Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringens bakslag om yrkestrafiken

En majoritet i riksdagen, med de rödgröna och Sverigedemokraterna, begär att regeringen öppnar för hårdare tag mot inhemska och utländska åkare som inte följer lagar och föreskrifter. Regeringspartierna reserverar sig.

Regeringen får sex uppdrag, tillkännagivanden, om att vidta åtgärder. De rör mer kontroll av godstransporter, högre böter och så kallad klampning av fordon för att hindra dem att köra vidare.

Beställaren kan få ansvar

Det gäller bättre uppföljning av cabotage, det vill säga transporter där utlandsregistrerade bilar kör gods inom Sverige. Riksdagen vill att Sverige tillfälligt ska stoppa cabotage om det inte går att säkra att de som kör lever efter samma regler som svenska åkare.

Riksdagen vill att ansvar för att transportören följer regler också ska läggas på den som beställer transporten.