Regeringen satsar
på unga i budgeten

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Göran Hägglund, Jan Björklund, Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt på Elinebos vårdboende i Helsingborg.
Foto: Drago Prvulovic

Regeringen föreslår i den kommande budgeten för 2013 ett ungdomspaket som innehåller ökade resurser till lärlingsutbildning inom både gymnasiet och komvux samt yrkesutbildningar på gymnasiet, enligt ett pressmeddelande.

Anordnarbidraget till dem som erbjuder lärlingsplatser blir permanent, och en förlängning föreslås av det förhöjda studiebidraget, som erbjuds unga arbetslösa utan gymnasieutbildning.

Regeringen föreslår också en ökning av antalet utbildningsplatser inom det reguljära utbildningssystemet, med fokus på yrkesvux, lärlingsvux, yrkes- och folkhögskola motsvarande 18 000 utbildningsplatser 2013.

Koppling skola-arbetsliv

Regeringen motiverar satsningarna med att kopplingen mellan skolan och arbetslivet måste stärkas. Men det handlar också om åtgärder för att möta "den svaga konjunkturen".

Bland förslagen finns att unga ska få hjälp av Arbetsförmedlingen redan från den första arbetslösa dagen, ett krav som oppositionen länge har drivit.

Flyttbidrag

Långtidsarbetslösa ungdomar ska kunna få flyttbidrag, om de hittar jobb på annan ort.

Kostnaderna för att anställa unga som varit arbetslösa i mer än ett år ska minskas genom att arbetsgivare som anställer unga som varit arbetslösa så länge får ett högre stöd än i dag. Enligt regeringens pm innebär det att kostnaden för arbetsgivarna att anställa en ung som varit arbetslös i över ett år, till en månadslön på 20 000 kronor, sänks från 18 500 kronor till omkring 12 600 kronor.

Statsminister Fredrik Reinfeldt påpekade vid presskonferensen om ungdomspaketet att många av förslagen är åtgärder som regeringen har arbetat med i budget efter budget.

– Vi har samlat ihop åtgärder som vi tror ytterligare förbättrar situationen för många unga i Sverige, sade han.

Regeringen har inte räknat på vad paketet kan innebära för siffran över unga arbetslösa eller hur många jobb som utbildningssatsningarna kan leda till.

– Det är bättre att unga förkovrar sig än att de rullar tummarna, sade utbildningsministern och FP-ledaren Jan Björklund.

Tillfällig satsning

Satsningen på fler utbildningsplatser är tillfällig, för de kommande tre åren, och ett sätt för regeringen att möta den svaga konjunkturen. Platserna blir färre på sikt och det beror på att eleverna kommer att bli färre.

– Demografin styr vi inte över, säger Jan Björklund.

Men till nästa år ökas utbildningsplatserna, framför allt i yrkesvux och på högskolorna, med 18 300 platser fler än vad som annars hade varit fallet.

– Det är en stor satsning. Vuxna läser ofta inte på heltid och det kanske handlar om dubbelt så många elever, säger Jan Björklund.

Regeringen tror mycket på lärlingsutbildningar som ett sätt att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Björklund påpekar att länder som har låg ungdomsarbetslöshet har väl utbyggda lärlingssystem. I ungdomspaketet föreslås att det i dag tillfälliga anordnarbidraget, ett stöd till skolor och arbetsgivare som erbjuder lärlingsplatser, blir permanent. Dessutom fördubblas den del som går till arbetsgivaren från 15 000 till 30 000 kronor per år.

– Detta skapar långsiktiga spelregler för arbetsgivaren, säger näringsministern och Centerledaren Annie Lööf.

– Vi behöver bygga tydligare broar mellan utbildning och arbetsliv, säger Lööf.

TT: Kommer ni verkligen att nå de unga som står längst från arbetsmarknaden med utbildningsatsningen?

– Det finns en grupp som absolut inte vill sätta sin fot i utbildningsväsendet. De nås inte, där handlar det om mer traditionella Ams-åtgärder, säger Jan Björklund.

– Men det är inte den stora gruppen bland arbetslösa.

Välkomnar

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson välkomnar regeringens satsningar men är inte helt nöjd.

– Det är naturligtvis bra att regeringen äntligen insett att deras dyra och generella skattesänkningar för alla ungdomar inte har gett resultat, utan att det i stället behövs riktade och specifika insatser till de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger hon till TT.

– Men jag tycker att det är synd att de inte har anammat hela vårt förslag om utbildningskontrakt för ungdomar som saknar gymnasieexamen. Vi har ju förslag på att alla ungdomar som är arbetslösa och saknar gymnasieexamen ska kunna få jobb, praktik och utbildning, men där det också ställs tydliga krav på att om man har ersättning från samhället så ska man också anstränga sig för att ta en gymnasieexamen.

– Studiemotiverande kurser i all ära, men jag tror nog att ungdomarna klarar litet tuffare krav, säger Magdalena Andersson.

Hon tycker att det är bra med fler utbildningsplatser, men påminner om att regeringen dragit ned på högskoleplatserna.

– Det är ju fortfarande ett minus på högskolan, säger hon.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.