Luciano Astudillo (S), Magdalena Andersson (M), Fredrik Malm (FP), Wiwi-Anne Johansson (V), Gulan Avci (FP), Lennart Sacrédeus (KD), Carina Hägg (S), Fredrick Federley (C).
Luciano Astudillo (S), Magdalena Andersson (M), Fredrik Malm (FP), Wiwi-Anne Johansson (V), Gulan Avci (FP), Lennart Sacrédeus (KD), Carina Hägg (S), Fredrick Federley (C).

Riksdagsledamöter om Lars Vilks

Publicerad
Uppdaterad
Konstnären Lars Vilks är en respektlös pajas.
Det säger i dag socialdemokraternas riksdagsledamot Luciano Astudillo.
Expressen skickade på onsdagen en enkät till samtliga riksdagsledamöter med frågor om hur de reagerar på det som nu händer Vilks.
Flera politiker försvarar öppet de tidningar som väljer att återpublicera Vilks teckning.
Här kan du läsa mer om vad våra politiker säger om det som hänt.
Luciano Astudillo (S):
- Jag tycker att Vilks är en respektlös pajas. Men han har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka sig i både bild och ord. Det är värt att försvara. I alla lägen. Yttrandefriheten är central i vår demokrati.
- Jag förutsätter att regerig och polis gör vad som förväntas för att skydda Vilks från andra dårar. Jag kommer hålla mig informerad om hur situtationen utvecklas. Vi har fri press i Sverige. Det är bra.

Lennart Sacrédeus (KD):
- Vi har yttrande- och tryckfrihet i vårt land utifrån en lagstiftning som reglerar formerna för detta. Inom dessa ramar agerar media fritt och detta ska inte kommenteras av oss lagstiftare.
- Det människor upplever heligt och djupt personligt leder alltid till större sorg och besvikelse ifall det kränks och dras ned i smutsen, men får aldrig leda till motaktioner baserade på våld och hot. Jag förutsätter att Lars Wilks får det skydd han behöver av Polisen och SÄPO.

Magdalena Andersson (M):
- Jag tycker att både statsministern och justitieministern har lämnat kloka svar på frågor som ställts i samband med detta och har ingen annan uppfattning.
- Vad gäller medier som publicerar teckningen så gäller yttrandefrihetslagen. Den står över både mina och/eller andras synpunkter. Och det är bra.

Stefan Tornberg (C):
- Mordkomplotten mot Lars Vilks är avskyvärd. Den är inte bara ett försök till att ska Lars Vilks som person utan även ett allvarligt angrepp på Sverige och vår yttrandefrihet. Det är viktigt att vi alla står upp för yttrandefriheten.
- Jag tycker att det är bra och nödvändigt att svenska tidningar tar ställning för tryck- och yttrandefriheten. När det gäller enskilda tidningars beslut att publicera Vilks rondellhund så är det ett beslut som fattas av ansvariga utgivaren. Helt enligt den svenska grundlagen. Det ska jag som politiker inte lägga mig i.

Fredrik Malm (FP):
- Jag publicerade själv Vilks teckning på min blogg i augusti 2007. Jag var den första svenska politiker som gjorde det. Jag tycker det är bra med ett tydligt och enigt stöd för yttrandefriheten, pressfriheten och den konstnärliga friheten, manfesterat av svenska medier.
- Vad gäller åtgärder förutsätter jag att polisen har kontroll på läget vad gäller hotbild och skyddsåtgärder. Jag är inte rätt person att uttala mig om den saken.

Gulan Avci (FP):

- Det är med bestörtning jag tagit del av informationen om det planerade mordet på svenska konstnären Lars Vilks. I en demokrati har alla människor, även Lars Vilks, rätt till yttrandefrihet. När utländska krafter försöker inskränka i vår demokrati är det alla politikers skyldighet och ansvar att ta fighten mot de mörka krafter som vill inskränka yttrandefriheten.
- Det är viktigt att svensk media sluter upp bakom press- och yttrandefriheten, i svåra tider är solidaritetshandlingar väldigt viktiga. Därför är det beklagligt att Aftonbladet har landat i en annan slutsats. Varken Libyen, Saudiarabien, Iran, Somalia eller annat land som styrs av skurkregimer ska diktera villkoren för vare sig svenska politiker eller svensk media.

Johan Pehrson (FP):
- Våldsideologier glömmer tydligen inte. Vi måste försvara den svenska yttrandefriheten när den kommer i konflikt med religösa normer av alla de slag. Har inga synpunkter på konstverket i fråga. Eller vem som publicerar. Det finns rimligen konst som är bra och den som är dålig, men det är inte upp till politiker att avgöra.
- Regeringen bör inte agera på annat sätt än att den fortsätter att se till att vårt författningsskydd och de enheter inom säkerthetspolisen som arbetar med kontraterrorism har tillträckliga resurser. Sverige samarbetar idag med likvärdiga länder för att minska hotet mot terroristattacker mot svenska eller andra mål i vårt land. Detta gäller också om personer i vårt land hotar andra människor i andra. Detta arbete bör fortsätta.

Carina Hägg (S):
- Yttrandefriheten är en av de viktigaste delarna i vår demokrati. Den måste alltid försvaras.  När den hotas måste vi tydligt markera att det inte är acceptabelt. När det gäller frågan om publicering så anser jag att jag som politiker inte bör ha åsikter om vad olika media publicerar. Det är en fråga för ansvarig utgivare. Jag förutsätter att regeringen agerar på det sätt som de anser bäst utifrån den information de har.

Anders Hansson (M):
- Att planera att beröva någon livet över huvudtaget är synnerligen allvarligt och fullständigt oacceptabelt. Detta gäller inte endast för Vilks utan för samtliga invånare i Sverige och alla människor på denna jord.
- Frågan om mordkomplotten är en fråga för det svenska rättsväsendet att hantera. Regeringen bör inte föregå polisens arbete. Vi har alla en skyldighet att försvara svenska grundläggande fri- och rättigheter. I våra svenska grundlagar ingår åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. Publiceringarna bör ses som ett försvar av dessa ytterst viktiga rättigheter.

Mahmood Fahmi (M):
- Det låter om Sverige inte har något intresse för att skydda sina internationella intressen. Med detta menar jag att svensk yttrandefrihet håller på att knäcka sin egen utrikespolitiska agenda genom att förlora den kognitiva aspekten när det gäller kontakten med andra människor. Sedan berövar vi oss själva ett mandat i muslimska länder.
- Det låter mäkligt att en grupp terrorister utmanar Sveriges yttrandefrihet. I Sverige ser vi på yttrandefrihet med blåögon, vilket ger en bra ursäkt för Al- Qaida att genom små grupper planera för att slå svenska medborgare.

Björn von Sydow (S):
- Yttrandefriheten enligt Regeringsformen och andra grundlagar är helt grundläggande för demokratin. Det måste vi alltid stå upp för. Medierna ska publicera i enlighet med de ansvarsregler som finns i Tryckfrihetsförordningen /Yttrandefrihetsgrundlagen. Som ledamot i riksdagen bör man inte söka påverka de besluten; det är ansvariga utgivarnas uppgifter.

Wiwi-Anne Johansson (V):
- Jag tror att hoten mot Lars Vilks bör tas på allvar och jag tycker det är alldeles utmärkt att andra medier också går ut och publicerar teckningen. Ser inte omedelbart vad regeringen ska kunna göra om det är enskilda personer som står bakom de påstådda och allvarliga hoten mot Lars Vilks.
- Så länge det inte är ett officiellt hot från en stat är det svårt men ett allmänt uttalande om att vi har yttrande- och tryckfrihet som inte får tubbas på är ju inte helt fel.

Fredrick Federley (C):
- Yttrandefriheten är central och får inte inskränkas. Jag har tidigare försvarat Åke Greens vansinnig uttalanden liksom Sverigedemokraternas rätt att få vara en del i debatten. Det handlar om att slåss för det fria ordet även om ordet i sig är obekvämt eller om konsekvenserna blir obekväma.

Tina Acketoft (FP):
- Eftersom Lars Vilks bor "nästgårds" från mig så känner jag kanske ett speciellt engagemang i just detta specifika fallet och det är lätt att gå vilse i denna debatt baserat på vad man tycker om hans kvalitéer som konstnär. Men det är inte det det handlar om nu. Generellt måste vi minnas att det inte handlar om huruvida just Vilks konstverk är vackra eller inte, motiverade eller inte. Debatten måste handla om rätten att få använda alla tänkbara konstformer för att väcka tankar och reaktioner. Rätten att yttra sig måste alltid gå först om vi inte ska få ett väldigt tyst och känslolöst samhälle.
- Att media i dag publicerar bilden tycker jag är relevant för att folk ska kunna informera sig och bilda sig en egen uppfattning. Det kallas oberoende nyhetsbevakning och är ett av de viktigaste inslagen i en öppen demokrati.

Helene Petersson (S):
- Yttrande och tryckfriheten måste försvaras i alla sammanhang och är grundläggande för vår demokrati. Varken myndigheter eller politiker ska ha någon uppfattning eller synpunkt på vad media publicerar. Det är ansvarig utgivares ansvar.

Berit Högman (S):
- Yttrandefriheten är väl den viktigaste friheten vi har så därför utgår jag ifrån att regeringen agerar på  något sätt.  Jag har dock inte hunnit sätta mig in i frågan på ett sådant sätt att jag kan påstå vad som är det bästa att göra.

Lage Rahm (MP):
- Jag har ingen åsikt om huruvida regeringen borde agera, som jag förstått det är det en polisiär fråga som hanteras av polisen eller SÄPO och ser inte att det är av den generella karaktär som skulle föranleda en principiell diskussion till skillnad från en diskussion om myndighetsutövning mot enskild som bara i undantagsfall bör diskuteras av riksdagen och regeringen.
- Jag har inga åsikter om vad tidningar ska publicera i enskilda fall och tycker heller inte politiker ska ha det bland annat med avseende på vår grundlagsstadgade tryckfrihet.

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Läs fler nyheter i Expressens app. Ladda ner gratis här: Iphone eller Android.

Till Expressens startsida

Mest läst i dag