Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringens förslag om tvångsäktenskap

Regeringen planerar att under veckan ge i uppdrag åt åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång och äktenskapsresor. Foto: SVT

Regeringen vill ta krafttag mot tvångsäktenskap och äktenskapsresor.

Av ett 50-tal ärenden sedan lagstiftningen stiftades 2014 har inget lett till åtal.

– Vi kan misstänka att lagen inte varit så effektiv som önskat, säger Anders Ygeman, S, inrikesminister.

Ny lagstiftning 2014

Den 1 juli 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat avskaffades dispensen för ungdomar under 18 år att gifta sig.

Två nya brott kriminaliserades, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år medan den som lurar någon till utlandet för att giftas bort med tvång kan dömas till fängelse i två år.

Källa: SVT

Anmälda brott 2015

Äktenskapstvång: 35

Vilseledande till tvångsäktenskapsresa: 11

Källa: Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik

Brottet äktenskapstvång kriminaliserades först 2014, av den dåvarande alliansregeringen. Men redan nu planerar den nuvarande regeringen att se över rådande lagstiftning, och utreda varför den inte fått önskad effekt.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har 35 anmälningar om äktenskapstvång kommit in under 2015, medan 11 fall av äktenskapsresor anmälts.

Men inte ett enda fall har lett till åtal.

– Vi måste ställa de som gör sig skyldiga till det här brottet, äktenskapstvång, till svars, säger inrikesminister Anders Ygeman, S.

Den här lagstiftningen har bara funnits i knappt två år. Varför väljer ni att agera så tidigt?

– Det är ovanligt att man utvärderar en lagstiftning så här tidigt men trots ett 50-tal anmälningar under de här två åren har ingen lett till fällande dom. Det gör att vi kan misstänka att lagen inte varit så effektiv som önskat.

Alternativ med skärpt lagstiftning

Regeringen planerar att under veckan ge i uppdrag åt åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång och äktenskapsresor. De ska granska samtliga ärenden som anmälts till åklagare och analysera varför de inte har lett till åtal.

 

LÄS MER: Anders Ygeman: "Ett nederlag för Europa"

 

– Uppdraget ska redovisas till regeringen den 23 juni och sen blir det avgörande för regeringen vilka åtgärder som åklagarmyndigheten föreslår.

Åklagarmyndigheten ges också i uppdrag att kartlägga ålder och kön hos målsägande i det 50-tal anmälningar som inte lett till åtal. Skärpt lagstiftning kan bli ett resultat av utredningen.

Tidigare har justitieminister Morgan Johansson, S, öppnat för skärpt lagstiftning för medhjälp till äktenskapstvång för att komma tillrätta med problemet, enligt SR.

– Ett annat möjligt utfall är att polis och åklagare ändrar sitt arbetssätt i utredningen av äktenskapstvång så att vi får fler fällande domar.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!