Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

RMV backar från ifrågasatt uppgift om åldersbedömningar

De medicinska åldersbedömningarna har blivit kritiserade. Foto: RÄTTSMEDICINALVERKET / RÄTTSMEDICINALVERKET

Nyligen avslöjade SvD ett fel i de medicinska ålderbedömningarna, som fick stor roll i asylärenden. 

Felet handlar om huruvida man kan säga att knät hos de flesta växer färdigt mellan 22–28 års ålder

Nu backar Rättsmedicinalverket, RMV, från uppgiften, skriver SvD.  

– Jag förhåller mig helt annorlunda till de uppgifterna i dag, säger Elias Palm, avdelningschef vid RMV, till tidningen. 

I en lång rad artiklar har Svenska Dagbladets reporter Svenska Negra Efendić granskat Rättsmedicinalverkets metoder för att göra åldersbestämningar av asylsökande. 

I förra veckan skrev SvD att påståendet om att knät hos de flesta mognar färdigt mellan 22–28 års ålder användes i 203 asylärenden i migrationsdomstolar. De avslöjade då att  tanken om åldersspannet på 22–28 är ett slags medelvärde för knäets mognad, saknar vetenskapligt stöd. 

Knät är en del som bedöms av Rättsmedicinalverket, RMV, när en åldersbedömning görs. 

Förutom knät görs också en bedömning av den asylsökandes visdomstand. Om någon av dessa kroppsdelar anses vara färdigvuxen, talar det för att personen är över 18 år, enligt RMV. 

Uppgiften om knäts mognad lades fram under en presskonferens 2016 av den då metodansvarige Elias Palm vid RMV. Enligt SvD hänvisade han då till en rapport från Socialstyrelsen. 

 

Finns i Migrationsverkets styrdokument  

Men nu backar Elias Palm, avdelningschef vid RMV, från bedömningen. Till SvD säger han att det är ”vanskligt” att fokusera på den och att han 2016 utgick från de grafer och siffror som Socialstyrelsen presenterade i sin rapport. 

– Jag utläste det ur Socialstyrelsens rapport. De har räknat fram de här värdena där spridningen syns och de är så starkt beroende av vilka som inkluderas i studien, så jag förhåller mig helt annorlunda till de uppgifterna i dag. Hade man lagt till en massa 30-åringar och 40-åringar i den studien så skulle det se ut som att medelåldern ökar hela tiden, säger han till SvD.  

Tidningen skriver att anledningen till att åldersspannet, 22–28 år, finns i över 200 asylbeslut som SvD granskat är att uppgiften skrivits in i Migrationsverkets styrdokument. 

Migrationsverket uppger att man stämt av formuleringen med RMV och Elias Palm.

Elias Palm säger till SvD att han inte haft kännedom om att formuleringen fanns i dokumenten som riktar sig till beslutsfattare i asylärenden.

– Varje myndighet står för sina egna styrande dokument. Det här står i bakgrundsinformationen, säger han till tidningen. 

Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare, har tidigare sagt till SvD att uppgiften om att knät mognar vid 22–28 års ålder ska tas bort från styrdokumentet.