regeringens linje varit att det ska gå "så fort som möjligt".

Så fort som möjligt säger du. Varför drev då du och regeringen linjen att de nya tuffare reglerna skulle införas senare än vad kommissionen föreslog?

– Därför att det var det experterna i Transportstyrelsen sa var det enda som var möjligt, sett utifrån deras prognoser och bedömningar. Men vi var också tydliga sen, när man hade förhandlingen i den tekniska kommittén, att det var möjligt att gå med på tidigare. Det tyder snarare på att regeringen var angelägen om att få till ett beslut så att de första stegen kan tas redan i september 2017. Det var tidigast möjliga datum, både tekniskt och politiskt. De andra stegen får man på plats därefter.

Men experterna säger ju att de fick instruktioner från regeringskansliet?

– Ja, det är så... Även de tekniska expertgrupperna i EU får ju instruktioner rent formellt. Rent formellt var det här en expertgrupp som fick instruktioner från Miljödepartementet, men då samlar vi ju in... Den myndighet som tittar på de här frågorna är ju Transportstyrelsen, så det här är ju en samverkan mellan flera departement i regeringskansliet och den bedömning som Transportstyrelsen gjorde var att det var svårt...

Men var det en rimlig bedömning?

– Ja, det var ju det som experterna sa. Men den rimliga politiska bedömningen, och det är ju den som vi till syvende och sist avgör i regeringskansliet, var att ge klartecken för ett beslut när det beslutet är möjligt. Det var ju först när vi fick den här expertgruppen att faktiskt fatta ett beslut som vi får effekt i EU-systemet som leder till bättre luft i våra städer, och det är det som är min första prioritet.

Ditt och regeringens agerande har skadat Sveriges anseende som en ledande klimatnation säger Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley. Vad svarar du honom?

– Jag konstaterar att det är lätt att ha de uttalandena när man sitter i opposition i Sveriges riksdag. Jag har ju sett hur Centerpartiet som en del av en tidigare regering hade att hantera betydligt tuffare frågor. De kom ju inte ett enda steg närmare i den här förhandlingen, och jag är ganska tydlig med att jag vill se effekt i verkligheten – och det här får effekt i verkligheten. Det här förbättrar luften i Europas städer, också i Sverige.

Du vill se att det får effekt i verkligheten. Varför drev regeringen och du på för en konformitetsfaktur på 2,5 när kommissionen föreslog 1,6?

– Därför att det var det som experterna i Sverige sa var det som var tekniskt möjligt för att verkligen få det infört. När man sen kom till den här tekniska kommittén var det få av medlemsländernas experter som höll med kommissionen.

Men de svenska experterna ändrade sig sen, eller?

– De svenska experterna fick en instruktion som gjorde att de skulle möjliggöra ett beslut i den här expertgruppen, för det är bara när expertgruppen kom till beslut som vi får en effekt i verkligheten.

Men agerade experterna på regeringens uppdrag eller inte?

– Experterna hade instruktion från regeringskansliet.

Att föra vidare regeringskansliets vilja?

– Experterna i gruppen hade en instruktion från regeringskansliet, och som grund för den instruktionen låg expertbedömningar också från expertmyndigheter, i det här fallet Transportstyrelsen.

Och de expertbedömningarna, vad säger du om dem?

– Ja, det är ju expertbedömningar och får stå för det experterna säger. Jag är inte en expert på hur snabbt man kan få europeisk bilindustri att hitta de tekniska lösningarna som krävs. Jag skulle ju som miljöminister vilja få bilar som har noll utsläpp, inga partiklar, inga kvävedioxider och inga koldioxidutsläpp.

Men varför driver du inte den linjen?

– Därför att det inte finns någon ingenjör i dag som har hittat på den bilen som har noll utsläpp på alla parametrar. Då behöver man som politiker också vara realist. Jag vill inte förbjuda bilar i morgon, utan jag vill förbjuda utsläpp i praktiken.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.