Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Morgan Johanssons svar: ”Om någon begår brott ska det polisanmälas”

"Från regeringens sida för vi gärna en dialog med Google, Youtube och andra plattformar om självreglerande åtgärder och ett ökat ansvar för dem att ta bort olagligt innehåll", säger justitieminister Morgan Johansson i en skriftlig kommentar.
Foto: SVEN LINDWALL
Johan Hedin (C) under en pressträff i riksdagens presscenter i Stockholm.
Foto: THOMMY TENGBORG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Linda Snecker, Vänsterpartiet.
Foto: SVEN LINDWALL
Kristdemokraternas Andreas Carlson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: MARCIO JOSE SANCHEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Google tillåter det högerextrema nätverket Granskning Sverige att via videotjänsten Youtube sprida trakasserier och upphovsrättsskyddat material.

Justitieminister Morgan Johansson, S, vill öka trycket på bolagen: 

"Om någon begår brott så ska det polisanmälas. Det gäller självklart också brott som begås på internet och i sociala medier." 

Google har gång på gång kritiserats för att bolagets olika plattformar innehåller material som är olagligt och olämpligt. Det gäller till exempel rasistiska budskap och uppmaningar till våld blandas med sexism och annat som bryter mot Googles användarvillkor. 

Expressen berättade under söndagen att Google i flera fall struntat i att agera mot Granskning Sverige, trots att både Expressen och Dagens Nyheter upplyst Google om misstänkta lagöverträdelser på det högerextrema nätverkets olika konton. 

Samtidigt har Granskning Sverige sökt upp en jurist på advokatfirman Danowsky, som företräder både Expressen och DN, i bostaden samt kontaktat advokatens familj med uppgifter om bostaden och advokatens anhöriga. Händelsen är polisanmäld.

Flera riksdagsledamöter kräver nu att Google tar sitt ansvar. 

Johan Hedin: Oacceptabelt

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin anser att företagen måste steppa upp.  

– Olika typer av webbaserade plattformar har ett stort ansvar när demokratin och rättsväsendet attackeras och givetvis även när det gäller att sprida upphovsrättsskyddad material. Det frivilliga samarbetet med internetleverantörer och plattformar för sociala medier för att stoppa falska nyheter och spridande av våldsam propaganda är viktigt och satsningarna på att motverka den här typen av handlingar behöver öka både i Sverige och i övriga EU. Det är i grunden en fråga om att värna vår demokrati och vår frihet.

Johan Hedin (C) under en pressträff i Riksdagens presscenter i Stockholm.
Foto: THOMMY TENGBORG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hedin säger att det är oacceptabelt att Granskning Sverige sökt upp en av advokaterna i sin privata bostad samt spanat på advokatens barn. 

– Det är givetvis oacceptabelt. Vi kan aldrig acceptera att rättsväsendets representanter utsätts på det här sättet. Det visar tydligt hur oseriösa dessa aktörer är och i den mån de har begått brottsliga handlingar ska de lagföras.

Kan det finnas anledning att se över befintlig lagstiftning?

– Internetleverantörer och plattformar för sociala medier har ett stort ansvar. Det kan möjligen finnas anledning att se över lagstiftningen eftersom detta är ett växande problem som hotar enskilda människors trygghet och dessutom påverkar vår demokrati. Det är även en yttrandefrihetsfråga och därför måste sådana lagändringar analyseras mycket noggrant.

Borde regeringen agera på något sätt när det handlar om Google? 

– Om lagstiftningen ska ändras måste regeringen tillsätta en utredning, men i det här läget handlar det i främsta rummet om att företag som tillhandahåller plattformar för sociala medier måste ta ett större ansvar.

SD: ”Uppmanar att anmäla”

Sverigedemokraternas Adam Marttinen.
Foto: SVEN LINDWALL

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen: 

"Vi uppmanar alltid att anmäla brott. Eftersom regeringen underfinansierat rättsväsendet finns det alltid risk att brott med låga straffvärden med bristfällig bevisning läggs ner. Därför kan man alltid fråga polisen om det finns något ytterligare man själv kan göra för att styrka att ett brott begåtts. SD tror på principen att den som bryter mot lagen förtjänar ett kännbart straff. Generellt vill vi se skärpta straff för brott som riktas mot person och höja skadestånden för sådana brott."

Roger Haddad från Liberalerna.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad skriver i en kommentar: 

”Liberalerna instämmer i att detta är ett problem med hot och att utövas påtryckningar av den här karaktären. Vi förutsätter att Google, för att vara trovärdiga, följer sina egna rutiner. Vi har inte tagit ställning till om lagen behöver ändras i dagsläget då det är svårt att överblicka vilka konsekvenser det skulle få." 

Linda Snecker: ”Hot mot demokratin”

Vänsterpartiets rättspolitiske talesperson Linda Snecker säger till Expressen: 

– Vi har ett samhälle där främlingsfientliga krafter verkligen vädrar sina krafter både högt och lågt just nu. Det är ett stort hot mot demokratin. 

Finns det någon anledning att ändra befintlig lagstiftning?

– Privata företag som Google, Facebook och Instagram, både sociala medier och sökverktyg är fantastiskt bra och vi använder dem dagligen hela tiden. Men det gäller att de här företagen verkligen tar sitt ansvar och ser till att inte hat, hot, främlingsfientlighet, rasism och IS-propaganda inte kan förekomma. Det är sånt som företagen måste arbeta mot. 

Linda Snecker, Vänsterpartiet.
Foto: SVEN LINDWALL

Vill inte lagändra

Men någon lagändring är inte aktuellt i dagsläget, enligt Snecker.

– Det går inte att lagstifta bort åsikter som olika människor eller organisationer har. De har all rätt att ha de här åsikterna. Det betyder inte att det måste finnas plattformar där de lättvindigt kan publiceras. Det är det ansvaret Google måste ta. 

Bör regeringen göra något med anledning av detta? 

– Jag tycker att alla politiska partier måste ta ansvaret för dels hur vi själva debatterar och agerar mot varandra och samtidigt visar vilket hot det är mot demokratin när till exempel främlingsfientliga krafter hotar anställda inom rättsväsendet. Det är inte acceptabelt på något sätt.

KD: ”Bestörtning, utan förvåning”

Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson, säger: 

– Med bestörtning, men utan förvåning. Internet är i delar ett laglöst land. Trakasserier pågår på alla nivåer, det är inte en nyhet. I just det här aktuella faller tar sig trakasserierna bortom internet, men det finns oräkneliga exempel på hot och trakasserier på internet. 

– Var tredje ungdom har utsatts det senaste året. Mobbning får stor spridning, hämndporr förekommer, liksom massvis med andra kränkningar och brott. 96 procent av anmälningar läggs ner.

Kristdemokraternas Andreas Carlson under partiledardebatt i riksdagen i Stockholm.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han vill också se över den befintliga lagstiftningen. 

– Vi vill utvidga straffansvaret så att den som tillhandahåller en tjänst för spridning av sådant här material kan straffas. Det ska helt enkelt krävas att brottsligt material tas bort och den som sprider det ska stängas av. Det handlar om hela skalan från skolungdomar som använder internet för mobbning till allvarliga hot och trakasserier.

Borde regeringen agera på något sätt när det handlar om Google?

– Google är varken mer eller mindre skyldigt än någon annan, bortsett från dess storlek. Men deras motto, ”Don’t be evil”, förpliktigar faktiskt. De kan stänga personer som begår trakasserier och borde göra det. Internetföretagen tillhandahåller den kanske allra viktigaste infrastrukturen i vårt samhälle i dag, de måste också hållas ansvariga.

MP: ”Kan inte peka ut Googles ansvar”

Niclas Malmberg, MP, kultur- och mediepolitisk talesperson, anser att lagen måste ses över för att komma åt hatbrott eller uppvigling till hatbrott. 

– Jag ser inte att vi har något instrument i dag för att peka ut Googles ansvar, säger han och anser att Google borde ta ett etiskt ansvar. 

– Jag är väl medveten om problemet men också svårigheten att hantera det. Hur vi ska komma åt det har jag inga svar på. Det är en väldigt bekymmersam situation.

Moderaternas Olof Lavesson, ordförande riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk talesperson säger: 

"Innan man börjar fundera över ny lagstiftning gäller det att se till att den lagstiftning vi har fungerar och efterlevs. Särskilt i frågor som också handlar om yttrandefrihet. Sedan måste också företagen själva ta sitt ansvar. Ytterst handlar detta om förtroendet för de olika plattformarna." 

I en skriftlig kommentar säger justitieminister Morgan Johansson, S:

”Om någon begår brott så ska det polisanmälas. Det gäller självklart också brott som begås på internet och i sociala medier. Regeringen har nyligen skärpt lagstiftningen. Vi har infört ett nytt brott som heter olaga integritetsintrång som förbjuder spridning av integritetskänsliga bilder på internet, samt förändrat regelverket så att sociala medieföretag är skyldiga att ta bort hot som sprids via deras plattformar. Från regeringens sida för vi gärna en dialog med Google, Youtube och andra plattformar om självreglerande åtgärder och ett ökat ansvar för dem att ta bort olagligt innehåll. Regeringen kommer att bjuda in TU för att få en bild av de problem de stött på i sina kontakter med plattformarna.”


Niclas Malmberg, Miljöpartiet.
Foto: Riksdagen

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.