Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Riksdagsledamot: ”Återinför bisonoxen till Sverige”

Europeisk bisonoxe, visent, försvann från Sverige för 6 500 år sedan. Riksdagsledamoten Rebecka Le Moine vill att den kommer tillbaka. Foto: TATYANA DERYABINA / TT NYHETSBYRÅN UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
Riksdagsledamoten Joar Forsell vill reglera privat ägande av himlakroppar. Foto: JAN WIRIDEN / JAN WIRIDEN GT/EXPRESSEN
Rebecka Le Moine, riksdagslemaot för MP. Foto: Sveriges riksdag

Utred privat ägande av himlakroppar, avskaffa förbudet mot kosherslakt och återinför den europeiska bisonoxen som är borta från Sverige sedan över 6 000 år. 

–  Vi ska ta ansvar för de arter som vi har varit en del i att utrota, säger Rebecka Le Moine, riksdagsledamot för MP. 

Våra riksdagsledamöter har öst in knappt 3 000 motioner under året – men 2017 var de flitigare. 

Under året har riksdagsledamöterna lämnat in 2 940 motioner under den allmänna motionstiden. 

Under motsvarande period förra året så lämnades 3 847 motioner. 

Den allmänna motionstiden löper mellan riksdagens öppnande fram till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. 

Spännvidden på förslagen som riksdagen kan besluta om är stor – här följer ett urval.  

 

Rebecka Le Moine, MP. Foto: Sveriges riksdag

Rebecka Le Moine, MP, har lämnat in motionen "Förvilda Sverige", som handlar om att återinföra nationellt utrotade arter till vårt land.  

En av arterna är skogsvildren, eller skogsrenen, som försvann från Sverige i slutet av 1800-talet. En annan är visenten, eller den europeiska bisonoxen, som betade i Sveriges landskap för cirka 6 500 år sedan. 

Visenter betar i Tjernobyl. i den förbjudna zonen på gränsen mellan norra Ukraina och södra Vitryssland Foto: TATYANA DERYABINA / TT NYHETSBYRÅN UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

"Förutom att visenter kan hålla skogslandskapen betade bidrar visenterna med sitt gödslande och trampande, vilket ger mikromiljöer med öppen sand eller jord, som också är till gagn för en lång rad andra arter", skriver Rebecka Le Moine i motionen. 

– Många av människorna som besöker Sverige gör det för att njuta av vår vilda natur. Och kan vi då också erbjuda ställen där det finns visent, och skogsvildren, och också skryta lite om hur vi återinfört de här – då tror jag absolut att det skulle vara väldigt attraktivt för målgruppen som tycker om ekoturism och naturfotografering, säger Rebecka Le Moine, som är utbildad naturvårdsbiolog, till Expressen.  

Länderna som återintroducerat visent

Den europeiska bisonoxen har återindtroducerats i en rad länder i världen: Polen, Tyskland, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Tjeckien, Litauen, Ukraina, Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Moldavien, Vitryssland, Lettland, Kirgizistan och Ryssland. 

Den globala populationen är uppskattad till cirka 6 500 individer, enligt Rebecka Le Moine. 

Ska sätta upp trafikskyltar som varnar

Visenten är ju ett stort djur, som inte har funnits i Sverige på tusentals år, hur skulle den platsa i den nuvarande svenska faunan? 

– Det är ett stort djur som man får ha respekt för. Det är klart att man måste vidta olika trafiksäkerhetsåtgärder som att sätta upp skyltar. Men det är också ett gräsätande, betande djur och det är inte så länge sedan som vi hade våra kor i skogen där de fick beta. Rent ekologiskt skulle den ta rollen av betande klövdjur i skogarna.  

Tänker du att man skulle ha en jaktkvot och kunna erbjuda viltkött från djuren? 

–  I min motion föreslår jag att man ska utreda det här och ta fram en handlingsplan. Och då ingår det där att förhöra sig med lokalbefolkning och  olika intressenter. Precis vilka kvoter eller var i Sverige, det vågar jag inte uttala mig om. Så klart kan jag tänka mig att det finns stort intresse från jägare också, att kunna erbjuda viltkött, säger Rebecka Le Moine.  

 

Magnus EK, C. Foto: Sveriges riksdag

Magnus EK, C, vill utreda möjligheten att riva upp förbudet om kosherslakt från 1937 och på nytt tillåta metoden. 

"I en tid när antisemitismen tyvärr vinner mark bör vi som lagstiftare sända den rakt motsatta signalen: att Sverige ska vara ett land där det är tryggt och enkelt att leva som jude, oavsett om du håller kosher eller inte", skriver Magnus Ek i motionen. 

 

Maria Stockhaus, M. Foto: Sveriges riksdag

Maria Stockhaus, M, vill se fler kvinnor avbildade i riksdagshusets konst. 

"De porträtt på kvinnor som finns i riksdagens så kallade kvinnorum bör på sikt kunna spridas till andra delar av riksdagens lokaler. Det är föremål som förtjänar att visas i flera av riksdagens lokaler", skriver hon i motionen. 

 

Kerstin Lundgren, C. Foto: Sveriges riksdag

Kerstin Lundgren, C, vill att 16-åringar ska kunna rösta i kommunalvalet till valåret 2022. 

"En klar erfarenhet från bland annat Norge är att 16 års rösträttsålder leder till högre valdeltagande även framöver", skriver hon i motionen. 

 

Joar Forsell, L. Foto: Sveriges riksdag

Joar Forsell, L, vill se en reglering av privat ägande av himlakroppar.  

Månen är en himlakropp. Foto: TOMAS LEPRINCE

"Rymdindustrin växer sig allt större och inom en närliggande framtid är det rimligt att rymden är öppen för alla samtidigt som detta inte som vi vill bevara den ett monopol på land", skriver Joar Forsell. 

Jasenko Omanovic, S. Foto: Sveriges riksdag

Jasenko Omanovic, S, vill se en biodling på riksdagshusets tak. 

"Det är viktigt att vi i riksdagen gör vad vi kan för den biologiska mångfalden och att vi föregår med gott exempel. Ett sätt att göra detta hade varit att inrätta en biodling på riksdagshusets tak", skriver han i motionen. 

Rasmus Ling, MP. Foto: Sveriges riksdag

Rasmus Ling, MP, väckte i början av året uppmärksamhet då han föreslog att Sverige ska pröva att införa injektionsrum för heroinister, efter danska modellen med så kallade "fixerum". 

För att få använda sig av rummen ska personen vara minst 20 år fyllda och ha varit heroinmissbrukare under en längre tid. Rummen skulle ha som syfte att minska dödligheten hos heroinister och kunna besökas två gånger om dagen av missbrukare. 

Annika Hirvonen Falk, MP. Foto: Sveriges riksdag
Janine Alm Ericson, MP. Foto: Sveriges riksdag
Rasmus Ling, MP. Foto: Sveriges riksdag

Rasmus Ling har under året även föreslagit, tillsammans med partikollegerna Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson, att riksdagen ska utreda förutsättningarna för aktiv dödshjälp för personer i livets slutskede. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!